Administracja publiczna – studia podyplomowe w Trójmieście

Administracja publiczna – studia podyplomowe w Trójmieście

Administracja publiczna – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Administracja publiczna – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Administracja publiczna to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć kompetencje i umiejętności przydatne w pracy m.in. w administracji publicznej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja publiczna - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Administracja publiczna zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA?

Studia w Trójmieście na kierunku Administracja publiczna realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administracja publiczna możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Administracja publiczna dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. działania administracji samorządowej i rządowej, sądowej kontroli administracji czy prawa finansowego. Program studiów zakłada też, że studenci poznają problematykę kompetencyjną i ustrojową, a także zasady i organizację pracy służby cywilnej.

Studenci mogą też zdobyć umiejętność przygotowania dokumentów administracyjnych, zapoznania się z zasadami funkcjonowania polskiej administracji krajowe i lokalnej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mają również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie np. prowadzenia działań public relations, e-administracji czy komunikacji ze społecznościami lokalnymi.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu różnych gałęzi prawa, np. administracyjnego, urzędniczego, cywilnego, administracji publicznej. Mogą także poznać praktyczne aspekty zarządzania personelem, strategie rozwoju lokalnego i regionalnego czy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Administracja publiczna, to m.in.:

  • samorząd terytorialny w Polsce - formy działania, funkcjonowanie i zadania
  • prawo i postępowanie administracyjne,
  • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w administracji,
  • postępowanie i ordynacja podatkowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA?

 

Studia na kierunku Administracja publiczna trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kompetencje, które słuchacze mogą zdobyć w toku studiów, mogą okazać się przydatne m.in. w instytucjach samorządowych i rządowych, organach administracji publicznej, a także jednostkach organizacyjnych, które zajmują się pomocą społeczną, edukacją publiczną, gospodarką nieruchomościami itp.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja publiczna:

  • instytucje samorządowe i rządowe,
  • organy administracji publicznej, np. ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy gminne i miejskie,
  • instytucje, zakłady i jednostki organizacyjne – administracja.


 

Komentarze (0)