Studia podyplomowe Wrocław

Studia podyplomowe Wrocław

Studia podyplomowe Wrocław

Największy wybór studiów

podyplomowych w Wrocławiu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia podyplomowe we Wrocławiu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Accounting and financial management podyplomowe zjazdy
Adaptowana aktywność fizyczna podyplomowe online
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe online
Administracja - zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych podyplomowe online
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Administracja rządowa i samorządowa podyplomowe online
Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe zjazdy, online
Agile - zarządzanie w organizacjach podyplomowe online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agro-unia podyplomowe zjazdy
Akademia lean expert podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce podyplomowe online
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Akademia startup podyplomowe online
Akademia trenera - profesjonalne zarządzanie szkoleniami podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Analityk biznesowy podyplomowe online
Analityk biznesowy it/business podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy, online
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych podyplomowe online
Analityk finansowy ryzyka kredytowego podyplomowe online
Analityk gry sportowej podyplomowe online
Analityk kredytowy podyplomowe online
Analityka i diagnostyka chemiczna podyplomowe zjazdy
Analiza danych - data science podyplomowe online
Analiza ekonomiczna i controlling podyplomowe online
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami podyplomowe zjazdy
Analiza i sprawozdawczość finansowa podyplomowe zjazdy
Analiza, bezpieczeństwo i jakość żywności podyplomowe online
Andragogika podyplomowe online
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji podyplomowe online
Android i ios - nowoczesne aplikacje mobilne podyplomowe zjazdy
Angielski język specjalistyczny podyplomowe zjazdy
Animacja form taneczno-ruchowych podyplomowe online
Aplikacje internetowe i mobilne podyplomowe online
Aranżacja wnętrz i home staging podyplomowe online
Archeologia sądowa podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy, online
Architektura krajobrazu podyplomowe zjazdy, online
Architektura multimedialna. bim + wizualność + mobilność podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz podyplomowe online
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe online
Arteterapia podyplomowe online
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne podyplomowe zjazdy
Asystent medyczny podyplomowe online
Asystent rodziny podyplomowe zjazdy, online
Audyt podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna podyplomowe online
Audyt śledczy podyplomowe zjazdy, online
Audyt środowiskowy podyplomowe online
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza podyplomowe zjazdy
Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie podyplomowe online
Back-end developer .net (c#) developer podyplomowe online
Back-end developer python podyplomowe online
Back-end developer: php podyplomowe online
Badania kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja podyplomowe zjazdy
Bajkoterapia podyplomowe online
Bankowość i doradztwo finansowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe online
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych podyplomowe online
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (bhp) podyplomowe online
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo międzynarodowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe online
Bezpieczeństwo żywności podyplomowe online
Bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Biblioterapia z elementami bajkoterapii podyplomowe online
Brand manager podyplomowe zjazdy, online
Budownictwo podyplomowe online
Business accounting podyplomowe zjazdy
Business english - język angielski w biznesie podyplomowe online
Business intelligence & information management podyplomowe zjazdy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków podyplomowe zjazdy, online
Chiropraktyka podyplomowe online
Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) podyplomowe online
Cloud devops engineer podyplomowe zjazdy, online
Cloud solution architect podyplomowe zjazdy, online
Coaching biznesowy podyplomowe online
Coaching dietetyczny podyplomowe zjazdy, online
Coaching i psychologia biznesu podyplomowe online
Coaching w biznesie podyplomowe zjazdy
Coaching z elementami psychologii podyplomowe online
Coaching zdrowia i żywienia podyplomowe online
Compliance officer podyplomowe zjazdy
Compliance w organizacji podyplomowe online
Compliance w praktyce kadry zarządzającej podyplomowe zjazdy
Controlling podyplomowe zjazdy, online
Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
Controlling i rachunkowość zarządcza podyplomowe zjazdy, online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Copywriting podyplomowe online
Csr - psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie podyplomowe online
Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy, online
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją podyplomowe zjazdy
Data science i big data podyplomowe online
Data science: zaawansowana analiza danych podyplomowe zjazdy
Dekorator wnętrz podyplomowe online
Diagnoza psychologiczna – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną podyplomowe online
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna podyplomowe online
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Dietetyka podyplomowe online
Dietetyka geriatryczna podyplomowe zjazdy
Dietetyka i planowanie żywienia podyplomowe online
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe podyplomowe online
Dietetyka i praktyka planowania żywienia podyplomowe online
Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Dietetyka i suplementacja podyplomowe online
Dietetyka kliniczna podyplomowe online
Dietetyka kosmetyczna podyplomowe online
Dietetyka pediatryczna podyplomowe online
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych podyplomowe online
Dietetyka w sporcie podyplomowe online
Dietetyka w sporcie i rekreacji podyplomowe online
Dietetyka w zdrowiu i w chorobie podyplomowe online
Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych podyplomowe online
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) podyplomowe zjazdy, online
Doctor of business administration (dba) – art & science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – coaching zaawansowany - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – cyberbezpieczeństwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – mobile & digital marketing podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie hr podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) – prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of public administration (dpa) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca inwestycyjny podyplomowe online
Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy, online
Doradca sukcesyjny podyplomowe zjazdy
Doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) podyplomowe online
Doradztwo zawodowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Dyrektor finansowy podyplomowe zjazdy, online
Dyscypliny plastyczne w architekturze podyplomowe zjazdy
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce podyplomowe zjazdy
Dziennikarstwo i public relations podyplomowe zjazdy, online
Dźwięk i audiosfera podyplomowe zjazdy
E-commerce podyplomowe online
E-marketing podyplomowe online
Edukacja dla bezpieczeństwa - oferta edukacyjna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Edukacja dziecka zdolnego podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem aspergera dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (surdopedagogika i tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej podyplomowe online
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podyplomowe online
Edukacja montessori w przedszkolu podyplomowe online
Edukacja montessori w przedszkolu i szkole podyplomowe online
Edukacja seksualna podyplomowe online
Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca i integracyjna podyplomowe online
Edukacja zdrowotna podyplomowe online
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera podyplomowe online
Edukator domowy podyplomowe online
Edukator medyczny i diabetologiczny podyplomowe online
Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy, online
Ekodietetyka podyplomowe online
Ekologia w biznesie podyplomowe online
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo podyplomowe zjazdy
Ekonomia podyplomowe online
Ekonomia społeczna podyplomowe online
Ekonomia sportu podyplomowe online
Ekspert usług księgowych podyplomowe online
Ekspertyza dokumentów podyplomowe online
Ekspertyza i rekonstrukcja wypadku drogowego podyplomowe online
Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej podyplomowe zjazdy
Emisja głosu podyplomowe online
Employer branding podyplomowe zjazdy, online
Energetyka podyplomowe online
Energetyka jądrowa podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna podyplomowe zjazdy
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Event manager podyplomowe online
Executive mba podyplomowe online
Facility management/zarządzanie nieruchomościami podyplomowe online
Finanse i bankowość podyplomowe online
Finanse i prawo w doradztwie podatkowym podyplomowe online
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość (z akredytacją acca) podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość budżetowa podyplomowe online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw podyplomowe online
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Finanse korporacyjne podyplomowe online
Finanse menedżerskie podyplomowe online
Finansowanie projektów podyplomowe online
Fizjoterapia i medycyna sportowa podyplomowe online
Fizykoterapia i masaż podyplomowe online
Formy gimnastyczno - taneczne i fitness podyplomowe online
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) podyplomowe online
Frontend developer podyplomowe online
Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli podyplomowe online
Geologia w praktyce i administracji podyplomowe online
Geoturystyka podyplomowe zjazdy
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi podyplomowe online
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych podyplomowe online
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym podyplomowe online
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podyplomowe online
Glottodydaktyka - nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Główny księgowy podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami. wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa podyplomowe online
Grafika komputerowa podyplomowe online
Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego podyplomowe zjazdy
Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny podyplomowe online
Headhunter podyplomowe zjazdy, online
Higiena i epidemiologia podyplomowe online
Historia sztuki podyplomowe online
Hodowla koni i jeździectwo podyplomowe zjazdy
Holistyczna opieka okołoporodowa podyplomowe online
Horeca management podyplomowe zjazdy
Hotelarstwo i gastronomia podyplomowe online
Hr business partner podyplomowe zjazdy, online
Hr business partner (virtual classroom) podyplomowe zjazdy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Informatyzacja administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Innowacje i nowe technologie w lotnictwie podyplomowe zjazdy
Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej podyplomowe online
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem podyplomowe online
Innowacyjny hr biznes partner 4.0 podyplomowe zjazdy
Inspektor bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Instruktor fitness podyplomowe online
Instruktor gimnastyki korekcyjnej podyplomowe online
Instruktor jazdy konnej podyplomowe online
Instruktor pływania podyplomowe online
Instruktor tańca podyplomowe online
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej podyplomowe online
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe online
Interdisciplinary printmaking podyplomowe zjazdy
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia podyplomowe online
International bim manager - digital construction management in a multinational environment podyplomowe online
International human resources management podyplomowe zjazdy
International mba podyplomowe online
International public speaking and leadership podyplomowe zjazdy
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania - bazy danych i programowanie podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - java web developer podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - programowanie podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów produkcyjnych podyplomowe zjazdy
Iod – inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Java developer web podyplomowe online
Javascript developer react podyplomowe online
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Język angielski w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie podyplomowe zjazdy
Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Język niemiecki w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom (c1/c2) podyplomowe zjazdy, online
Joga i relaksacja podyplomowe online
Joga indyjska podyplomowe zjazdy
Kadry i płace podyplomowe zjazdy, online
Key account management academy podyplomowe zjazdy
Kierownik biura rachunkowego podyplomowe online
Kierownik produkcji podyplomowe online
Kierownik zespołu - team leader podyplomowe zjazdy
Kinezygerontoprofilaktyka podyplomowe online
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie podyplomowe online
Kompetencje wychowawcze podyplomowe online
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd podyplomowe online
Komunikacja wizerunkowa podyplomowe zjazdy
Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe zjazdy, online
Kontrola w administracji publicznej podyplomowe online
Kontroler finansowy podyplomowe online
Koordynator kontroli zarządczej podyplomowe online
Korekcja wad postawy podyplomowe online
Kosmetologia podyplomowe online
Kosmetologia lecznicza podyplomowe online
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna podyplomowe online
Kosmetologia z elementami wizażu podyplomowe online
Krajowe standardy rachunkowości podyplomowe online
Kryminalistyka podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe online
Kryminologia podyplomowe zjazdy
Kryminologia i kryminalistyka podyplomowe online
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
Kształcenie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni podyplomowe online
Lean management - menedżerskie studia podyplomowe zjazdy
Lean management podyplomowe online
Lean management w produkcji i usługach podyplomowe zjazdy, online
Legislacja podyplomowe online
Lider pozytywnych zmian podyplomowe zjazdy
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura - edukacja - nowe media podyplomowe zjazdy
Logistyka działań ratowniczych podyplomowe zjazdy
Logistyka humanitarna podyplomowe zjazdy
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe zjazdy
Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Logistyka wojskowa podyplomowe zjazdy
Logistyka wspomagana komputerowo (sap erp, ms excel) podyplomowe zjazdy
Logistyka, transport i spedycja podyplomowe online
Logopedia podyplomowe online
Logopedia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Logopedia (dla nauczycieli) podyplomowe online
Logopedia dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Logopedia kliniczna podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy, online
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją podyplomowe online
Logopedia z emisją głosu podyplomowe online
Logopedia z neurologopedią podyplomowe online
Logorytmika w pracy pedagogicznej podyplomowe online
Malarstwo podyplomowe zjazdy
Managing business podyplomowe zjazdy
Marketing podyplomowe online
Marketing i pr rynku nieruchomości podyplomowe online
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Marketing kultury podyplomowe zjazdy, online
Marketing w sporcie podyplomowe online
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration (mba) – art & science – nowe media w biznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – badania kliniczne podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – dyrektor hr podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – mobile&digital marketing podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – pharmaceutical management podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie technologiami wodorowymi podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w automotive podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) master of public administration (mpa) – administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Master of lean healtcare management podyplomowe zjazdy
Master of public health (mph) – zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja podyplomowe online
Mba dla inżynierów podyplomowe online
Mba dla kadry medycznej podyplomowe online
Mba dla prawników podyplomowe online
Mba energetyka podyplomowe online
Mba finanse podyplomowe online
Mba hr podyplomowe online
Mba it podyplomowe online
Mba nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe online
