ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • ACCA PO POLSKU - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Dyplom AWSB daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, a kwalifikacje ACCA są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym.

  Celem programu realizowanego w partnerstwie z EY Academy of Business jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży, lokalizacji oraz niepewnych warunków otoczenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe ACCA Strategic Professional pozwolą Ci szybciej i pewniej budować karierę oraz osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Celem programu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności niezbędnych profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu każdą organizacją.

  Studenci uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji. A będzie to potwierdzone nie tylko Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, ale także kwalifikacją ACCA – jeśli oczywiście dobrze się przygotujesz i zdasz egzaminy w ACCA.

  Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie wymienione powyżej elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 92% organizacji, które współpracują z ACCA zgadza się ze stwierdzeniem, że ACCA jest organizacją światowej klasy. ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza 233 tysiące profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem w 170 krajach świata. Działa od 1904 roku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. Mają na celu przygotowanie słuchaczy do wyzwań, z jakimi mierzy się administracja sektora publicznego i prywatnego w XXI wieku, w tym wyposażenie studentów w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w administracji samorządu gminnego i powiatowego oraz zarządzania jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi tych samorządów.

  W czasie studiów Słuchacze nabywają kompetencje z obszaru zarządzania i nadzoru organów administracji publicznej. Wszystkie zajęcia i warsztaty są prowadzone przez ekspertów i praktyków z sektora administracyjnego.

  Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Należy podkreślić, iż obowiązkiem pracowników administracji jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co stanowi jednocześnie gwarancję stabilnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania Zasobami Publicznymi kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej.

  Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w administracji publicznej. Celem studiów jest również podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych.

  Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania sektora publicznego w tym w zakresie procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA E-MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia E-marketingu to kierunek dedykowany osobom, które chcą rozwijać wiedzę o marketingu cyfrowym, proponować pomysły klientom i realizować je z zaangażowaniem.

  Słuchacz pozna najnowsze trendy i strategie w budowaniu marki w Internecie, zdobędzie umiejętności z zakresu komunikacji i wykorzystania społeczności internetowych. Nauczy się działania social media i tworzenia kampanii reklamowych na platformach takich jak Facebook, Instagram czy Linkedin. Program studiów obejmuje etykę w marketingu internetowym i prawne aspekty e-marketingu, takie jak prawa autorskie i RODO.

  Uczestnik będzie wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktyce, tworząc kampanie reklamowe, analizując dane i planując strategie z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics. Dzięki praktycznym zadaniom i projektom będzie rozwijał swoje umiejętności i określi, w której dziedzinie e-marketingu się specjalizować. Po ukończeniu studiów będzie przygotowany na wyzwania rynku pracy związane z marketingiem internetowym.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA FIRM RODZINNYCH NOWEJ GENERACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki i zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora MMSP. Bardzo wiele mówi się o wyjątkowości firm rodzinnych, o tym, że bardzo różnią się od firm konkurencyjnych, niebędących firmami rodzinnymi, nie tylko ze względu na swoją strukturę zarządu. Pomimo wielu podobieństw do korporacji zarządzanych przez zewnętrznych managerów, takiej samej pracowitości, umiejętności czy kompetencji do działania w danej branży, firmy rodzinne ciągle wyróżniają się na ich tle.

  Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie właścicieli, sukcesorów i managerów, a także pracowników firm rodzinnych do płynnego prowadzenie przekształceń firm rodzinnych zgodnych z najnowszymi trendami usprawnień biznesu, skutecznej sukcesji procesowej, lean management, automatyzacji procesów, industry 4.0 oraz pracy zdalnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA FIRM RODZINNYCH NOWEJ GENERACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki i zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora MMSP. Bardzo wiele mówi się o wyjątkowości firm rodzinnych, o tym, że bardzo różnią się od firm konkurencyjnych, niebędących firmami rodzinnymi, nie tylko ze względu na swoją strukturę zarządu. Pomimo wielu podobieństw do korporacji zarządzanych przez zewnętrznych managerów, takiej samej pracowitości, umiejętności czy kompetencji do działania w danej branży, firmy rodzinne ciągle wyróżniają się na ich tle.

  Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie właścicieli, sukcesorów i managerów, a także pracowników firm rodzinnych do płynnego prowadzenie przekształceń firm rodzinnych zgodnych z najnowszymi trendami usprawnień biznesu, skutecznej sukcesji procesowej, lean management, automatyzacji procesów, industry 4.0 oraz pracy zdalnej.

  Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów i praktyków Lean To Win Sp. z o.o., którzy na co dzień prowadzą projekty usprawniające w firmach rodzinnych i międzynarodowych korporacjach.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja lean management online jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się warunki gospodarcze i na rosnącą konkurencję. Jej racjonalna metodologia, jasne zasady i praktyczne narzędzia pozwalają na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lean management, czyli inaczej „szczupłe” zarządzanie, to system zarządzania przedsiębiorstwem opierający się na zasadach pozwalających na zminimalizowanie marnotrawstwa (w zakresie pracy, procesów, energii i surowców), które nie dodaje produktowi żadnej wartości.

