Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
Dodaj do ulubionych

04.03.2022

Studia podyplomowe Katowice 2022 | woj. śląskie

 

Studia podyplomowe w Katowicach zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
  Typ studiów
  Tryb studiów
  Czas trwania
   Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
   Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

   ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. śLąSKIM SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   grupa kierunku
   typ studiów
   tryb studiów

   Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

   grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Akademia Górnośląska w Katowicach

   Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 44 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Muzyczna w Katowicach

   Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

   Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

   Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

   Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Politechnika Śląska

   Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

   Śląski Uniwersytet Medyczny

   Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

   Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 48 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

   Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

   Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

   Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 125 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

   Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

   Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Jak wyglądają studia podyplomowe w Katowicach i Gliwicach?

   Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

   Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

    

   Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Katowicach i Gliwicach

   Studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

   Studia podyplomowe w większości przypadków są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

    

   Oferta studiów podyplomowych w Katowicach i Gliwicach

   Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach proponuje swoim absolwentom oraz osobom, które chciałyby kontynuować naukę na poziomie studiów podyplomowych, następujące kierunki:

   • Na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu otwarte są kierunki podyplomowe na specjalnościach: Kompozycja, Dyrygentura symfoniczno - operowa, Dyrygentura chóralna, Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych, Muzykoterapia, Muzyka i ruch w edukacji i terapii, Kompozycja i aranżacja jazzowa, Instrumentalistyka jazzowa (fortepian, gitara, gitara basowa, kontrabas, skrzypce, flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, wibrafon, akordeon).
   • Na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym specjalności w zakresie instrumentalistyki to: Gra na instrumencie: fortepian, fortepian historyczny, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, wiolonczela barokowa, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja, skrzypce barokowe, wiola da gamba, lutnia, obój barokowy, fagot barokowy.

   Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach posiada w ofercie studiów podyplomowych następujące kierunki na studiach podyplomowych: Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych, Trener Personalny, Trener Zdrowego Stylu Życia, Fizjoterapia i Medycyna Sportowa, Kynoterapia, Nowoczesne i Tradycyjne Formy w Wellness i SPA, Neurorozwojowa Diagnoza i Korekcja Wad Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży, Trener Fitnessu i Ćwiczeń Siłowych, Trener Grupowych Form Fitnessu, Żywienie i Suplementacja Osób Aktywnych Fizycznie, Wychowanie Fizyczne, Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności, Przygotowanie Pedagogiczne z Wychowania Fizycznego, Menedżer Sportu i Turystyki, Odnowa Biologiczna, Taniec i Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej, Taniec jako Aktywność Fizyczna, Koordynator Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego Osób Starszych oraz Studia Podyplomowe Trenerskie.

   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wydziałach:

   • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym, Geronotologia i opieka nad osobami starszymi, Edukacja seksualna, Terapia neurorozwojowa, Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Fizjoterapia w kosmetologii.
   • Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu: Analityka medyczna, Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej, Kosmetologia z elementami podologii, Biotechnologia medyczna, Farmacja przemysłowa, marketing farmaceutyczny, Technologie informatyczne w medycynie i farmacji, Monitorowanie badań klinicznych.
   • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego, Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia, Żywienie człowieka w zdrowi i w chorobie, Zarządzanie podmiotami leczniczymi.
   • Wydział Lekarski w Katowicach: Prawo w ochronie zdrowia

   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, dające możliwość rozwoju inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom. Kierunki podyplomowe podzielone są na następujące wydziały:

   • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji, z kierunkami: Administracja i finanse.
   • Wydział Informatyki i Komunikacji, z kierunkami: Akademia komunikacji internetowej, Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS, Business English, Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS, Custom publishing – tworzenie mediów firm i instytucji, Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma, Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce, Menedżer ds kluczowych klientów i Dyrektor Sprzedaży, Metody i narzędzia zarządzania projektami, Narzędzia informatyczne w analizie danych, Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych, Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS, Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce, Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology), Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki, Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
   • Wydział Zarządzania, z kierunkami: Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy, Menedżer logistyki, Przedsiębiorczość dla nauczycieli, Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji, Trener, coach i menedżer ds. szkoleń, Zarządzanie i marketing w biznesie, Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektem europejskim, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne,
   • Wydział Finansów i Ubezpieczeń, z kierunkami: Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Controlling, Działanie banków uniwersalnych, Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej, Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe, Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych, Rzeczoznawca majątkowy, Strategia podatkowa, Ubezpieczenia gospodarcze, Wycena przedsiębiorstw, Zamówienia publiczne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie nieruchomościami, Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
   • Wydział Ekonomii, z kierunkami: Audyt miejski, Audyt systemów informatycznych, Ekonomia sportu, Handel zagraniczny, Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli, Komunikacja w biznesie, Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych, Marketing i public relations, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Menedżer kultury, Psychologia menedżerska, Public relations, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes, Zarządzanie instytucjami publicznymi, Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne, Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach.

   Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych kierunkach, podzielonych na odpowiadające mu jednostki:

   • Wydział Artystyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna oraz Dyrygentura orkiestr dętych i big-bandów.
   • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej, Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia” oraz Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną.
   • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji to zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Podyplomowe Studia Arteterapia, Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe.
   • Wydział Filologiczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski), Podyplomowe Studia Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników, Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - Logopedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – Surdologopedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – Neurologopedia, Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych, Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” oraz Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej.
   • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach organizuje zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna” oraz Studia podyplomowe „E-zdrowie”.
   • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii to kierunki: Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa, Studia podyplomowe Analiza instrumentalna, Optometria, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym”, Wydział Nauk o ziemi oraz Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.
   • Wydział Nauk Społecznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne, Studia PodyplomoweWiedzy o Społeczeństwie, Podyplomowe Studia Menedżerskie, Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki, Podyplomowe Studia Historii Sztuki, Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS, Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana, Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny, Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka”, Metody coachingowe w edukacji, Filozoficzne warsztaty rozwojowe oraz Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze.
   • Wydział Pedagogiki i Psychologii to kierunki: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne, Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.
   • Wydział Prawa i Administracji to kierunki: Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania, Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego, Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia, Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego, Prawo i Proces Karny – współczesne problemy praktyczne, Kurs dokształcający prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki The School of US Law, Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture, Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową, Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli, Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu, Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego.
   • Wydział Teologiczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej oraz Studia Podyplomowe Teologii Duchowości.

   Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej.

   Szkoła Zarządzania organizuje zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia, Studia Podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską).

   Projekt UPGOW organizuje zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji oraz Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka.

   Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych nie prowadzi studiów podyplomowych.

   Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego nie prowadzi studiów podyplomowych.

   Politechnika Śląska – Publiczna Wyższa Uczelnia Techniczna w Gliwicach organizuje studia podyplomowe na wydziałach:

   • Wydział Architektury: Architektura wnętrz i wzornictwo, Gospodarka przestrzenna, Grafika oraz Zintegrowany rozwój miast.
   • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Sieci i systemy komputerowe, bazy danych.
   • Wydział Elektryczny: Systemy automatyki SIMATIC i energoelektroniczne układy napędowe.
   • Wydział Górnictwa i Geologii: Aerologia i ratownictwo górnicze, Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie.
   • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji, Lean Manufacturing, Metalurgia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem.
   • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, Gospodarka odpadami, Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji, Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem oraz Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo.
   • Wydział Matematyki Stosowanej: Nauczanie matematyki w szkołach.
   • Wydział Mechaniczny Technologiczny: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej oraz Technologie spawalnicze i kontrola jakości.
   • Wydział Organizacji i Zarządzania: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Controlling i inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Metody i narzędzia zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Nowoczesna produkcja i logistyka - studia menedżerskie, Postępowanie administracyjne, Rachunkowość i controlling finansowy, Studia coachingu, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w organizacjach publicznych, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Zarządzanie placówką oświatową, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym oraz Zarządzanie w administracji publicznej.
   • Wydział Transportu: Logistyka transportu, Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób oraz Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym.
   • Kolegium Pedagogiczne: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, Edukacja i terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, Przygotowanie pedagogiczne, Surdopedagogika oraz Tyflopedagogika.

