Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Łodzi

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Łodzi

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Łodzi
Dodaj do ulubionych

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Łodzi

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które w codziennej pracy mają do czynienia z częstą zmianą lub współpracują z klientami w celu wytworzenia produktu o jak największej wartości biznesowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek agile - zwinne metodyki zarządzania projektami - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Łodzi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Studia w Łodzi na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania projektami, technik kreatywnego rozwiązywania problemów czy metodyk Agile. Program studiów zakłada też, że studenci np. zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie Agile i Scrum, dowiedzą się jak budować samoorganizujące się zespoły czy nauczą się, jak wprowadzać kulturę ciągłego ulepszania zespołu czy procesu wytwarzania produktu.

Słuchacze tego kierunku mogą także poznać narzędzia, które zwiększają efektywność komunikacji i ustalania z klientem wymagań, zapoznać się z różnicami pomiędzy klasycznym a zwinnym sposobem wytwarzania produktu czy poznają metody przyrostowego wytwarzania produktu.

Program studiów zakłada również, że studenci, oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zarządzania projektami, zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące członków zespołów i zarządzania nimi czy zapoznają się z design thinkingiem.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami, to m.in.:

 • narzędzia product ownera – kreatywne metody tworzenia wymagań,
 • zarządzanie ryzykiem w metodykach Agile,
 • komunikacja w zespole i efektywne prowadzenie spotkań,
 • narzędzia wspierające pracę zespołu,
 • zarządzanie sobą w czasie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami mogą pozwolić słuchaczom zdobycie pracy m.in. w miejscach, w których spotkać się można z częstą zmianą i współpracą z klientem w celu wytworzenia produktu, który będzie miał jak największą wartością biznesową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami:

 • kierownik projektu,
 • lider zespołu,
 • product owner,
 • scrum master,
 • kierownik zespołu projektowego,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownik zespołu wytwórczego,
 • przedsiębiorstwa usługowe z sektora IT,
 • product manager,
 • agile project manager.

Komentarze (0)