   Wdrożenie kultury lean management w organizacji skupia się na tworzeniu produktów jak najwyższej jakości przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu środków, jakimi ta organizacja dysponuje.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Działania sprzedażowe, a także efektywna komunikacja z klientami to dwa kluczowe aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji. Wymagają one fachowej i rzetelnej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy, także znajomości branży i świata biznesu oraz właściwych metod i narzędzi pracy. Praca z klientami i sprzedażą wymaga od osób zajmujących się tymi obszarami  ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności, stałego rozwoju i edukacji.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zostaną zapoznani także z różnorodnymi technikami i sposobami postępowania z trudnym klientem. Absolwenci będą również przygotowani do profesjonalnej prezentacji produktów i usług oraz poznają współczesne kanały pozyskiwania bazy klientów, która jest podstawą w efektywnej sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Akademia Profesjonalnego Coachingu to unikalny i elitarny program rozwoju kompetencji coachingowych, którego celem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z klientami indywidualnymi i zespołami. Studia prowadzone są we współpracy z ASK Expert i Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu - Noble Manhattan Coaching.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO MEDIATORA - MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pokazanie uczestnikom innego niż powszechne podejścia do sporów/konfliktów, z którymi spotykamy się nie tylko w sferach sądowych, ale na każdej płaszczyźnie życia. Uczestnik po zakończeniu studiów, dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi będzie potrafił nie tylko samodzielnie rozwiązać spór, zarządzić nim, ale też dostrzec w nim zalety. 

  Bogata formuła studiów pozwala Słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, mediacji sądowych i pozasądowych, negocjacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania.

  Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz w biznesie i organizacji. Dodatkowo budują szerszą perspektywę konfliktu i towarzyszących mu zachowań i emocji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów Akademia Trenerów Biznesu został przygotowany pod kątem prowadzenia szkoleń dla biznesu (zarówno dla trenerów freelancerów jak i dla trenerów wewnętrznych), ale jego uniwersalne moduły pozwolą również na nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia szkoleń dotyczących szeroko rozumianego rozwoju osobistego. W programie m.in. elementy pracy trenerskiej, np. funkcjonowanie na ryku szkoleniowym, zarządzanie całym procesem szkoleniowym począwszy od skutecznej analizy potrzeb potencjalnego klienta, przez zaprojektowanie odpowiednich modułów szkoleniowych po ewaluację i pomiar efektów pracy trenerskiej. Ważnym obszarem pracy trenera biznesu jest też znajomość psychologicznych narzędzi wykorzystywanych w pracy z dorosłymi oraz głęboka świadomość swojej roli w tym procesie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest merytoryczne przygotowanie do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z  zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii. Zapoznani zostaną z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy.

  Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Będą potrafili w swojej pracy dobierać i stosować metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy w spółkach kolejowych lub firmach, zajmujących się bezpieczeństwem transportu kolejowego, pracą w komisjach kolejowych oraz jako biegły sądowy, czy ekspert innych służb, związanych z analizą zdarzeń kolejowych. 

  Zajęcia prowadzone są przez wybitnych krajowych specjalistów z ośrodków akademickich i badawczych oraz cenionych praktyków kolejowych, biegłych sądowych, ekspertów NIK, prokuratury i innych instytucji, zajmujących się bezpieczeństwem transportu kolejowego. Do udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych zapraszani są przedstawiciele PKBWK, UTK, prokuratury, sądów oraz jednostek certyfikujących.

  Zajęcia obejmują 170 godzin dydaktycznych, w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz specjalistyczne analizy (case study - analiza przypadku, studium przypadku) wybranych zdarzeń kolejowych (poważnych wypadków)  z udziałem zapraszanych przedstawicieli PKBWK, UTK, prokuratury, sądów oraz jednostek certyfikujących.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie nowych mediów i rozwijającej się technologii informacyjnej zmienia się rola bibliotek
  i innych instytucji książki, takich jak archiwa, księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa i placówki  oświatowe. Program studiów podyplomowych został dostosowany do potrzeb kształtującego się rynku pracy, zgodnie z wymogami społeczeństwa informacji i wiedzy. 

  Studia pozwalają na uzyskanie  kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związanych z różnymi obszarami funkcjonowania i zarządzania  bibliotekami. Obejmują każdy etap ich działalności: od podstaw prawnych, organizacji pracy, przez metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych po  usługi biblioteczne, architekturę bibliotek oraz działania marketingowe instytucji non-profit.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BOCZNICE KOLEJOWE I TERMINALE INTERMODALNE W KOLEJOWYCH PROCESACH PRZEWOZOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  odstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz praktycznych kompetencji z zakresu zarządzania bocznicami kolejowymi i terminalami intermodalnymi, stanowiącymi istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury.