    

   Praca po studiach podyplomowych

   Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

   Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

    

   STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

   Uczelnia
   Grupa kierunków
   Tryb   Studia podyplomowe Typ Tryb
   Academy of business management 3.0 podyplomowe zjazdy
   Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
   Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
   Administracja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
   Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
   Advanced mediator podyplomowe zjazdy
   Advanced permanent and medical pigmentation trainer podyplomowe zjazdy
   Agent celny podyplomowe zjazdy
   Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
   Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
   Ajuwerda - holistyczna koncepcja zdrowia podyplomowe zjazdy, online
   Akademia administratorów cisco podyplomowe zjazdy
   Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe zjazdy, online
   Akademia e-marketingu podyplomowe zjazdy
   Akademia firm rodzinnych nowej generacji podyplomowe zjazdy
   Akademia lean lidera - efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem podyplomowe zjazdy
   Akademia lean management podyplomowe zjazdy, online
   Akademia menedżera - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
   Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
   Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy, online
   Akademia praktyków jogi podyplomowe zjazdy
   Akademia profesjonalnego coacha podyplomowe zjazdy
   Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe zjazdy
   Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
   Akademia przywództwa kobiet podyplomowe zjazdy, online
   Akademia rozwoju osobistego podyplomowe zjazdy
   Akademia trenera podyplomowe zjazdy
   Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
   Akademia trenera dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy
   Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
   Akademia zarządzania w biznesie 3.0 podyplomowe zjazdy
   Akademia zwinnego lidera podyplomowe zjazdy
   Analityk biznesowy podyplomowe zjazdy
   Analityk finansowy podyplomowe zjazdy, online
   Aplikacje mobilne, sieci komputerowe, bazy danych podyplomowe zjazdy
   Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe zjazdy, online
   Architektura wnętrz podyplomowe zjazdy
   Architektura wnętrz i wzornictwo podyplomowe zjazdy
   Arteterapia podyplomowe zjazdy
   Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej podyplomowe zjazdy
   Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej podyplomowe zjazdy
   Audyt śledczy podyplomowe zjazdy
   Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji podyplomowe zjazdy
   Autokreacja i budowanie wizerunku podyplomowe zjazdy
   Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych podyplomowe zjazdy
   Badania kliniczne w medycynie podyplomowe zjazdy
   Badania kliniczne. metodologia, organizacja i monitorowanie w badaniach klinicznych podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej podyplomowe zjazdy
   Bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
   Bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
   Bhp w strefach zagrożonych wybuchem podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy, online
   Bim executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych podyplomowe zjazdy
   Brand manager i pr manager podyplomowe zjazdy
   Branding i content marketing podyplomowe zjazdy, online
   Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych podyplomowe zjazdy
   Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe zjazdy
   Business english podyplomowe zjazdy
   Business intelligence w dużych zbiorach danych (big data) podyplomowe zjazdy
   Business leadership academy podyplomowe zjazdy
   Chirurgia jamy ustnej dla stomatologów podyplomowe zjazdy
   Cloud computing podyplomowe online
   Coaching for life and business podyplomowe zjazdy
   Coaching i doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
   Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
   Controlling podyplomowe zjazdy
   Controlling i audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
   Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe zjazdy, online
   Customer experience management podyplomowe zjazdy, online
   Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
   Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe zjazdy, online
   Dietetyka i suplementacja podyplomowe zjazdy
   Dogoterapia podyplomowe zjazdy
   Dokształcające studia dla nauczycieli języka angielskiego podyplomowe zjazdy
   Dokształcające studia dla nauczycieli języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Doradca finansowy podyplomowe zjazdy, online
   Doradca podatkowy podyplomowe online
   Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Doskonalenie kompetencji wychowawczych podyplomowe zjazdy
   Dydaktyka języków obcych podyplomowe zjazdy, online
   Dyrygentura chóralna podyplomowe zjazdy
   Dyrygentura symfoniczno-operowa podyplomowe zjazdy
   Dziedzictwo kulturowe śląska cieszyńskiego i żywiecczyzny podyplomowe zjazdy
   Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
   Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
   Edukacja seksualna podyplomowe zjazdy
   Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia podyplomowe zjazdy
   Employer branding podyplomowe zjazdy, online
   English for business, law and administration podyplomowe zjazdy
