Akademia lean expert – studia podyplomowe we Wrocławiu

Akademia lean expert – studia podyplomowe we Wrocławiu

Akademia lean expert – studia podyplomowe we Wrocławiu
Dodaj do ulubionych

Akademia lean expert – studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia na kierunku Akademia lean expert to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu lean management oraz poznać praktyczne aspekty budowania kultury uczenia się.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek akademia lean expert - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia lean expert zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe we Wrocławiu mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA LEAN EXPERT?

Studia we Wrocławiu na kierunku Akademia lean expert realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia lean expert możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia lean expert umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. budowania przewagi konkurencyjnej, nowoczesnego przywództwa, lean office w biurze i usługach czy skutecznych narzędzi rozwiązywania problemów. Mogą zdobyć umiejętności w zakresie np. budowania efektywnych zespołów, zarządzania wizualnego, zarządzania procesem i zespołem czy budowania kultury organizacji w oparciu o przywództwo Lean.

Program studiów zakłada też, że studenci np. poznają nowoczesne modele przywództwa, dowiedzą się jak definiować potencjał do rozwoju organizacji, zapoznają się z podstawowymi narzędziami analizy procesów czy zdobędą umiejętności w zakresie mapowania i mierzenia procesów oraz zbierania danych.

Słuchacze kierunku Akademia lean expert mogą również zdobyć praktyczne umiejętności analizowania procesów, wyciągania wniosków z pomiarów oraz przygotowywania rekomendacji do usprawnień. Program studiów zakłada też udział studentów w grach symulacyjnych oraz możliwość zdobycia przez nich certyfikatów poświadczających dodatkowe kompetencje.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia lean expert, to m.in.:

 • lean w procesach usługowych,
 • emocje i komunikacja w procesie zmian,
 • metodologia określenia celów strategicznych organizacji,
 • metoda ustalenia wskaźników dla procesu głównego (jakość, koszty, dostępność),
 • opracowanie koncepcji raportowania dla zdefiniowanych wskaźników,
 • kultura uczenia się – jak budować zaangażowanie pracowników.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA LEAN EXPERT?

Studia na kierunku Akademia lean expert trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA LEAN EXPERT

Studia na kierunku Akademia lean expert dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy zarówno na stanowiskach kierowniczych i zarządzających, gdzie odpowiedzialni będą za wdrażanie narzędzi Lean, jak i jako specjaliści.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia lean expert:

 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • team lider,
 • kierownik wydziału produkcyjnego, jakościowego,
 • menedżer odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi Lean,
 • przedsiębiorstwa usługowe.

Komentarze (0)