  Część zajęć związana będzie z problematyką bezpieczeństwa na kolei. Studia adresowane są do menedżerów zarządzających bocznicami i terminalami – w tym intermodalnymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania infrastrukturą logistyczną w kolejowych procesach transportowych, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z zarządzaniem oraz eksploatacją bocznic kolejowych i terminali oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki utrzymania i funkcjonowania kolejowej infrastruktury punktowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transport szynowy to gałąź gospodarki, która w obecnej chwili doświadcza intensywnych przemian. W związku z tym rośnie na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom, jakie w najbliższym czasie czekają tę branżę.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUSINESS DEVELOPMENT - COACHING, KONSULTING, MENTORING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Business Development – coaching, konsulting, mentoring to 120 godzin interaktywnego rozwoju kompetencji efektywnego zarządzania biznesem i zespołem w oparciu o dojrzały rozwój osobisty z wykorzystaniem nowoczesnych, konwergentnych metod psychologii biznesu, ekonomii behawioralnej i neurobiologii. To także rozwój kompetencji coachingowych, konsultingowych i mentoringowych.

  Program przygotowuje liderów do pracy zarówno w wewnątrz organizacji jak i świadczenia wsparcia zewnętrznego dla biznesu.

  Studia podyplomowe Business Coaching to pierwsze w Polsce studia poświęcone tematyce Business Development – coaching, konsulting, mentoring.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CLOUD COMPUTING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa jest obecnie podstawową platformą IT będącą podstawą funkcjonowania systemów informatycznych wspierających działanie przemysłu i biznesu. Na rynku pracy w branży IT coraz większą rolę będą odgrywać specjaliści posiadający wysokie kompetencje w dziedzinie zarządzania, projektowania i analizy rozwiązań opartych o platformy Cloud. 

  Osoby zajmujące się projektowaniem systemów informatycznych, zarządzaniem architekturą IT w przedsiębiorstwach, czy odpowiedzialne za implementację systemów informatycznych powinny posiadać wiedzę w dziedzinie działania i architektury oprogramowania i usług udostępnianych w ramach chmury obliczeniowej, jak również aspektów związanych z bezpieczeństwem prawnym i teleinformatycznym danych przetwarzanych w usługach chmury obliczeniowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COMPLIANCE OFFICER - AUDYT I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę przekazywaną przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i compliance w przedsiębiorstwie, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk obowiązujących na rynku. 

  Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego lub oficera compliance w przedsiębiorstwie (w tym w instytucji  nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia wymagań stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.

  Polityka compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, obowiązuje w branży bankowej i jest stosunkowo częstą praktyką w branży energetycznej i farmaceutycznej, produkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING I AUDIT W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem krótko i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. Studia mają też na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą Absolwentom na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach.

  Absolwenci będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i wykorzystywania informacji ekonomicznych na potrzeby sporządzenia analizy finansowej, stosowania różnych instrumentów controllingu, zarówno operacyjnego, jak i finansowego, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz wykorzystywania narzędzi stosowanych w audycie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

  Absolwenci będą mogli podjąć pracę m.in. jako: specjaliści w dziale controllingu, kontrolerzy lub analitycy finansowi, doradcy zarządu bądź doradcy w firmach konsultingowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DATA SCIENTIST - BIG DATA I SYSTEMY ZAAWANSOWANEJ ANALIZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki dużym zbiorom danych (Big Data) tworzymy unikatowe produkty, usługi i rozwiązania wykorzystujące narzędzia zaawansowanej analizy takie jak Uczenie Maszynowe (Machine Learning) czy też algorytmy Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence).

  W przedsiębiorstwach coraz większą rolę w budowie innowacyjnych produktów biznesowych odgrywają zespoły specjalistów - Data Scientist, posiadających wiedzę i umiejętności dogłębnej analizy danych oraz wykorzystanie ich w kreowaniu nowych modeli biznesowych. Upowszechnienie usług chmurowych i narzędzi analitycznych wykorzystujących Wolne Oprogramowanie (OpenSource) umożliwiło małym, prężnym firmom tj.  Startupy konkurowanie z największymi organizacjami w obszarze budowy nowoczesnych, inteligentnych produktów oraz rozwiązań dla klientów końcowych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADCA PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek realizowany pod patronatem Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji.

  Doradca podatkowy to profesja formalnie istniejąca w Polsce dopiero od 1997 r., posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten cieszy się statusem zaufania publicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

  Studia pokazują zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych - grupowych i indywidualnych. Program studiów został wzbogacony o elementy coachingu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Edukacja włączająca dąży do zapewnienia każdemu uczniowi indywidualnego podejścia do nauczania, uwzględniając jego potrzeby edukacyjne i umiejętności, a także do zapewnienia mu wsparcia w edukacji i rozwoju osobistym. Zwłaszcza, iż obecnie wzrasta liczba dzieci, które już dziś korzystają z różnych form pomocy w celu wyrównania szans i uniknięcia w przyszłości problemu wykluczenia. Powodów tej sytuacji jest wiele i wynikają one zarówno z predyspozycji samego dziecka, jak i środowiska, w którym jest wychowywane.