Mba w ochronie zdrowia podyplomowe online
Mba zarządzanie podyplomowe online
Mechatronika przemysłowa podyplomowe zjazdy
Mediacja i rynek sztuki podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny podyplomowe online
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
Mediacje w oświacie podyplomowe online
Medytacja i ekspresja ruchu podyplomowe online
Menadżer bezpieczeństwa chemicznego ekologicznego i higieny pracy podyplomowe zjazdy
Menadżer csr podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
Menadżer sprzedaży i obsługi klienta podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe zjazdy, online
Menedżer jakości podyplomowe online
Menedżer kultury podyplomowe online
Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy
Menedżer ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu podyplomowe online
Menedżer sportu i rekreacji podyplomowe online
Menedżer turystyki i sportu podyplomowe online
Menedżer zrównoważonego rozwoju podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia podyplomowe zarządzanie firmą. instrumentarium współczesnego menedżera podyplomowe zjazdy
Metodyka nauczania podyplomowe online
Metodyka nauczania języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według fidic podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podyplomowe online
Ms excel w controllingu dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy
Msp- finanse, podatki, rachunkowość podyplomowe online
Muzykoterapia podyplomowe zjazdy, online
Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym podyplomowe zjazdy
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym podyplomowe online
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) podyplomowe online
Nauczanie biologii podyplomowe online
Nauczanie biologii i chemii podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii podyplomowe online
Nauczanie biologii i informatyki podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody podyplomowe online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie chemii podyplomowe online
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie etyki podyplomowe online
Nauczanie etyki i filozofii podyplomowe online
Nauczanie fizyki podyplomowe online
Nauczanie fizyki i chemii podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody podyplomowe online
Nauczanie geografii podyplomowe online
Nauczanie geografii i chemii podyplomowe online
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie geografii i fizyki podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody podyplomowe online
Nauczanie gry zespołowej w szkolnictwie muzycznym podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii podyplomowe online
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie historii i fizyki podyplomowe online
Nauczanie historii i języka polskiego podyplomowe online
Nauczanie historii i teraźniejszości podyplomowe online
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie historii oraz geografii podyplomowe online
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) podyplomowe online
Nauczanie informatyki podyplomowe online
Nauczanie informatyki i fizyki podyplomowe online
Nauczanie języka kaszubskiego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie matematyki podyplomowe online
Nauczanie matematyki i biologii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i chemii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i fizyki podyplomowe online
Nauczanie matematyki i geografii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i informatyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i etyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i historii muzyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie plastyki podyplomowe online
Nauczanie plastyki i historii sztuki podyplomowe online
Nauczanie plastyki i przyrody podyplomowe online
Nauczanie plastyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie podstaw prawa podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży budowlanej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroenergetycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży górniczo-wiertniczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży handlowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży leśnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży mechanicznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży motoryzacyjnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ogrodniczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży przemysłu mody podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlane podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spedycyjno-logistycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spożywczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży teleinformatycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu drogowego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu lotniczego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik elektryk i elektryk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechatronik i mechatronik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik rolnik i rolnik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - florysta podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - mechatronik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - podolog podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik administracji podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik analityk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik architektury krajobrazu podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik budownictwa podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik chłodnictwa i klimatyzacji podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ekonomista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik eksploatacji