Studia podyplomowe Wrocław

Studia podyplomowe Wrocław

Studia podyplomowe Wrocław

Największy wybór studiów

podyplomowych w Wrocławiu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

19.03.2022

Studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia podyplomowe we Wrocławiu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE W MIEŚCIE WROCŁAWIU - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
  Typ studiów
  Tryb studiów
  Czas trwania
   Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
   Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

   ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEśCIE WROCłAWIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   grupa kierunku
   typ studiów
   tryb studiów

   Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

   grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Uniwersytet Wrocławski

   Kierunki studiów: 90 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

   Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

   Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

   Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Dolnośląska Szkoła Wyższa

   Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 93 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

   Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

   Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

   Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Jak wyglądają studia podyplomowe we Wrocławiu?

   Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

   Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

    

   Czas trwania i koszty studiów podyplomowych we Wrocławiu

   Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

   Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki.

   Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

    

   Praca po studiach podyplomowych we Wrocławiu

   Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą przede wszystkim do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

   Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ warto zdawać sobie sprawę, że studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

    

    

   AKADEMIA MUZYCZNA studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
   • Podyplomowe Studia Muzykoterapii
   • Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej
   • Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym,
   • Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie
   • Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki
   • Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki
   • Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki 
   • Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu.

    

   AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

    

   AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

    

   POLITECHNIKA WROCŁAWSKA studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Politechnika Wrocławska

    

   UNIWERSYTET EKONOMICZNY studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
   Wydział Nauk Ekonomicznych
   Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
   Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

    

   UNIWERSYTET MEDYCZNY studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kultura Uzdrowiskowa  
   Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
   Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

    

   UNIWERSYTET PRZYRODNICZY studia podyplomowe

   jednostka prowadząca

   kierunki studiów podyplomowych

   Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wycena nieruchomości
   Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   Wydział Nauk o Żywności
   Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

    

   UNIWERSYTET WROCŁAWSKI studia podyplomowe

   Dla osób, które kończyły studia licencjackie bądź magisterskie Uniwersytet Wrocławski proponuje 85 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzone są one przez 8 wydziałów Uniwersytetu: Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, a także przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Uniwersytet Wrocławski oferuje również studia podyplomowe międzywydziałowe. Dla ułatwienia dzielmy kierunki na ich tematykę:

   rodzaj studiów

   kierunki studiów podyplomowych

   Podyplomowe studia filologiczne
   Studia podyplomowe humanistyczne:

    

   Studia podyplomowe przyrodnicze
   Podyplomowe studia prawne i społeczne
   Podyplomowe studia ścisłe i techniczne

    

    

   STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W MIEŚCIE WROCŁAWIU

   Uczelnia
   Grupa kierunków
   Tryb   Studia podyplomowe Typ Tryb
   Adaptowana aktywność fizyczna podyplomowe online
   Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe online
   Administracja - zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
   Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych podyplomowe online
   Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
   Administracja rządowa i samorządowa podyplomowe online
   Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe zjazdy, online
   Agile – zarządzanie w organizacjach podyplomowe online
   Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
   Agile menager podyplomowe online
   Agro-unia podyplomowe zjazdy
   Akademia lean expert podyplomowe zjazdy
   Akademia menedżera podyplomowe online
   Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
   Akademia przywództwa dla kobiet podyplomowe online
   Akademia startup podyplomowe online
   Akademia trenera online podyplomowe online
   Akademia zarządzania sprzedażą zdalną podyplomowe online
   Analityk biznesowy podyplomowe online
   Analityk finansowy podyplomowe zjazdy, online
   Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych podyplomowe online
   Analityk finansowy ryzyka kredytowego podyplomowe online
   Analityk gry sportowej podyplomowe online
   Analityk kredytowy podyplomowe online
   Analityka biznesowa i systemowa podyplomowe zjazdy
   Analiza danych – data science (na bazie programu studiów „data science i big data” podyplomowe online
   Analiza ekonomiczna i controlling podyplomowe online
   Andragogika podyplomowe online
   Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji podyplomowe online
   Android i ios - nowoczesne aplikacje mobilne podyplomowe zjazdy
   Angielski język specjalistyczny podyplomowe zjazdy
   Animacja form taneczno-ruchowych podyplomowe online
   Aplikacje internetowe i mobilne podyplomowe online
   Aranżacja wnętrz i home staging podyplomowe online
   Archeologia sądowa podyplomowe zjazdy
   Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
   Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy, online
   Architektura krajobrazu podyplomowe zjazdy, online
   Architektura multimedialna. bim + wizualność + mobilność podyplomowe zjazdy
   Architektura wnętrz - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
   Architektura wnętrz podyplomowe online
   Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe online
   Arteterapia podyplomowe zjazdy, online
   Artystyczne formy edukacji ruchowej podyplomowe online
   Asystent medyczny podyplomowe online
   Asystent rodziny podyplomowe online
   Audyt podyplomowe zjazdy
   Audyt i kontrola wewnętrzna podyplomowe online
   Audyt śledczy podyplomowe online
   Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych podyplomowe zjazdy
   Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza podyplomowe zjazdy
   Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie podyplomowe online
   Back-end developer .net (c#) developer podyplomowe online
   Back-end developer python podyplomowe online
   Back-end developer: php podyplomowe online
   Badania kliniczne podyplomowe zjazdy
   Balbutologopedia podyplomowe online
   Bankowość i doradztwo finansowe podyplomowe online
   Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe online
   Bezpieczeństwo dokumentów publicznych podyplomowe online
   Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy, online
   Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (bhp) podyplomowe online
   Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo międzynarodowe podyplomowe online
   Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe online
   Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe online
   Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia podyplomowe zjazdy
   Bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
   Bibliotekoznawstwo - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Brand manager podyplomowe zjazdy, online
   Budownictwo podyplomowe online
   Business english - język angielski w biznesie podyplomowe online
   Business intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych podyplomowe online
   Business intelligence & information management podyplomowe zjazdy
   Certyfikacja i audyt energetyczny budynków podyplomowe zjazdy, online
   Chiropraktyka podyplomowe online
   Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) podyplomowe online
   Cloud devops engineer podyplomowe zjazdy, online
   Cloud solution architect podyplomowe zjazdy, online
   Coaching biznesowy podyplomowe online
   Coaching dietetyczny podyplomowe online
   Coaching i psychologia biznesu podyplomowe online
   Coaching w biznesie podyplomowe zjazdy, online
   Coaching z elementami psychologii podyplomowe online
   Coaching zdrowia i żywienia podyplomowe online
   Compliance officer podyplomowe zjazdy
   Compliance w organizacji podyplomowe online
   Compliance w praktyce kadry zarządzającej podyplomowe zjazdy
   Controlling podyplomowe zjazdy, online
   Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
   Controlling i rachunkowość zarządcza podyplomowe online
   Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe online
   Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
   Csr - psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie podyplomowe online
   Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo podyplomowe online
   Customer experience management podyplomowe online
   Cyberbezpieczeństwo podyplomowe online
   Data science - analiza danych podyplomowe online
   Data science i big data podyplomowe online
   Diagnoza psychologiczna podyplomowe online
   Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej podyplomowe online
   Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna podyplomowe online
   Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną podyplomowe online
   Dialog motywujący podyplomowe zjazdy
   Dietetyka podyplomowe online
   Dietetyka i planowanie żywienia podyplomowe online
   Dietetyka i poradnictwo żywieniowe podyplomowe online
   Dietetyka i praktyka planowania żywienia podyplomowe online
   Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe online
   Dietetyka i suplementacja podyplomowe online
   Dietetyka kliniczna podyplomowe online
   Dietetyka kosmetyczna podyplomowe online
   Dietetyka pediatryczna podyplomowe online
   Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych podyplomowe online
   Dietetyka w sporcie podyplomowe online
   Dietetyka w sporcie i rekreacji podyplomowe online
   Dietetyka w zdrowiu i w chorobie podyplomowe online
   Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych podyplomowe online
   Digital marketing i psychologia reklamy podyplomowe online
   Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration dba podyplomowe zjazdy
   Dogoterapia podyplomowe zjazdy
   Doradca finansowy podyplomowe online
   Doradca inwestycyjny podyplomowe online
   Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy, online
   Doradca sukcesyjny podyplomowe zjazdy
   Doradztwo podatkowe podyplomowe online
   Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami podyplomowe online
   Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) podyplomowe online
   Doradztwo zawodowe podyplomowe online
   Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości podyplomowe online
   Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
   Dyrektor finansowy podyplomowe online
   Dyscypliny plastyczne w architekturze podyplomowe zjazdy
   Dziennikarstwo i public relations podyplomowe zjazdy, online
   Dźwięk i audiosfera podyplomowe zjazdy
   E-commerce podyplomowe online
   E-marketing podyplomowe online
   Edukacja dla bezpieczeństwa - oferta edukacyjna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem aspergera podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem aspergera dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem aspergera podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem aspergera - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem aspergera dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej podyplomowe online
   Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja montessori w przedszkolu podyplomowe online
   Edukacja montessori w przedszkolu i szkole podyplomowe online
   Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
   Edukacja włączająca i integracyjna podyplomowe online
   Edukacja zdalna w erze cyfrowej podyplomowe online
   Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy, online
   Ekodietetyka podyplomowe online
   Ekologia w biznesie podyplomowe online
   Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo podyplomowe zjazdy
   Ekonomia podyplomowe online
   Ekonomia społeczna podyplomowe online
   Ekonomia sportu podyplomowe online
   Ekspert usług księgowych podyplomowe online
   Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów podyplomowe zjazdy
   Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej podyplomowe zjazdy
   Emisja głosu podyplomowe online
   Employer branding podyplomowe zjazdy, online
   Employer branding experience podyplomowe zjazdy
   Energetyka podyplomowe online
   Energetyka jądrowa podyplomowe zjazdy
   Energetyka odnawialna podyplomowe zjazdy
   Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
   Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
   Event manager podyplomowe online
   Executive master of business administration mba podyplomowe zjazdy
   Executive mba podyplomowe online
   Finance business partner podyplomowe online
   Finanse i bankowość podyplomowe online
   Finanse i prawo w doradztwie podatkowym podyplomowe online
   Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) podyplomowe online
   Finanse i rachunkowość budżetowa podyplomowe online
   Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw podyplomowe online
   Finanse korporacyjne podyplomowe online
   Finanse menedżerskie podyplomowe online
   Finansowanie projektów podyplomowe online
   Fizjoterapia i medycyna sportowa podyplomowe online
   Fizykoterapia i masaż podyplomowe online
   Food studies podyplomowe online
   Formy gimnastyczno – taneczne i fitness podyplomowe online
   Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) podyplomowe online
   Frontend developer podyplomowe online
   Full stack developer podyplomowe online
   Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli podyplomowe online
   Geologia w praktyce i administracji podyplomowe online
   Gerontologia i opieka nad osobami starszymi podyplomowe online
   Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych podyplomowe online
   Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym podyplomowe online
   Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podyplomowe online
   Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
   Główny księgowy podyplomowe online
   Gospodarka nieruchomościami. wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
   Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
   Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
   Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa podyplomowe online
   Grafika komputerowa w architekturze wnętrz podyplomowe zjazdy
   Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego podyplomowe zjazdy
   Handel zagraniczny podyplomowe online
   Headhunter podyplomowe zjazdy, online
   Higiena i epidemiologia podyplomowe online
   Hodowla koni i jeździectwo podyplomowe zjazdy
   Horeca management podyplomowe zjazdy
   Hotelarstwo i gastronomia podyplomowe online
   Hr business partner podyplomowe zjazdy, online
   Hr manager podyplomowe online
   Informatyczne systemy zarządzania wiedzą podyplomowe zjazdy
   Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Informatyzacja administracji publicznej podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
   Instruktor fitness podyplomowe online
   Instruktor gimnastyki korekcyjnej podyplomowe online
   Instruktor jazdy konnej podyplomowe online
   Instruktor pływania podyplomowe online
   Instruktor tańca podyplomowe online
   Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe online
   Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy, online
   Integracja sensoryczna i psychomotoryka podyplomowe zjazdy
   Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej podyplomowe online
   Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe online
   Interdisciplinary printmaking podyplomowe zjazdy
   International mba podyplomowe online
   International public speaking and leadership podyplomowe zjazdy
   Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne podyplomowe online
   Inżynieria oprogramowania - bazy danych i programowanie podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania - java web developer podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania - programowanie podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy
   Java developer web podyplomowe online
   Javascript developer react podyplomowe online
   Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe online
   Język angielski w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
   Język czeski w administracji, turystyce i biznesie podyplomowe zjazdy