  Współczesnej szkole potrzebne jest takie wsparcie, aby uwzględniając potrzeby tych dzieci, mogła lepiej uczyć wszystkich, bez wyjątku. Pomocą i wsparciem powinny być objęte dzieci, uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice. W związku z tym każdemu dziecku trzeba stworzyć możliwość rozwijania własnych talentów, zapewnić naukę dostosowaną do jego tempa, dać szansę na nawiązywanie relacji społecznych z rówieśnikami w miejscu zamieszkania, wychowania i kształcenia. Stąd tak istotne jest przygotowanie nauczycieli i specjalistów, którzy:

  - dokonają trafnej oceny możliwości i potrzeb dziecka/ucznia;
  - dostosują proces kształcenia do ich potrzeb i możliwości;
  - opracują i wdrożą program wsparcia dziecka i jego rodziny;
  - przygotują uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielności w życiu dorosłym a tym samym ich wejścia na rynek pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne wyposażają Absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Obejmują przygotowanie merytoryczne, praktyczne oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu etyka i filozofia uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na II, III i IV etapie kształcenia oraz filozofii na IV etapie kształcenia.

  Słuchacze wzbogacą swoje umiejętności o trening kreatywności czy warsztaty coachingowe
  z obszaru filozofii życia. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia m.in. z zakresu: etyki, filozofii, bioetyki, praw dziecka czy moralności.

  Studia podyplomowe Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne gwarantują rozwinięcie potencjału zawodowego w pracy nauczyciela, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy i pozyskać nowe uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EXECUTIVE MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Executive MBA to kompleksowy program kształcenia adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej poszukujących najnowszych i praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy. Program dostarcza doświadczeń transformacyjnych, tworząc unikalne środowisko, w którym najcenniejsza jest proaktywność i kreatywność.

  Program Executive MBA został stworzony z myślą o specjalistach z różnych dziedzin, którzy pełnią funkcje menedżerskie i mają na celu doskonalenie zdolności menedżerskich, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantującymi odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie oraz rozwój własnej osobowości.

  Program MBA rozwija umiejętności analityczne, przywódcze, interpersonalne i strategiczne, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą. Studia Executive MBA w Akademii WSB kładą szczególny nacisk na praktyczne aspekty zarządzania – mają na celu  wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Kilkuletnie doświadczenie menedżerskie Słuchaczy kierunku umożliwia naukę od pewnego poziomu, bez konieczności nauki podstaw zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EXECUTIVE MBA DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive MBA dla branży wodociągowej to unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedżerów związanych z branżą wodociągową, stworzony specjalnie z myślą o spełnieniu potrzeb osób zainteresowanych nowoczesną wiedzą podaną w sposób przystępny i możliwy do bezpośredniego zastosowania w praktyce biznesu.

  Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów – zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd. Program wspomagany jest praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania w branży wodno-kanalizacyjnej. Uczestnicy studiów uczestniczą również w wizycie studyjnej w jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI, kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej.

  Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników wydziałów finansowych, wydziałów podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród adresatów studiów są również osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami; osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych; osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI, kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej.

  Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników wydziałów finansowych, wydziałów podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

  Wśród adresatów studiów są również osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami; osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych; osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FRONTEND DEVELOPER – PROGRAMOWANIE NOWOCZESNYCH APLIKACJI WEBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Frontend Developer– programowanie nowoczesnych aplikacji webowych  to studia w 100% praktyczne, w ramach których uczestnikom przekazywana jest wiedza i umiejętności na temat tworzenia projektów IT aplikacji webowych. Kluczowy nacisk w programie nauczania położono na naukę programowania od podstaw w Javascript oraz wybranych frameworkach JS. Program w strukturze odwołuje się do realnych wymagań rynku pracy dla rozpoczynających przygodę jako junior frontend/web developer.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GORZELNICTWO I PIWOWARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, z zakresu technologii browarniczej, słodowniczej oraz gorzelniczej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania produktów browarniczych i gorzelniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym.

  Jest przygotowany do pracy w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, a także w gorzelniach lub u producentów alkoholi. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją alkoholową i browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Odbycie praktyk pozwala na poznanie specyfiki pracy i problemów typowych dla zakładów o różnej wydajności produkcji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Grafika komputerowa i multimedia jest wykształcenie specjalistów z zakresu projektowania graficznego, tworzenia wizualizacji multimedialnych, kreowania identyfikacji wizualnej firmy oraz projektowania materiałów reklamowych. Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość zaznajomienia się z praktycznymi aspektami projektowania graficznego i typografii, animacji 3D, interakcji w grafice komputerowej oraz komputerowego przygotowania do druku.

