Akademia compliance – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia compliance – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia compliance – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Akademia compliance – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Akademia compliance to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą pracować jako menadżerowie compliance albo audytorzy śledczy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek akademia compliance - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia compliance zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA COMPLIANCE?

Studia w Trójmieście na kierunku Akademia compliance realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia compliance możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia compliance umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. psychologicznych aspektów zapewnienia zgodności, przeciwdziałania występowaniu korupcji czy Compliance Management System. Program studiów zakłada, że studenci np. zapoznają się z koncepcjami i regulacjami w zakresie Compliance Management System, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii pracy eksperta ds. zgodności czy poznają techniki prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach.

Słuchacze tego kierunku mogą także poznać zasady, techniki i metody przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających czy rodzaje, wykrywanie oraz sposoby zapobiegania przestępstw gospodarczych. Mogą też zapoznać się z zagadnieniami z zakresu np. zarządzania informacją prawną w organizacji, technik tworzenia aktów prawa wewnętrznego czy wdrażania systemów antykorupcyjnych.

Program studiów kierunku Akademia compliance zakłada również, że studenci zdobędą umiejętności w zakresie monitorowania i ewaluacji systemu zapewniania zgodności, w tym zapoznają się np. z cechami i miernikami skutecznego Compliance Management System czy zasadami i metodami bieżącego monitorowania systemu compliance.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia compliance, to m.in.:

 • rozwój umiejętności komunikacyjnych eksperta ds. zgodności,
 • rola, cele, zadania i korzyści z zapewnienia zgodności w organizacji,
 • regulacje i wytyczne dla sektora finansowego i bankowego,
 • mapowanie obszarów i procesów zapewnienia zgodności w organizacji.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA COMPLIANCE?

Studia na kierunku Akademia compliance trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA COMPLIANCE

Studia na kierunku Akademia compliance dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z minimalizowaniem ryzyka wynikającego z działalności niezgodnie z przepisami prawa czy regulaminami wewnętrznymi, m.in. na stanowisku Compliance officer, np. w branży IT czy finansowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia compliance:

 • compliance officer,
 • branża IT,
 • branża finansowa,
 • analityk ryzyka,
 • menedżer compliance,
 • audytor śledczy,
 • audytor wewnętrzny.

Komentarze (0)