   Język niemiecki w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
   Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom (c1/c2) podyplomowe zjazdy, online
   Joga klasyczna podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace podyplomowe zjazdy, online
   Kinezygerontoprofilaktyka podyplomowe online
   Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie podyplomowe online
   Kompetencje wychowawcze podyplomowe online
   Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd podyplomowe online
   Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego podyplomowe zjazdy
   Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe zjazdy, online
   Kontrola w administracji publicznej podyplomowe online
   Kontroler finansowy podyplomowe online
   Koordynator kontroli zarządczej podyplomowe online
   Korekcja wad postawy podyplomowe online
   Kosmetologia podyplomowe online
   Kosmetologia lecznicza podyplomowe online
   Krajowe standardy rachunkowości podyplomowe online
   Kryminalistyka podyplomowe zjazdy, online
   Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe online
   Kryminologia i kryminalistyka podyplomowe online
   Księgowość i płace w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
   Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Kształcenie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
   Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni podyplomowe online
   Lean management podyplomowe online
   Lean management w produkcji i usługach podyplomowe zjazdy, online
   Legislacja podyplomowe online
   Life coaching podyplomowe online
   Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media podyplomowe zjazdy
   Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw podyplomowe zjazdy
   Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
   Logistyka w zarządzaniu podyplomowe online
   Logistyka, transport i spedycja podyplomowe online
   Logopedia podyplomowe online
   Logopedia - studia uzupełniające podyplomowe online
   Logopedia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Logopedia dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Logopedia kliniczna podyplomowe zjazdy
   Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy
   Logopedia z neurologopedią podyplomowe online
   Logorytmika w pracy pedagogicznej podyplomowe online
   Malarstwo podyplomowe zjazdy
   Manager bhp podyplomowe online
   Marketing podyplomowe online
   Marketing i pr rynku nieruchomości podyplomowe online
   Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
   Marketing kultury podyplomowe zjazdy, online
   Marketing w sporcie podyplomowe online
   Master of business administration podyplomowe online
   Master of laws podyplomowe zjazdy
   Mba dla inżynierów podyplomowe online
   Mba dla kadry medycznej podyplomowe online
   Mba dla prawników podyplomowe online
   Mba energetyka podyplomowe online
   Mba finanse podyplomowe online
   Mba hr podyplomowe online
   Mba it podyplomowe online
   Mba nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe online
   Mba w ochronie zdrowia podyplomowe online
   Mba zarządzanie podyplomowe online
   Mediacja i rynek sztuki podyplomowe zjazdy
   Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny podyplomowe online
   Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy, online
   Mediacje w oświacie podyplomowe online
   Medytacja i ekspresja ruchu podyplomowe online
   Menadżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
   Menadżer sprzedaży i obsługi klienta podyplomowe online
   Menadżer szkolnictwa branżowego podyplomowe online
   Menedżer csr podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer jakości podyplomowe online
   Menedżer sportu podyplomowe online
   Menedżer sportu i rekreacji podyplomowe online
   Menedżer turystyki i sportu podyplomowe online
   Metodyka nauczania języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według fidic podyplomowe zjazdy
   Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podyplomowe online
   Msp- finanse, podatki, rachunkowość podyplomowe online
   Muzykoterapia podyplomowe zjazdy
   Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym podyplomowe online
   Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) podyplomowe online
   Nauczanie biologii podyplomowe online
   Nauczanie biologii i chemii podyplomowe online
   Nauczanie biologii i fizyki w szkole podstawowej podyplomowe online
   Nauczanie biologii i geografii podyplomowe online
   Nauczanie biologii i informatyki podyplomowe online
   Nauczanie biologii i przyrody podyplomowe online
   Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
   Nauczanie biologii, geografii i przyrody podyplomowe online
   Nauczanie chemii podyplomowe online
   Nauczanie chemii i przyrody podyplomowe online
   Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
   Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
   Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
   Nauczanie etyki i filozofii podyplomowe online
   Nauczanie fizyki podyplomowe online
   Nauczanie fizyki i chemii podyplomowe online
   Nauczanie fizyki i przyrody podyplomowe online
   Nauczanie geografii podyplomowe online
   Nauczanie geografii i chemii podyplomowe online
   Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
   Nauczanie geografii i fizyki podyplomowe online
   Nauczanie geografii i przyrody podyplomowe online
   Nauczanie gry zespołowej w szkolnictwie muzycznym podyplomowe zjazdy
   Nauczanie historii podyplomowe online
   Nauczanie historii i fizyki podyplomowe online
   Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
   Nauczanie historii oraz geografii podyplomowe online
   Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego podyplomowe online
   Nauczanie informatyki podyplomowe online
   Nauczanie informatyki i fizyki podyplomowe online
   Nauczanie języka polskiego podyplomowe online
   Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy, online
   Nauczanie matematyki podyplomowe zjazdy, online
   Nauczanie matematyki i biologii podyplomowe online
   Nauczanie matematyki i fizyki podyplomowe online
   Nauczanie matematyki i informatyki podyplomowe online
   Nauczanie matematyki wraz z przygotowaniem pedagogicznym dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej podyplomowe online
   Nauczanie muzyki i etyki podyplomowe online
   Nauczanie muzyki i historii muzyki podyplomowe online
   Nauczanie muzyki i techniki podyplomowe online
   Nauczanie plastyki podyplomowe online
   Nauczanie plastyki i historii sztuki podyplomowe online
   Nauczanie plastyki i muzyki podyplomowe online
   Nauczanie plastyki i techniki podyplomowe online
   Nauczanie plastyki, muzyki i techniki podyplomowe online