  Studia umożliwią tworzenie kreatywnych projektów graficznych na potrzeby firmy, przygotowanie projektów pod kątem poligrafii oraz dobór odpowiedniej kompozycji fotografii reklamowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner to osoba, która - współpracując z menedżerami poszczególnych jednostek biznesowych - projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi w taki sposób, aby wspomagały one realizację strategicznych celów organizacji. Jest nie tylko specjalistą w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, ale jest przede wszystkim  partnerem w biznesie - strategiem, mentorem pracowników i administratorem, potrafi zareagować szybko na dynamiczne i nieprzewidywalne sytuacje.

  Wspiera działania menedżerów, kierowników i dyrektorów w procesach organizacyjnych. Może również sprawować bezpośrednią funkcję doradczą dla zarządów firm i instytucji. Rozumie procesy biznesowe, które zachodzą w organizacji oraz przygotowuje firmę lub poszczególne zespoły do zmian.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HUMAN SMART CITIES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program oparty jest na nowoczesnych koncepcjach rozwoju miast, w tym m.in. Human Smart City, rezyliencja miejska, miasta kompaktowe, miasta niezależności energetycznej, miasta kreatywne i witalne, garden city, active city,  healthy city, oraz współczesnych podejściach do budowania relacji miast z otoczeniem.

  W ramach studiów słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zakresu modelowania w sposób nowoczesny polityki rozwoju, wykorzystania  narzędzi efektywnej analizy, sprawnej komunikacji oraz zarządzania usługami publicznymi.

  Studia we współpracy z Komitetem Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INFRASTRUKTURA I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się transportem kolejowym, zwłaszcza w obszarze infrastruktury tej gałęzi transportu.

  Zajęcia prowadzone przez najlepszych dydaktyków i praktyków umożliwią zdobycie kompetencji pozwalających na kontynuację bądź zdobycie pracy w przedsiębiorstwach transportowych i przemysłowych na stanowisku specjalisty ds. infrastruktury kolejowej. Kompetencje te pozwolą na pracę w charakterze osoby odpowiedzialnej za projektowanie, budowę, utrzymanie i zarządzenie infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK, a także opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

  Studia wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej. Dodatkowym atutem jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). 

  Jeden z wymienionych certyfikatów jest wymagany do kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Adresatami studiów są absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i wykazują się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ), zainteresowane nauczaniem przedmiotów w języku angielskim (klasy dwujęzyczne), a także nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalista ds. kadr i płac staje współcześnie przed wieloma wyzwaniami. Jego praca to całokształt działań dotyczących rozliczania osób, które są zatrudnione w danej firmie. Wynikają one z szeregu obowiązków, przed którymi staje pracodawca względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Regulowaniem tych kwestii, w zgodzie z literą prawa, zajmują się wyspecjalizowani fachowcy, którzy orientują się w najnowszych przepisach i rozporządzeniach – specjaliści ds. kadr/płac.

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOBIETA HOLISTYCZNIE - WELLBEING I SAMOREALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone dla kobiet poszukujących sposobu osiągnięcia work-life balance, zainteresowanych holistycznym podejściem do swojego organizmu i zdrowia, a także poszukujących drogi samorozwoju czy lepszego zarządzania czasem.

  Studia dedykowane są również osobom, które pragną podnieść swoje kompetencje, a wykonują zawód masażystów, przedstawicieli mediów czy influencerów.

  Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele/średnio 1-2 weekendy w miesiącu + warsztat weekendowy w górach (obejmuje warsztaty praktyczne oraz nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, kolację i przerwy kawowe)

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOORDYNATOR MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Koordynator medyczny przygotowują specjalistów do pełnienia nowego zawodu, który zapewni w placówce leczniczej kompleksowe podejście do świadczeń zdrowotnych i opieki nad pacjentem na wysokim poziomie.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, z zakresu całościowej obsługi pacjenta, a w szczególności do:

  ● skutecznej komunikacji z pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia,

  ● tworzenia oraz koordynowania indywidualnych planów leczenia pacjenta,

  ● edukacji zdrowotnej pacjentów,

  ● prowadzenia specjalistycznej dokumentacji medycznej,

  ● monitorowania przebiegu diagnostyki i leczenia i zapewnienia ich ciągłości w placówce rodzimej, jak i poza nią.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym oraz kryminalistycznym.

  Słuchacze zdobędą aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom. Kierunek ten umożliwia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym.

  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz praktycznych kompetencji z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym.

  Studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA KWALIFIKACYJNE - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

  Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: 

  • zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku,
  • będą posiadali umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.

  Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA KWALIFIKACYJNE - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

  Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: 

  • zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku,
  • będą posiadali umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z aktualnymi raportami, przedsiębiorca w Polsce zarządza głównie w sposób intuicyjny,  co prędzej czy później prowadzi do zahamowania wzrostu przedsiębiorstwa lub bezpośrednich błędów biznesowych. Celem programu MBA będzie dostarczenie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw świadomej i usystematyzowanej wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami MŚP i skalowania biznesu.

