Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. coachingu oraz prowadzenia sesji coachingowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek akademia coachingu z programem akredytowanym przez izbę coachingu - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU

Studia w Trójmieście na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. narzędzi pracy coacha oraz projektowania, procesu i struktury sesji coachingowej. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z narzędziami wspierającymi projektowanie działań oraz zarządzanie procesem i odpowiedzialnością czy narzędziami coachingowymi wspierającymi zmianę perspektywy.

Słuchacze tego kierunku mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. efektywnego komunikowania, narzędzi coachingowych podłączających cel pod wartości czy współtworzenia relacji, kontraktowania sesji i zamykania sesji. Mają także możliwość zdobycia umiejętności praktycznych poprzez warsztaty prowadzenia sesji coachingowych w grupach.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu, to m.in.:

  • zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu według Izby Coachingu, ICF, ICC,
  • trening kompetencyjny coacha,
  • cele coachingowe – planowanie, wytyczanie, formatowanie celów coachingowych,
  • projektowanie, struktura i proces w sesji coachingowej.
     

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU?

Studia na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU

Studia na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w działach human resources przedsiębiorstw różnych branż, jako menedżerowie czy osoby zajmujące się profesjonalnym wspieraniem rozwoju różnych grup zawodowych, np. doradców, terapeutów czy nauczycieli.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu:

  • coach,
  • mentor,
  • działy human resources przedsiębiorstw,
  • menedżer.

Komentarze (0)