Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Katowice 2024 | woj. śląskie

 

Studia podyplomowe w Katowicach zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Academy of business management 3.0 podyplomowe online
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
Acca strategic professional podyplomowe online
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Administracja publicznej i zarządzania zasobami publicznymi podyplomowe online
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości podyplomowe online
Advanced mediator podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
Ajuwerda - holistyczna koncepcja zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Akademia biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia doradców sprzedaży podyplomowe online
Akademia e-marketingu podyplomowe zjazdy, online
Akademia firm rodzinnych nowej generacji podyplomowe zjazdy, online
Akademia lean management podyplomowe zjazdy, online
Akademia menedżera - business leadership podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy, online
Akademia praktyków jogi podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coacha podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe zjazdy, online
Akademia rozwoju osobistego podyplomowe zjazdy
Akademia sprzedaży i negocjacji handlowych podyplomowe zjazdy
Akademia trenera podyplomowe zjazdy
Akademia trenerów biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania w biznesie 3.0 podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Akademia zwinnego lidera podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy, online
Analiza danych w python 3 podyplomowe online
Angular: komercyjne podejście do programowania podyplomowe online
Apple device support, deployment and management - wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform applex podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe zjazdy, online
Architektura wnętrz podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz i wzornictwo podyplomowe zjazdy
Arteterapia podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy podyplomowe zjazdy, online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji podyplomowe zjazdy
Automatyzacja platform apple podyplomowe online
Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych podyplomowe zjazdy
Badania kliniczne podyplomowe zjazdy
Badania kliniczne w medycynie podyplomowe zjazdy
Badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Bhp w strefach zagrożonych wybuchem podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy, online
Bim executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych podyplomowe zjazdy
Bioinformatyka, biostatystyka i nowoczesne metody wizualizacji w bada​​niach biomedycznych podyplomowe zjazdy
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych podyplomowe zjazdy
Brand manager i pr manager podyplomowe zjazdy
Branding i content marketing podyplomowe zjazdy, online
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych podyplomowe zjazdy
Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć podyplomowe zjazdy
Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe zjazdy, online
Business english podyplomowe zjazdy
Business intelligence w dużych zbiorach danych (big data) podyplomowe zjazdy
Cloud computing podyplomowe online
Coaching for life and business podyplomowe zjazdy
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy, online
Controlling podyplomowe zjazdy
Controlling i audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe zjazdy, online
Customer experience management podyplomowe zjazdy, online
Cyber science - zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Cyber science. tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów) podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych podyplomowe zjazdy
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe zjazdy, online
Devsecops - automatyzacja i bezpieczeństwo procesu wytwarzania oprogramowania podyplomowe zjazdy
Diagnoza i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży według koncepcji neurorozwojowych podyplomowe zjazdy
Dietetyka i suplementacja podyplomowe zjazdy
Dietetyka sportowa podyplomowe zjazdy
Diversity and inclusion - zarządzanie różnorodnością w organizacji podyplomowe online
Dogoterapia podyplomowe zjazdy
Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe zjazdy, online
Dyrygentura chóralna podyplomowe zjazdy
Dyrygentura symfoniczno-operowa podyplomowe zjazdy
Dziedzictwo kulturowe śląska cieszyńskiego i żywiecczyzny podyplomowe zjazdy
E-commerce academy podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy, online
Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy, online
Edukacja włączająca – studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Employer branding podyplomowe zjazdy, online
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore) podyplomowe online
English for business, law and administration podyplomowe zjazdy
Esg - menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Event manager podyplomowe online
Executive mba podyplomowe zjazdy, online
Executive mba dla branży wodociągowej podyplomowe zjazdy, online
Executive search. skuteczne rekrutacje podyplomowe online
Finanse i rachunkowość budżetowa samorządu terytorialnego oraz narzędzia zarządzania finansami publicznymi podyplomowe online
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym podyplomowe online
Fizjoterapia i medycyna sportowa podyplomowe zjazdy
Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna podyplomowe zjazdy
Fotografia w terapii i rozwoju osobistym podyplomowe zjazdy
Frontend developer – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych podyplomowe online
Gospodarka odpadami podyplomowe zjazdy
Grafika podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe zjazdy, online
Grafika reklamowa podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny z elementami e-commerce podyplomowe zjazdy
Historia sztuki podyplomowe zjazdy
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży podyplomowe online
Hr - business partner podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner podyplomowe zjazdy