  Program zorientowany jest na kompetencje społeczne i rozbudowany moduł marketingu wzbogacony o zajęcia dotyczące sprzedaży w różnych sytuacjach biznesowych, na przykład sprzedaż marki inwestorom lub sprzedaż produktów bądź usług klientom. Program MBA dostarcza rozwiązań bazujących na rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Dlatego uczestnicy wezmą udział w trzech wizytach studyjnych w trzech różnych przedsiębiorstwach.

  Każda z tych wizyt będzie służyła dokładnie określonym celom, np. zbadanie konkretnego projektu, zapoznanie się z wdrożonym modelem biznesowym lub przeanalizowanie sytuacji kryzysowej, przez którą przeszło przedsiębiorstwo. Uczestnicy uzyskają dzięki temu niepowtarzalny know-how biznesowy, unikną podobnych błędów w przyszłości i zdobędą pomysły i rozwiązania  z różnych branż.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, poprawiających jakość procesów zarządczych.

  Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS) DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

  Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Wiedza i kompetencje praktyczne umiejetności w trakcie studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia w ramach studiów pozwolą słuchaczom zrozumieć, iż zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie. Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacja samodzielnych projektów.

  Studia przygotowują słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Pozwalają na analizę przypadków logistycznych i nabycie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻERSKIE STUDIA - POZIOM MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Najnowsze trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, praktyczne know-how oraz narzędzia w zakresie zarządzania najlepszych firm, które reprezentuje kadra wykładowców, modułowy program kształcenia, zawierający wiedzę w zakresie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera, praca na realnych case studies firm etc. – tak krótko można scharakteryzować Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA ONLINE w Akademii WSB.

  Dzisiejsza rola przywódców, działających w warunkach dużej niepewności, wymaga wielkiej sprawności, szybkiej adaptacji i trafnej decyzji. Lider musi potrafić jasno komunikować swój cel, pozwolić pracownikom identyfikować się z tymi celami i umieć za to docenić. Powinien budować zespół i angażować ludzi w realizację zadań. Kluczowa do tego jest wiedza merytoryczna, praktyczne kompetencje techniczne, ale też kompetencje społeczne. I na tych trzech obszarach koncetruje się program studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od kilku lat stale rośnie liczba dzieci cudzoziemskich w polskich placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na I, II i III etapie edukacyjnym. Ponadto zapoznają się oni z metodami i formami wspomagania procesu adaptacji w nowym środowisku (kontekst kulturowy, edukacyjny) oraz będą potrafili dokonać właściwej diagnozy potrzeb i możliwości dziecka z doświadczeniem migracji.

  Absolwenci kierunku studiów uzyskują uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w ramach swoich kwalifikacji (nauczyciele uprawnieni do nauczania edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uzyskują możliwość nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w klasach I-III oraz w przedszkolach, natomiast nauczyciele szkół podstawowych uczących w klasach IV-VIII oraz ponadpodstawowych do tych szkół i rodzajów placówek).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Negocjacje w biznesie to kompleksowy program rozwijania umiejętności negocjacyjnych. Słuchacze uczą się odważnego i zarazem racjonalnego wyznaczania celów negocjacyjnych, planowania strategii, wykorzystywania atutów, a także poszanowania partnerów.

  Negocjacje w biznesie to poszukiwanie pareto-optymalnych (czyli korzystnych dla obu stron) rozwiązań. Studia gwarantują nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych dla osób pełniących różnorakie role zawodowe w obszarze biznesu i administracji oraz tych, którzy chcą doskonalić swoją sztukę negocjacji.

  Adresowane są w szczególności do praktyków pragnących pogłębić umiejętności profesjonalnego prowadzenia negocjacji biznesowych, osób pracujących w działach zakupów, zaopatrzenia i wyboru najkorzystniejszych ofert na drodze przetargu, aukcji, zamówienia, menedżerów, uczestniczących w negocjacjach pomiędzy firmami, pracownikami i/lub działami przedsiębiorstwa, menedżerów i przedstawicieli sił sprzedaży często negocjujących warunki umów oraz każdego, kto zamierza pogłębić swoją wiedzę i umiejętności prowadzenia negocjacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

  Neurologopeda posiada uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNY MENADŻER W AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów podyplomowych: Nowoczesny Menadżer w Automotive to najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów, przeznaczony dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów lub tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i techniczne, pracując w organizacjach działających w branży motoryzacyjnej.