   Enologia podyplomowe zjazdy
   Etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
   Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
   Executive master of business administration podyplomowe zjazdy
   Executive mba podyplomowe zjazdy, online
   Executive mba dla branży wodociągowej podyplomowe zjazdy, online
   Fizjoterapia i medycyna sportowa podyplomowe zjazdy
   Fizjoterapia w kosmetologii podyplomowe zjazdy
   Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
   Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna podyplomowe zjazdy
   Fotografia w terapii i rozwoju osobistym podyplomowe zjazdy
   Gerontologia i opieka nad osobami starszymi podyplomowe zjazdy
   Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna podyplomowe zjazdy
   Gospodarka o obiegu zamkniętego podyplomowe zjazdy
   Gospodarka odpadami podyplomowe zjazdy
   Grafika podyplomowe zjazdy
   Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe zjazdy
   Grafika reklamowa podyplomowe zjazdy
   Handel zagraniczny podyplomowe zjazdy
   Headhunter podyplomowe zjazdy, online
   Hortiterapia podyplomowe zjazdy
   Hr - business partner podyplomowe zjazdy
   Hr biznes partner podyplomowe zjazdy
   Hr business partner podyplomowe zjazdy, online
   Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy
   Informatyka w szkole ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
   Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy, online
   Inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką podyplomowe zjazdy
   Instrumentalistka jazzowa podyplomowe zjazdy
   Instrumentalistyka podyplomowe zjazdy
   Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy, online
   Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia podyplomowe zjazdy
   Inżynieria jakości podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy, online
   Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej podyplomowe zjazdy
   Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace podyplomowe zjazdy, online
   Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace z elementami hr podyplomowe zjazdy
   Kompozycja podyplomowe zjazdy
   Kompozycja i aranżacja jazzowa podyplomowe zjazdy
   Konstrukcja i technologia ubioru podyplomowe zjazdy
   Koordynator zespołu opiekuńczo-terapeutycznego osób starszych podyplomowe zjazdy
   Kosmetologia estetyczna podyplomowe zjazdy
   Kosmetologia zaawansowana podyplomowe zjazdy
   Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
   Kryminalistyczne badania dokumentów podyplomowe zjazdy
   Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe zjazdy
   Kryminalistyka i toksykologia sądowa podyplomowe zjazdy
   Kryzys i interwencja kryzysowa w medycynie transplantacyjnej podyplomowe zjazdy
   Kwalifikacyjne studia historyczne podyplomowe zjazdy
   Kwalifikacyjne studia katechezy przedszkolnej podyplomowe zjazdy
   Kwalifikacyjne studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy, online
   Kynoterapia podyplomowe zjazdy
   Lean management podyplomowe zjazdy
   Lean manufacturing podyplomowe zjazdy
   Lean six sigma manager podyplomowe zjazdy
   Lider - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego podyplomowe zjazdy
   Lider przemysłu 4.0 podyplomowe zjazdy
   Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym podyplomowe zjazdy
   Logistyka w biznesie - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
   Logopedia - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Logopedia podyplomowe zjazdy
   Logopedia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
   Logopedia z komunikacją alternatywną podyplomowe zjazdy
   Management 3.0 akademia zwinnego zarządzania podyplomowe zjazdy
   Marketing kultury podyplomowe zjazdy, online
   Masaże ajurwedyjskie - starożytna sztuka w nowoczesnym gabinecie podyplomowe zjazdy
   Master class of mediation - poziom zaawansowany podyplomowe zjazdy
   Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
   Master of business administration dla organizacji pozarządowych (ngo) podyplomowe zjazdy
   Master of business administration in corporate governance podyplomowe zjazdy
   Master of business administration mba - zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Master of corporate governance/menadżer ładu korporacyjnego podyplomowe zjazdy
   Mba w placówkach ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy, online
   Mechatronika dla inżynierów podyplomowe zjazdy
   Mechatronika dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy
   Mediacje w oświacie podyplomowe zjazdy, online
   Medycyna estetyczna podyplomowe zjazdy
   Medycyna estetyczna dla lekarzy podyplomowe zjazdy
   Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
   Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką podyplomowe zjazdy
   Menadżer bezpieczeństwa w biznesie podyplomowe zjazdy
   Menadżer bhp z metodyką podyplomowe zjazdy
   Menadżer czasu wolnego i kultury podyplomowe zjazdy
   Menadżer turystyki zdrowotnej podyplomowe zjazdy
   Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer bhp podyplomowe zjazdy
   Menedżer contact center i customer service podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer csr podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży podyplomowe zjazdy
   Menedżer ds. zakupów podyplomowe zjazdy
   Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer e-commerce i social media podyplomowe zjazdy
   Menedżer innowacji podyplomowe zjazdy
   Menedżer jakości podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer kultury podyplomowe zjazdy
   Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer sportu i turystyki podyplomowe zjazdy
   Menedżer w świecie vuca podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
   Menedżerska akademia analizy transakcyjnej podyplomowe zjazdy, online
   Menedżerska akademia analizy transakcyjnej dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy
   Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe zjazdy, online
   Międzynarodowe standardy rachunkowości podyplomowe zjazdy
   Ms excel i vba w biznesie - poziom zaawansowany podyplomowe zjazdy
   Muzyka tradycyjna podyplomowe zjazdy
   Muzykoterapia podyplomowe zjazdy
   Naturoterapia z profilaktyką zdrowia podyplomowe zjazdy
   Nauczanie fizyki w szkołach podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy, online
   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
   Negocjacje i mediacje podyplomowe zjazdy
   Negocjacje w biznesie - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
   Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy, online
   Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy, online
   Neurologopedia podyplomowe zjazdy, online
   Neurologopedia kliniczna podyplomowe zjazdy
   Neuropsychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
   Neurorehabilitacja podyplomowe zjazdy
   Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym podyplomowe zjazdy
   Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego podyplomowe zjazdy
   Nowoczesne i tradycyjne formy w wellness i spa podyplomowe zjazdy
   Obrona terytorialna podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
   Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji podyplomowe zjazdy
   Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy, online
   Odnowa biologiczna podyplomowe zjazdy
   Optometria podyplomowe zjazdy
   Organizacja i kreowanie wydarzeń sportowych podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
   Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – szkolenie specjalizacyjne podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Organizacja przyjazna seniorom podyplomowe zjazdy
   Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika korekcyjna z socjoterapią podyplomowe zjazdy
   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
   Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień podyplomowe zjazdy
   Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu podyplomowe zjazdy
   Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe zjazdy, online
   Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy, online
   Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji podyplomowe zjazdy
   Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Praktyczny marketing internetowy podyplomowe zjazdy, online
   Prawo i administracja podyplomowe zjazdy
   Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych podyplomowe zjazdy
   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy, online
   Prawo w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
   Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
   Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi podyplomowe zjazdy
   Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem podyplomowe zjazdy
   Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego podyplomowe zjazdy
   Programista .net podyplomowe zjazdy
   Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
   Programista python developer podyplomowe zjazdy, online
   Programowanie aplikacji java podyplomowe zjazdy, online
   Programowanie sterowników przemysłowych podyplomowe zjazdy
   Programowanie urządzeń apple (swift + swiftui) podyplomowe zjazdy
   Programowanie w java podyplomowe zjazdy
   Projektowanie 3d podyplomowe zjazdy
   Projektowanie i budowa maszyn podyplomowe zjazdy
   Projektowanie i stylizacja ubioru podyplomowe zjazdy
   Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe zjazdy, online
   Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna podyplomowe zjazdy
   Przeróbka surowców mineralnych podyplomowe zjazdy
   Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy, online
   Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe zjazdy, online
   Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy, online
   Przygotowanie pedagogiczne z wychowania fizycznego podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie sprawnościowe dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
   Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
   Psychokorekcja zaburzeń zachowania podyplomowe zjazdy
   Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe zjazdy
   Psychologia pozytywna stosowana podyplomowe zjazdy, online
   Psychologia przywództwa podyplomowe online
   Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe zjazdy
   Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
   Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe zjazdy, online
   Psychologia sądowa dla biegłych podyplomowe zjazdy
   Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy
   Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja podyplomowe zjazdy
   Psychologia zdrowego stylu życia podyplomowe zjazdy
   Psychologia zdrowia i rozwoju podyplomowe zjazdy, online
   Psychopatologie podyplomowe zjazdy
   Psychosomatyka podyplomowe zjazdy, online
   Rachunkowość podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość - ścieżka acca podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i controlling finansowy podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i finanse podyplomowe online
   Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych podyplomowe zjazdy
   Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych podyplomowe zjazdy
   Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Rzeczoznawca majątkowy podyplomowe zjazdy
   Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy, online
   Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe zjazdy
   Social media i influencer marketing podyplomowe zjazdy, online
   Socjoterapia podyplomowe zjazdy, online
   Sprzedaż i obsługa klienta podyplomowe zjazdy
   Stomatologia estetyczna i cyfrowa podyplomowe zjazdy
   Strategia podatkowa podyplomowe zjazdy
   Studia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej podyplomowe zjazdy
   Studia kwalifikacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podyplomowe zjazdy
   Studia kwalifikacyjne logopedii i medialnej emisji głosu. specjalność - logopedia podyplomowe zjazdy
   Studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
   Studia kwalifikacyjne terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
   Studia logopedii i medialnej emisji głosu. specjalność: neurologopedia podyplomowe zjazdy
   Studia teologiczno-katechetyczne podyplomowe zjazdy
   Studia uzupełniające dla osób wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym podyplomowe zjazdy
   Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Studia z wiedzy o regionie podyplomowe zjazdy
   Studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
   Surdologopedia podyplomowe zjazdy
   Sustainability leader/lider zrównoważonego rozwoju podyplomowe zjazdy
   Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę podyplomowe zjazdy
   Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
   Szkoła trenerów biznesu podyplomowe zjazdy
   Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego podyplomowe zjazdy
   Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej podyplomowe zjazdy
   Technologia 5g podyplomowe zjazdy
   Technologia materiałów wybuchowych podyplomowe zjazdy
   Technologie spawalnicze i kontrola jakości podyplomowe zjazdy
   Teologia duchowości podyplomowe zjazdy
   Terapia manualna podyplomowe zjazdy
   Terapia neurorozwojowa podyplomowe zjazdy
   Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej podyplomowe zjazdy
   Terapia psychomotoryczna podyplomowe zjazdy
   Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
   Tester oprogramowania podyplomowe zjazdy, online
   Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa podyplomowe zjazdy
   Transport i spedycja - certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób podyplomowe zjazdy
   Transport i spedycja podyplomowe zjazdy, online
   Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych podyplomowe zjazdy
   Trener personalny podyplomowe zjazdy
   Trener sportów walki podyplomowe zjazdy
   Trener zdrowego stylu życia podyplomowe zjazdy
   Trener, coach i menedżer ds. szkoleń podyplomowe zjazdy
   Turkusowe organizacje podyplomowe zjazdy
   Turystyka uzdrowiskowa i spa podyplomowe zjazdy
   Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe zjazdy
   Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe zjazdy, online
   Uczenie maszynowe i data science podyplomowe zjazdy
   Urbanistyka i planowanie przestrzenne podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe zjazdy, online
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
   Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa podyplomowe zjazdy
   Wokalistyka podyplomowe zjazdy
   Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
   Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe zjazdy
   Wychowanie fizyczne podyplomowe zjazdy
   Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy, online
   Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat tüv nord podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bhp podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
   Zarządzanie e-sportem podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie i marketing w biznesie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie menedżerskie w branży beauty podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie placówkami kosmetologicznymi i spa podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie produkcją - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami dla bim managerów z elementami psychologii biznesu podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektem - akademia project managera podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektem podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie ryzykiem w transporcie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie w systemach ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer hr podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista hr podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
   Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym podyplomowe zjazdy
   Zastosowania sap s/4hana w organizacji podyplomowe zjazdy
   Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe zjazdy, online
   Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym podyplomowe zjazdy
   Ziołolecznictwo w praktyce podyplomowe zjazdy
   Zoopsychologia podyplomowe zjazdy
   Zwinne zarządzanie usługami podyplomowe zjazdy, online
   Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie podyplomowe zjazdy
   Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie podyplomowe zjazdy

   Komentarze (1)

   Kasia odpowiedz

   Czy jest ktoś kto aktualnie studiuje ale online? Bo ze względu na zdrowie nie chcę stacjonarnie :(