portów i terminali podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik geodeta podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik grafiki i poligrafii cyfrowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik handlowiec podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik informatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ochrony środowiska podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik organizacji turystyki podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik pojazdów samochodowych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista i technik informatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik przemysłu mody podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik rachunkowości podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik reklamy podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik robotyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik stylista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik technologii żywności podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik teleinformatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług fryzjerskich podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechanicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru medyczno - społecznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru turystycznego podyplomowe online
Nauczanie przyrody podyplomowe online
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie techniki podyplomowe online
Nauczanie techniki i informatyki podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie z integracją europejską podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki podyplomowe online
Nauczanie wychowania fizycznego podyplomowe online
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Naukowe podstawy treningu koni podyplomowe zjazdy
Negocjacje i mediacje podyplomowe online
Neurobiznes podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe zjazdy, online
Neurologopedia (wczesna interwencja neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych) – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną podyplomowe zjazdy
Neuropsychologia podyplomowe online
Neurorehabilitacja podyplomowe online
Nowoczesna produkcja owoców miękkich podyplomowe zjazdy
Nowoczesne bazy danych podyplomowe zjazdy
Nowoczesne metody nauczania matematyki podyplomowe online
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy, online
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej podyplomowe online
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy, online
Ochrona zdrowia podyplomowe online
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami podyplomowe online
Odnowa biologiczna z elementami wellness i fizjoterapii podyplomowe online
Office manager podyplomowe zjazdy
Ogrodnictwo podyplomowe online
Ogrodnictwo miejskie podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z arteterapią podyplomowe online
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji podyplomowe online
Opiekunka środowiskowa podyplomowe online
Optometria podyplomowe zjazdy, online
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie sportem podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie podyplomowe online
Pedagog szkolny podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika lecznicza podyplomowe online
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna podyplomowe online
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia podyplomowe online
Pedagogika sądowa z mediacją podyplomowe online
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności podyplomowe online
Pedagogika tańca z choreografią podyplomowe online
Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap. simatic it preactor aps podyplomowe online
Podatki podyplomowe zjazdy, online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe online
Podatki i prawo podatkowe podyplomowe online
Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
Podologia podyplomowe online
Podologia z masażem stóp podyplomowe online
Polityka społeczna podyplomowe online
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe podyplomowe online
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna uczniom podyplomowe online
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa podyplomowe online
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny podyplomowe online
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne podyplomowe online
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi podyplomowe online
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich podyplomowe online
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców podyplomowe online
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze podyplomowe online
Praktyczna psychologia motywacji podyplomowe online
Praktyczna psychologia społeczna podyplomowe online
Prawnik korporacyjny podyplomowe zjazdy
Prawo podyplomowe zjazdy
Prawo administracyjne i samorządowe podyplomowe online
Prawo cywilne i gospodarcze podyplomowe online
Prawo dla nieprawników podyplomowe online
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe online
Prawo dla urzędników niebędących prawnikami podyplomowe online
Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności podyplomowe online
Prawo geologiczne i górnicze podyplomowe zjazdy
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy, online
Prawo gospodarki odpadami podyplomowe zjazdy
Prawo i systemy teleinformatyczne podyplomowe zjazdy
Prawo inwestycyjne podyplomowe online
Prawo inwestycyjno - budowlane podyplomowe online
Prawo inwestytycjne podyplomowe zjazdy
Prawo karne gospodarcze podyplomowe zjazdy
Prawo karne materialne i procesowe podyplomowe online
Prawo karne wykonawcze podyplomowe zjazdy, online
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów podyplomowe online