  Branża motoryzacyjna rozwija się w bardzo dynamicznym tempie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Polska branża Automotive to ponad 100 tys. osób zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Stosowanie efektywnych narzędzi ochrony prywatności to główny cel regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wprowadzenie nowych przepisów (RODO) zobligowało wszystkie firmy do wprowadzenia istotnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

  Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii, służących temu celowi. Z drugiej strony wciąż rośnie niebezpieczeństwo związane z przechwyceniem tychże danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

  Szkolenie skierowane jest do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, tzn.:

  • dyrektorów i kierowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych,
  • osób sprawujących nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
  • pracowników terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
  • pracowników pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
  • pracowników socjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

  Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
  • zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

  Program studiów podyplomowych przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
  • zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

  Absolwenci mogą być zatrudnieni na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku: 

  • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
  • terapeuty pedagogicznego,
  • nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, dla dzieci i uczniów ze specyficznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia) i niespecyficznymi (dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie) trudnościami w rozwoju i uczeniu się

  Dowiedz się więcej        

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

  Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

  Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

  • specyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży - niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

  Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

  Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

  • specyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży- niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

  Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

  • specyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży- niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

  Studia umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - DLA NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

  Studia umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

  Studia umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

  Studia umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA TRENERA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Pedagogika Trenera Sportu są unikalnym i profesjonalnym programem w Polsce kształcącym kadrę m.in według metody IMOPEKSIS.

  IMOPEKSIS to współczesna pedagogika nauczania i kształtowania kompetencji miękkich, I - intencje, M-motywacja, O - odpowiedzialność, P- pewność siebie, E- emocje, K- koncentracja, S - spójność, I - intuicja, S - sukces.

  Celem studiów jest wyposażenie przyszłe kadry szkoleniowe w wartości kompetencji miękkich stanowiących uzupełnienie wiedzy specjalistycznej w każdej dyscyplinie sportowej w praktyce i teorii.

  Studia skierowane do trenerów różnych dyscyplin sportowych jak również pedagogów chętnych poprzez sport budować kompetencje dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są zarówno do osób zajmujących się już  obrotem nieruchomościami na własny rachunek lub  zajmujących się profesjonalnie pośrednictwem oraz  dla tych, którzy zamierzają być uczestnikami czynnymi rynku nieruchomości lub planują związać swoją zawodową przyszłość z obsługą tego rynku.

  Dzięki bogatemu, dobrze przygotowanemu programowi studiów podyplomowych, Słuchacze uzyskają niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i  praktyczną na temat szeroko rozumianego rynku nieruchomości i jego funkcjonowania. Program gwarantuje  również  możliwość poszerzenia wiedzy oraz zdobycia niezbędnego doświadczenia dla osób wykonujących już inne zawody nieruchomościowe, w tym szczególnie rzeczoznawcy majątkowego i zarządcy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwalają usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

  Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty, menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami, pogłębianie i aktualizację wiedzy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez osoby stosujące tę wiedzę w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skuteczne zarządzanie zespołem to wyzwanie, które stoi przed każdym menedżerem. Konieczne są do tego umiejętności miękkie.  Jednak zarzadzanie wymaga od menedżerów także znajomości przepisów prawa. Menedżerowie często nieświadomie popełniają błędy i dopuszczają się zaniedbań.

  A znajomość przepisów prawa pracy to obowiązek każdego menedżera, który chce w prawidłowy sposób zarządzać w firmie, a zarazem chronić organizację przed karami i sankcjami na jakie mogą grozić za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku: Prawo zamówień publicznych łączą w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu w zamówieniach publicznych.

  Program przygotowano w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w porównaniu do niedawno jeszcze obowiązujących regulacji, co powoduje, że słuchacze będą posiadali kompleksową wiedze o udzielaniu zamówień.

  Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROWADZENIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE SZKOŁY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły umożliwią Uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz na pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania dzieci i młodzieży.

  Umożliwią praktyczne doskonalenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy, w tym m.in. w związku z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Studia te umożliwią nabycie umiejętności prowadzenia działań interwencyjnych na terenie szkoły. 

  Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których Słuchacze dokonują analizy przypadku, rozwiązują określone kazusy, wskazują sposób postępowania w danej sytuacji, włącznie z podstawami prawnymi podejmowanych działań i przygotowaniem dokumentacji, w tym także pism do odpowiednich podmiotów m.in. MOPS, Policja, Prokuratura, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Sąd Opiekuńczy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W EDUKACJI I WYCHOWANIU - STUDIA DOSKONALĄCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia dzieci i młodzieży, psychologii rozwoju człowieka oraz promocji zdrowia psychicznego w obszarze edukacji i wychowania.

  Studia podyplomowe na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu przeznaczone są dla:

  - pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, wychowawców, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników przedszkoli, świetlic terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia przywództwa to autorski program stworzony przez dr. Mateusza Grzesiaka.

  Studia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych, interdyscyplinarnych i efektywnych przywódców organizacji XXI wieku. To intensywny, kompleksowy program z obszaru psychologii biznesu dla top managerów, zarządzających przedsiębiorców oraz samodzielnej kadry średniego szczebla.