Hr business partner podyplomowe zjazdy, online
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe online
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
Instrumentalistyka podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka jazzowa podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe zjazdy
Inżynieria aplikacji mobilnych i baz danych podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy, online
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej podyplomowe zjazdy
It product manager - zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych podyplomowe online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Język niemiecki w biznesie podyplomowe online
Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza podyplomowe zjazdy
Kadry i płace podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace z elementami hr podyplomowe zjazdy
Katecheza przedszkolna podyplomowe zjazdy
Koder medyczny podyplomowe zjazdy
Kolegium doktorskie podyplomowe online
Kompozycja podyplomowe zjazdy
Kompozycja i aranżacja jazzowa podyplomowe zjazdy
Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki podyplomowe zjazdy
Konstrukcja i technologia ubioru podyplomowe zjazdy
Koordynator medyczny podyplomowe zjazdy
Koordynator zespołu opiekuńczo-terapeutycznego osób starszych podyplomowe zjazdy
Kosmetologia estetyczna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia zaawansowana podyplomowe zjazdy
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
Kryminalistyczne badania dokumentów podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i toksykologia sądowa podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne studia historyczne podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne studia z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej podyplomowe zjazdy
Lean leader podyplomowe zjazdy
Lean management podyplomowe zjazdy, online
Lean manufacturing podyplomowe zjazdy
Lean six sigma manager podyplomowe zjazdy
Lider - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego podyplomowe zjazdy
Lider przemysłu 4.0 podyplomowe zjazdy
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe online
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Manager jednostek hotelowych, spa & wellness podyplomowe online
Manager najmu nieruchomości podyplomowe zjazdy
Masaże ajurwedyjskie - starożytna sztuka w nowoczesnym gabinecie podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration dla organizacji pozarządowych (ngo) podyplomowe zjazdy
Master of business administration in accounting and finance podyplomowe zjazdy
Master of business administration in corporate governance podyplomowe zjazdy
Master of business administration mba - zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of corporate governance/menadżer ładu korporacyjnego podyplomowe zjazdy
Mba w ochronie zdrowia (partner: ey academy of business) podyplomowe zjazdy, online
Mba w ochronie zdrowia (partner: ey academy of business) dla pielęgniarek i położnych podyplomowe zjazdy, online
Mechatronika dla inżynierów podyplomowe zjazdy
Mechatronika dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Medycyna estetyczna podyplomowe zjazdy
Medycyna estetyczna dla lekarzy podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. zakupów podyplomowe zjazdy
Menedżer e-commerce i social media podyplomowe zjazdy
Menedżer esg podyplomowe zjazdy
Menedżer innowacyjnego projektu ict podyplomowe online
Menedżer jakości podyplomowe zjazdy, online
Menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy, online
Menedżer sportu i turystyki podyplomowe zjazdy
Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
Menedżer zielonej transformacji - raportowanie esg podyplomowe zjazdy
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej podyplomowe zjazdy, online
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe zjazdy, online
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole podyplomowe online
Metrologia w przemyśle podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości podyplomowe zjazdy
Ms excel i vba w biznesie - poziom zaawansowany podyplomowe zjazdy
Muzyka tradycyjna podyplomowe zjazdy
Muzykoterapia podyplomowe zjazdy
Nauczanie fizyki w szkołach podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Negocjacje i mediacje podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy, online
Neurodietetyka podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy, online
Neurologopedia podyplomowe zjazdy, online
Neurologopedia kliniczna podyplomowe zjazdy
Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego podyplomowe zjazdy
Nowoczesne i tradycyjne formy w wellness i spa podyplomowe zjazdy
Nowoczesne technologie w ekspertyzach kryminalistycznych i architekturze bezpieczeństwa przestrzeni publicznych podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menadżer w automotive podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy, online
Odnowa biologiczna podyplomowe zjazdy
Optometria podyplomowe zjazdy
Organizacja i kreowanie wydarzeń sportowych podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe online
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - pedagogika korekcyjna - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - pedagogika korekcyjna - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Pedagogika trenera sportu podyplomowe zjazdy
Pentester - specjalista ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe zjazdy, online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy, online
Podstawy programowania podyplomowe online
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Praktyczny marketing internetowy podyplomowe zjazdy, online
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy
Prawo i administracja podyplomowe zjazdy
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy, online
Prawo w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem podyplomowe zjazdy
Profesjonalny mentor w organizacji podyplomowe online
Profilaktyka, kompensacja i korekcja postawy ciała w każdym wieku podyplomowe zjazdy
Programista .net podyplomowe zjazdy
Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
Programista python developer podyplomowe zjazdy, online