   Nauczanie podstaw prawa w szkołach ponadpodstawowych podyplomowe online
   Nauczanie podstaw przedsiębiorczości podyplomowe online
   Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży budowlanej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży chemicznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroenergetycznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży górniczo-wiertniczej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży handlowej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży leśnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży mechanicznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży mechaniki precyzyjnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży metalurgicznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży motoryzacyjnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ogrodniczej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży pomocy społecznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży przemysłu mody podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlane podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rybackiej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spedycyjno-logistycznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spożywczej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży teleinformatycznej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu drogowego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu kolejowego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu lotniczego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu wodnego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik elektronik i elektronik podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik elektryk i elektryk podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechatronik i mechatronik podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik rolnik i rolnik podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - florysta podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - mechatronik podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik administracji podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik analityk podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik architektury krajobrazu podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik budownictwa podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik chłodnictwa i klimatyzacji podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ekonomista podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik eksploatacji portów i terminali podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik gazownictwa podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik geodeta podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik geolog podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik grafiki i poligrafii cyfrowej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik handlowiec podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik informatyk podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik inżynierii sanitarnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ochrony fizycznej osób i mienia podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ochrony środowiska podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik organizacji turystyki podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik pojazdów samochodowych podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista i technik informatyk podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik przemysłu mody podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik rachunkowości podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik reklamy podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik technologii żywności podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik teleinformatyk podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług fryzjerskich podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru artystycznego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechanicznego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru medyczno - społecznego podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska podyplomowe online
   Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru turystycznego podyplomowe online
   Nauczanie przyrody podyplomowe online
   Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
   Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
   Nauczanie techniki podyplomowe online
   Nauczanie techniki i informatyki podyplomowe online
   Nauczanie wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
   Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
   Nauczanie wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
   Nauczanie wychowania fizycznego podyplomowe online
   Nauki sądowe podyplomowe zjazdy
   Naukowe podstawy treningu koni podyplomowe zjazdy
   Negocjacje i mediacje podyplomowe online
   Neurobiznes podyplomowe online
   Neurodydaktyka podyplomowe online
   Neurologopedia podyplomowe zjazdy, online
   Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną podyplomowe zjazdy
   Neurorehabilitacja podyplomowe online
   Nowe media podyplomowe online
   Nowoczesne bazy danych podyplomowe zjazdy
   Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką podyplomowe zjazdy
   Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy, online
   Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych podyplomowe online
   Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej podyplomowe online
   Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych podyplomowe zjazdy
   Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy, online
   Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe online
   Ochrona zdrowia podyplomowe online
   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami podyplomowe online
   Odnowa biologiczna z elementami wellness i fizjoterapii podyplomowe online
   Opiekunka środowiskowa podyplomowe online
   Optometria podyplomowe zjazdy, online
   Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych podyplomowe online
   Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe online
   Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
   Organizacja i zarządzanie oświatą - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie sportem podyplomowe online
   Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Pedagog szkolny podyplomowe online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika leczniczo-terapeutyczna podyplomowe online
   Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną podyplomowe online
   Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
   Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności podyplomowe online
   Pedagogika tańca z choreografią podyplomowe online
   Personal branding podyplomowe online
   Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
   Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących podyplomowe zjazdy
   Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap. simatic it preactor aps podyplomowe online
   Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
   Podatki podyplomowe zjazdy, online
   Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe online
   Podatki i prawo podatkowe podyplomowe online
   Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
   Podologia podyplomowe online
   Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
   Polityka społeczna podyplomowe online
   Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe podyplomowe online
   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom podyplomowe online
   Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa podyplomowe online
   Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny podyplomowe online
   Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne podyplomowe online
   Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Pośrednik i agent kredytu hipotecznego podyplomowe online
   Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej podyplomowe zjazdy
   Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi podyplomowe online
   Praca socjalna i pomoc społeczna podyplomowe online
   Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze podyplomowe online
   Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji podyplomowe online
   Praktyczna psychologia motywacji podyplomowe online
   Praktyczna psychologia społeczna podyplomowe online
   Prawo administracyjne i samorządowe podyplomowe online
   Prawo cywilne i gospodarcze podyplomowe online
   Prawo dla marketerów podyplomowe zjazdy
   Prawo dla nieprawników podyplomowe online
   Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe online
   Prawo dla urzędników niebędących prawnikami podyplomowe online
   Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności podyplomowe online
   Prawo geologiczne i górnicze podyplomowe zjazdy
   Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy, online
   Prawo gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy, online
   Prawo gospodarki odpadami podyplomowe zjazdy
   Prawo inwestycyjne podyplomowe online
   Prawo inwestycyjno - budowlane podyplomowe online
   Prawo inwestytycjne podyplomowe zjazdy
   Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów podyplomowe online
   Prawo karne materialne i procesowe podyplomowe online
   Prawo karne wykonawcze podyplomowe zjazdy, online
   Prawo konkurencji i ochrony konsumentów podyplomowe online
   Prawo medyczne i bioetyka podyplomowe online
   Prawo medyczne i bioetyki podyplomowe zjazdy
   Prawo nowych technologii podyplomowe online
   Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
   Prawo ochrony środowiska podyplomowe zjazdy, online
   Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką podyplomowe online
   Prawo pracy podyplomowe online
   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy, online
   Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe podyplomowe online
   Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) podyplomowe online
   Prawo technologii blockchain podyplomowe online
   Prawo w biznesie podyplomowe zjazdy, online
   Prawo w czasie kryzysu podyplomowe zjazdy
   Prawo w działalności gospodarczej podyplomowe zjazdy
   Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii podyplomowe online
   Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
   Prawo zamówień publicznych w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym podyplomowe zjazdy
   Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) podyplomowe online
   Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych podyplomowe zjazdy
   Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników podyplomowe online
   Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
   Programista python developer podyplomowe zjazdy, online
   Programowanie (programista java developer) podyplomowe online
   Programowanie (programista platformy .net) podyplomowe online
   Programowanie aplikacji biznesowych podyplomowe online
   Programowanie aplikacji java podyplomowe zjazdy
   Programowanie aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
   Programowanie i administrowanie platformami apple podyplomowe zjazdy
   Programowanie urządzeń apple (swift + swiftui) podyplomowe zjazdy
   Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe zjazdy, online
   Projektant ux - user experience design podyplomowe online
   Projektowanie i aranżacja wnętrz podyplomowe online
   Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo podyplomowe zjazdy
   Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe zjazdy
   Projektowanie sieci informatycznych podyplomowe online
   Projektowanie wnętrz podyplomowe zjazdy
   Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole podyplomowe online
   Przekład (filologia angielska) podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy, online
   Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych podyplomowe online
   Przywództwo, coaching i mentoring podyplomowe online
   Psychodietetyka podyplomowe zjazdy, online
   Psychodietetyka dla dzieci i dorosłych podyplomowe zjazdy
   Psychogeriatria podyplomowe online
   Psychogerontologia podyplomowe zjazdy
   Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym podyplomowe online
   Psychologia biznesu dla menedżerów podyplomowe online
   Psychologia biznesu i zarządzania podyplomowe online
   Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe online
   Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju podyplomowe online
   Psychologia dziecka. profilaktyka trudności wychowawczych podyplomowe online
   Psychologia ekonomiczna podyplomowe online
   Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe online
   Psychologia pozytywna podyplomowe online
   Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży podyplomowe online
   Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych podyplomowe online
   Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe online
   Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
   Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
   Psychologia sądowa podyplomowe online
   Psychologia sądowa i mediacje podyplomowe online
   Psychologia sądowa; psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym podyplomowe online