Prawo medyczne i bioetyka podyplomowe online
Prawo medyczne i bioetyki podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Prawo ochrony środowiska podyplomowe zjazdy, online
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką podyplomowe online
Prawo pracy podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy, online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe podyplomowe online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) podyplomowe online
Prawo w biznesie podyplomowe online
Prawo w działalności architekta podyplomowe zjazdy
Prawo w gospodarce przestrzennej podyplomowe zjazdy
Prawo w turystyce podyplomowe zjazdy
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii podyplomowe online
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) podyplomowe online
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych podyplomowe zjazdy
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników podyplomowe online
Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
Programista java web developer podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe zjazdy, online
Programowanie (programista java developer) podyplomowe online
Programowanie (programista platformy .net) podyplomowe online
Programowanie aplikacji biznesowych podyplomowe online
Programowanie aplikacji java podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
Programowanie i administrowanie platformami apple podyplomowe zjazdy
Programowanie urządzeń apple (swift + swiftui) podyplomowe zjazdy
Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe zjazdy, online
Project management podyplomowe zjazdy
Projektowanie i aranżacja wnętrz podyplomowe online
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo podyplomowe zjazdy
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz podyplomowe zjazdy
Projekty e-commerce podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole podyplomowe online
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci podyplomowe zjazdy, online
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych podyplomowe online
Przekład (filologia angielska) podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Przywództwo, coaching i mentoring podyplomowe online
Psycho-logopedia podyplomowe online
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy, online
Psychodietetyka – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka dla dzieci i dorosłych podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe online
Psychogeriatria – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychogerontologia podyplomowe zjazdy
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym podyplomowe online
Psychologia biznesu dla menedżerów podyplomowe online
Psychologia biznesu i zarządzania podyplomowe online
Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe online
Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju podyplomowe online
Psychologia dzieci i młodzieży – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia dziecka. profilaktyka trudności wychowawczych podyplomowe online
Psychologia edukacji podyplomowe online
Psychologia ekonomiczna podyplomowe online
Psychologia kliniczna podyplomowe online
Psychologia kliniczna – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe online
Psychologia pozytywna podyplomowe online
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych podyplomowe online
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem podyplomowe online
Psychologia pracy i zarządzanie personelem – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
Psychologia rozwojowa i zdrowia podyplomowe online
Psychologia sądowa podyplomowe online
Psychologia sądowa – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa i mediacje podyplomowe online
Psychologia społeczna podyplomowe online
Psychologia społeczna w praktyce podyplomowe online
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego podyplomowe online
Psychologia sportu dla psychologów podyplomowe online
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego podyplomowe online
Psychologia sportu dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia sportu i aktywności fizycznej podyplomowe online
Psychologia sprzedaży i marketingu podyplomowe online
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej podyplomowe online
Psychologia transportu – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień podyplomowe online
Psychologia uzależnień – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie podyplomowe online
Psychologia w coachingu podyplomowe online
Psychologia w oświacie podyplomowe online
Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym podyplomowe online
Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka podyplomowe online
Psychologia w zarządzaniu podyplomowe online
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii podyplomowe zjazdy
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych podyplomowe online
Psychologia zarządzania podyplomowe zjazdy
Psychologia zwierząt podyplomowe online
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami podyplomowe zjazdy, online
Psychoonkologia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychopedagogika podyplomowe online
Psychosomatyka podyplomowe zjazdy, online
Psychosomatyka i somatopsychologia podyplomowe online
Psychotraumatologia podyplomowe online
Psychotraumatologia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Quality manager podyplomowe zjazdy
Rachunkowość (dla nieksięgowych) podyplomowe online
Rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne podyplomowe zjazdy
Rachunkowość dla nieksięgowych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse własnego biznesu podyplomowe online
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w rolnictwie podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych podyplomowe online