Programowanie aplikacji java podyplomowe zjazdy, online
Programowanie sterowników przemysłowych podyplomowe zjazdy
Projektowanie 3d podyplomowe zjazdy
Projektowanie i stylizacja ubioru podyplomowe zjazdy
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy, online
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychologia dla menedżera podyplomowe zjazdy
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe online
Psychologia pozytywna stosowana podyplomowe zjazdy, online
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - studia doskonalące podyplomowe zjazdy, online
Psychologia przywództwa podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sądowa dla biegłych podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe online
Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy
Psychologia w edukacji i wychowaniu podyplomowe online
Psychologia zachowań społecznych podyplomowe zjazdy
Psychologia zdrowia i rozwoju podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość - ścieżka acca podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i controlling finansowy podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość od podstaw podyplomowe online
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych podyplomowe zjazdy
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych podyplomowe zjazdy
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawca majątkowy podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy, online
Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe zjazdy, online
Social media i influencer marketing podyplomowe zjazdy, online
Social media w praktyce podyplomowe zjazdy
Sprzedaż i obsługa klienta podyplomowe zjazdy
Startup management podyplomowe online
Stomatologia estetyczna i cyfrowa podyplomowe zjazdy
Strategia podatkowa podyplomowe zjazdy
Studia administracji publicznej i zarządzania zasobami publicznymi podyplomowe online
Studia kwalifikacyjne „informatyka w szkole ponadpodstawowej” podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne podyplomowe zjazdy
Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Studia z wiedzy o regionie podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
Surdologopedia podyplomowe zjazdy
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę podyplomowe zjazdy
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Szkoła trenerów biznesu podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja i robotyka w medycynie podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe podyplomowe online
Talent acquisition and management in it podyplomowe online
Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej podyplomowe zjazdy
Technologie spawalnicze i kontrola jakości podyplomowe zjazdy
Teologia pastoralna podyplomowe zjazdy
Terapia manualna podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
Terapie holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia podyplomowe zjazdy
Testowanie oprogramowania - junior software tester podyplomowe online
Transport i spedycja - certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy, online
Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych podyplomowe zjazdy
Trener języków obcych podyplomowe online
Trener linergista podyplomowe zjazdy
Trener mentalny w sporcie podyplomowe zjazdy
Trener personalny podyplomowe zjazdy
Trener przygotowania motorycznego w grach zespołowych podyplomowe zjazdy
Trener przygotowania sprawnościowego dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Trener sportów walki podyplomowe zjazdy
Trener zdrowego stylu życia podyplomowe zjazdy
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń podyplomowe zjazdy
Trychologia podyplomowe zjazdy
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe zjazdy, online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe zjazdy, online
Uczenie maszynowe i data science podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzenne podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe zjazdy, online
Wokalistyka podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne i networking w biznesie podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy, online
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat tüv nord podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie dostępnością - koordynator ds. dostępności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie e-sportem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Zarządzanie firmą rodzinną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarstwem rolnym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości podyplomowe online
Zarządzanie i marketing w biznesie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie innowacjami w organizacji podyplomowe online
Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych podyplomowe online
Zarządzanie na rynku sztuki podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe online
Zarządzanie parafią podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją - certyfikat franklin university podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem - akademia project managera podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie różnorodnością, równością, inkluzywnością i przynależnością (deib) w organizacji podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w podmiotach leczniczych podyplomowe online
Zarządzanie w small business podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w systemach ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer hr podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista hr podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych podyplomowe zjazdy
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym podyplomowe zjazdy
Zastosowania sap s/4hana w organizacji podyplomowe zjazdy
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe zjazdy, online
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym podyplomowe zjazdy
Ziołolecznictwo w praktyce podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. śLąSKIM SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 98 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górnośląska w Katowicach

