Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe w Katowicach

Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe w Katowicach

Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe w Katowicach
Dodaj do ulubionych

Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe w Katowicach

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1,5 roku. Studia możesz podjąć w formie online i niestacjonarnej.

 

Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne to studia podyplomowe w Katowicach, których podstawowym zadaniem jest przekazanie uczestnikom obszernej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania czy zarządzania pracą jednostek bibliotek.

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy jako nauczyciele-bibliotekarze. Mogą również podjąć zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za gromadzenie i opracowywanie dokumentacji tradycyjnej i cyfrowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Katowicach na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne to oferta edukacyjna przeznaczona dla osób identyfikujących się wyższym wykształceniem i przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

W programie kształcenia uwzględniono treści dydaktyczne, które wpisują się w oczekiwania absolwentów różnych specjalności, pragnących zdobyć kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej i wyżej zorganizowanej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO – STUDIA KWALIFIKACYJNE?

Studia realizowane w ramach ścieżki kształcenia bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne obejmują program dydaktyczny w formule łączonej. Część z zajęć prowadzona jest online jako blended learning.

Siatka dydaktyczna została przygotowana w taki sposób, aby obejmowała zagadnienia dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymagań społeczeństwa. W trakcie wielu godzin zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką digitalizacji i zabezpieczenia zbiorów czy kształtowania dziedzictwa kulturowego.

Poznają także techniki efektywnej organizacji pracy w wydawnictwie, sztuki książki czy projektowania publikacji cyfrowych. Aktualne zagadnienia ze świata bibliotekoznawstwa przekazują praktycy zawodowi i doświadczeni wykładowcy naukowi, którzy pracują jako konsultanci języka polskiego, prezesi cenionych wydawnictw itd.

Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na wzrost zapotrzebowania rynku pracy na doświadczonych bibliotekarzy, którzy jednocześnie wspierają dostęp do wiedzy, kultury i nowości technologicznych. Ta ścieżka dydaktyczna wpisuje się w oczekiwania nauczycieli pragnących rozwijać swoje umiejętności nie tylko w ramach jednego prowadzonego przedmiotu.

W siatce zajęć uwzględniono wiele niezbędnych zajęć dla bibliotekarza, które dotyczą architektury bibliotek, metodyki bibliograficznej, marketingu bibliotecznego czy edytorstwa i organizacji pracy wydawniczej. Większość z nich ma formę praktycznych ćwiczeń, które umożliwiają uczestnikom zdobycie doświadczenia poprzez obserwację pracy bibliotek różnego szczebla.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po ukończeniu studiów na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne uczestnicy mają obszerny zakres wiedzy i umiejętności obejmujących wiele obszarów funkcjonowania czy zarządzania bibliotekami.

Wiedzą, jakie są poszczególne etapy ich działalności. Potrafią zastosować w praktyce podstawowe przepisy prawne, zasady organizacji pracy czy techniki informatyczne i biblioteczne. Gromadzą, dokonują kompleksowych opracowań, wyboru i oceny jakości informacji. Korzystają jednocześnie ze zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz zasad komputeryzowania bibliotek różnego typu.

Znają zasady podstawowych technik pracy z czytelnikami oraz użytkownikami informacji. Wykazują się także obszerną wiedzą obejmującą źródła informacji czy procesów informacyjnych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO – STUDIA KWALIFIKACYJNE?

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne, trwają 1,5 roku (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO – STUDIA KWALIFIKACYJNE

Kształcenie w ramach kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne, umożliwia słuchaczom zdobycie umiejętności i wiedzy, dzięki której odnajdą się w pracy w bibliotece szkolnej, prowadzonej przez inne placówki oświatowe, w bibliotece naukowej czy publicznej.

Absolwent zyskuje także nowe umiejętności zawodowe, dzięki którym z powodzeniem odnajdzie się, wykonując pracę w bibliotekach jako nauczyciel-bibliotekarz. Może także znaleźć zatrudnienie w instytucjach, które gromadzą, opracowują, udostępniają i zabezpieczają dokumenty.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne

  • biblioteka szkolna,
  • biblioteka badawczo-naukowa,
  • biblioteka publiczna,
  • biblioteka prywatna.

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacje umożliwiają uczestnikom zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie gromadzenia, przetwarzania czy udostępniania informacji w tym zakresie. Bez problemu odnajdą się więc w przyszłej pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza.

Komentarze (0)