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 49 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Śląska

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 87 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 150 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jak wyglądają studia podyplomowe w Katowicach i Gliwicach?

Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Katowicach i Gliwicach

Studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe w większości przypadków są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1400 do 3600 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Katowicach i Gliwicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach proponuje swoim absolwentom oraz osobom, które chciałyby kontynuować naukę na poziomie studiów podyplomowych, następujące kierunki:

 • Na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu otwarte są kierunki podyplomowe na specjalnościach: Kompozycja, Dyrygentura symfoniczno - operowa, Dyrygentura chóralna, Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych, Muzykoterapia, Muzyka i ruch w edukacji i terapii, Kompozycja i aranżacja jazzowa, Instrumentalistyka jazzowa (fortepian, gitara, gitara basowa, kontrabas, skrzypce, flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, wibrafon, akordeon).
 • Na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym specjalności w zakresie instrumentalistyki to: Gra na instrumencie: fortepian, fortepian historyczny, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, wiolonczela barokowa, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja, skrzypce barokowe, wiola da gamba, lutnia, obój barokowy, fagot barokowy.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach posiada w ofercie studiów podyplomowych następujące kierunki na studiach podyplomowych: Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych, Trener Personalny, Trener Zdrowego Stylu Życia, Fizjoterapia i Medycyna Sportowa, Kynoterapia, Nowoczesne i Tradycyjne Formy w Wellness i SPA, Neurorozwojowa Diagnoza i Korekcja Wad Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży, Trener Fitnessu i Ćwiczeń Siłowych, Trener Grupowych Form Fitnessu, Żywienie i Suplementacja Osób Aktywnych Fizycznie, Wychowanie Fizyczne, Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności, Przygotowanie Pedagogiczne z Wychowania Fizycznego, Menedżer Sportu i Turystyki, Odnowa Biologiczna, Taniec i Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej, Taniec jako Aktywność Fizyczna, Koordynator Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego Osób Starszych oraz Studia Podyplomowe Trenerskie.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wydziałach:

 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym, Geronotologia i opieka nad osobami starszymi, Edukacja seksualna, Terapia neurorozwojowa, Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Fizjoterapia w kosmetologii.
 • Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu: Analityka medyczna, Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej, Kosmetologia z elementami podologii, Biotechnologia medyczna, Farmacja przemysłowa, marketing farmaceutyczny, Technologie informatyczne w medycynie i farmacji, Monitorowanie badań klinicznych.
 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego, Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia, Żywienie człowieka w zdrowi i w chorobie, Zarządzanie podmiotami leczniczymi.
 • Wydział Lekarski w Katowicach: Prawo w ochronie zdrowia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, dające możliwość rozwoju inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom. Kierunki podyplomowe podzielone są na następujące wydziały:

 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji, z kierunkami: Administracja i finanse.
 • Wydział Informatyki i Komunikacji, z kierunkami: Akademia komunikacji internetowej, Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS, Business English, Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS, Custom publishing – tworzenie mediów firm i instytucji, Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma, Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce, Menedżer ds kluczowych klientów i Dyrektor Sprzedaży, Metody i narzędzia zarządzania projektami, Narzędzia informatyczne w analizie danych, Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych, Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS, Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce, Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology), Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki, Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
 • Wydział Zarządzania, z kierunkami: Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy, Menedżer logistyki, Przedsiębiorczość dla nauczycieli, Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji, Trener, coach i menedżer ds. szkoleń, Zarządzanie i marketing w biznesie, Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektem europejskim, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne,
 • Wydział Finansów i Ubezpieczeń, z kierunkami: Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Controlling, Działanie banków uniwersalnych, Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej, Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe, Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych, Rzeczoznawca majątkowy, Strategia podatkowa, Ubezpieczenia gospodarcze, Wycena przedsiębiorstw, Zamówienia publiczne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie nieruchomościami, Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Wydział Ekonomii, z kierunkami: Audyt miejski, Audyt systemów informatycznych, Ekonomia sportu, Handel zagraniczny, Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli, Komunikacja w biznesie, Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych, Marketing i public relations, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Menedżer kultury, Psychologia menedżerska, Public relations, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes, Zarządzanie instytucjami publicznymi, Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne, Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych kierunkach, podzielonych na odpowiadające mu jednostki:

 • Wydział Artystyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna oraz Dyrygentura orkiestr dętych i big-bandów.
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej, Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia” oraz Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną.
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji to zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Podyplomowe Studia Arteterapia, Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe.
 • Wydział Filologiczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski), Podyplomowe Studia Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników, Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - Logopedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – Surdologopedia, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – Neurologopedia, Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych, Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” oraz Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej.
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach organizuje zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna” oraz Studia podyplomowe „E-zdrowie”.
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii to kierunki: Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa, Studia podyplomowe Analiza instrumentalna, Optometria, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym”, Wydział Nauk o ziemi oraz Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.
 • Wydział Nauk Społecznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne, Studia PodyplomoweWiedzy o Społeczeństwie, Podyplomowe Studia Menedżerskie, Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki, Podyplomowe Studia Historii Sztuki, Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS, Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana, Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny, Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka”, Metody coachingowe w edukacji, Filozoficzne warsztaty rozwojowe oraz Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze.
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii to kierunki: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne, Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.
 • Wydział Prawa i Administracji to kierunki: Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania, Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego, Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia, Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego, Prawo i Proces Karny – współczesne problemy praktyczne, Kurs dokształcający prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki The School of US Law, Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture, Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową, Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli, Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu, Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego.
 • Wydział Teologiczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej oraz Studia Podyplomowe Teologii Duchowości.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej.

Szkoła Zarządzania organizuje zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia, Studia Podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską).

Projekt UPGOW organizuje zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji oraz Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka.

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych nie prowadzi studiów podyplomowych.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego nie prowadzi studiów podyplomowych.

Politechnika Śląska – Publiczna Wyższa Uczelnia Techniczna w Gliwicach organizuje studia podyplomowe na wydziałach:

 • Wydział Architektury: Architektura wnętrz i wzornictwo, Gospodarka przestrzenna, Grafika oraz Zintegrowany rozwój miast.
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Sieci i systemy komputerowe, bazy danych.
 • Wydział Elektryczny: Systemy automatyki SIMATIC i energoelektroniczne układy napędowe.
 • Wydział Górnictwa i Geologii: Aerologia i ratownictwo górnicze, Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie.
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji, Lean Manufacturing, Metalurgia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, Gospodarka odpadami, Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji, Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem oraz Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo.
 • Wydział Matematyki Stosowanej: Nauczanie matematyki w szkołach.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej oraz Technologie spawalnicze i kontrola jakości.
 • Wydział Organizacji i Zarządzania: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Controlling i inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Metody i narzędzia zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Nowoczesna produkcja i logistyka - studia menedżerskie, Postępowanie administracyjne, Rachunkowość i controlling finansowy, Studia coachingu, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w organizacjach publicznych, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Zarządzanie placówką oświatową, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym oraz Zarządzanie w administracji publicznej.
 • Wydział Transportu: Logistyka transportu, Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób oraz Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym.
 • Kolegium Pedagogiczne: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, Edukacja i terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, Przygotowanie pedagogiczne, Surdopedagogika oraz Tyflopedagogika.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

komentarze (2)

Adrianna odpowiedz

Kasiu, ja aktualnie jestem na studiach online. Uczelnia, na której studiuje to Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego i tam cały materiał masz udostępniany na platformie, więc nie musisz dojeżdżać na wykłady, tylko przerabiasz tematy we własnym zakresie.

Kasia odpowiedz

Czy jest ktoś kto aktualnie studiuje ale online? Bo ze względu na zdrowie nie chcę stacjonarnie :(