  Program jest mocno osadzony biznesowo, praktyczny i dostosowany do realiów organizacji i otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest nastawiony na kształtowanie i doskonalenie kluczowych postaw i kompetencji przywódczych - budowanie autorytetu lidera, umiejętność efektywnego zarządzania relacjami, angażowania zespołu i umacniania morale pracowników w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, osiągania celów zawodowych i prywatnych, zarządzania czasem i praca własną, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zdobytą wiedzę i kompetencje słuchacze będą mogli wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym w celu polepszenia relacji zawodowych i zwiększenia efektywności działań swoich oraz współpracowników.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, praktycznej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu księgowego, finansisty oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

  Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego oraz zagadnieniami dotyczącymi agrobiznesu.

  Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu produkcji rolnej, w tym nowoczesnych technologii uprawy, informatyki w agrobiznesie, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. W ramach programu uczestnicy nabędą również umiejętności planowania i organizacji produkcji rolniczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym oraz marketingu produktów rolnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO - RUCHOWYM DZIECI - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zajęć umuzykalniających, rytmiki i tańca dla dzieci w wieku 2-10 lat. Kierunek ten pozwala pozyskać bogaty zbiór materiałów, muzyki, choreografii i ćwiczeń, jak również uruchomić w sobie ukryte pokłady kreatywności, potrzebne do tworzenia zajęć muzyczno-ruchowych. 

  Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną. Poprzez taniec, grę na instrumentach, śpiew, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe gwarantują rozwój w kierunku radosnego ruchu przy muzyce.

  Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych, studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć  zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub - po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - pragnących uczyć tańca.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SIECI KOMPUTEROWE I INTERNET RZECZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawami działania sieci komputerowych opartych o protokoły TCP/IP oraz przekazanie możliwie obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu obsługi, projektowania i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem działania Internetu Rzeczy.

  Studia wspomagają lub przygotowują słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z dziedziny sieci komputerowych oraz znajomości rozwiązań i systemów związanych z funkcjonowaniem Internetu.

  Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę i/lub umiejętności z dziedziny sieci komputerowych, zwłaszcza pod kątem wykorzystania wiadomości w swojej pracy zawodowej lub planujących dalszy rozwój w tej dziedzinie. Studia szczególnie skierowane są do osób nie będących informatykami lub też nie posiadających wykształcenia w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania Zasobami Publicznymi kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w administracji publicznej. Celem studiów jest również podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych.

  Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania sektora publicznego w tym w zakresie procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym.

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

  W ramach zajęć Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiego zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

  Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SURDOLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Surdologopedia realizowane przez Akademię WSB są unikatową propozycją doszkalającą skierowaną do logopedów i neurologopedów. 

  Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA MANUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najbardziej skutecznymi i najczęściej stosowanymi technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystywanymi w szeroko rozumianej terapii manualnej.

  Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister).

  Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness.

  W ramach studiów uczestnik zostanie zapoznany z technikami terapii stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, których efektywność została potwierdzone badaniami naukowymi, i które pozwalają na kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • THE LEGAL TECHNOLOGIST - SPECJALISTA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ŚRODOWISKU PRAWNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Choć określenie „The Legal Technologist” funkcjonuje w świecie raptem od kilku lat, robi zawrotną karierę. Specjaliści określani tym mianem należą bowiem obecnie do najbardziej poszukiwanych. Mowa bowiem tutaj o specjalistach, którzy potrafią łączyć nowoczesne technologie z prawem, a więc odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie rynku prawniczego, który ciągle nie jest jeszcze do końca świadomy znaczenia technologii w praktyce stosowania prawa.

  Tymczasem transformacja cyfrowa jest faktem i dotyka ona wszelkich branż, gdzie stosowanie norm prawnych jest codziennością: administracji publicznej (elektroniczne usługi dla obywateli, elektroniczny obieg dokumentów, elektronizacja zamówień publicznych, systemy wspomagania zarządzaniem, otwieranie danych), wymiaru sprawiedliwości (elektroniczna wokanda, zdalny dostęp do zdigitalizowanych akt) czy kancelarii prawniczych (systemy informacji prawnej, systemy wspomagające zarządzanie pracą kancelarii, generatory umów i pism procesowych).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe gwarantują Słuchaczom praktyczne i kompleksowe przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji. Adresowane są także do osób czynnych zawodowo w tej branży, które dążą do aktualizacji wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji.

  Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób. 

  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRYCHOLOGIA Z ELEMENTAMI FRYZJERSTWA – STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwijanie kompetencji w zakresie trychologii z elementami fryzjerstwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem, stylizacją, trychologią w oświatowych placówkach dydaktycznych i własnych salonach.

  Ponadto studia obejmują zagadnienia biznesowe i prawne niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie trychologii.

  Studia skierowane są do nauczycieli praktycznej oraz teoretycznej nauki zawodu, w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych – w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, a także pracowników branży beauty, w tym: stylistów fryzur, fryzjerów, kosmetologów, kosmetyczek, a także osób zajmujących się doradztwem modowym i wizerunkiem, pragnących rozszerzyć zakres swoich usług.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TUTORING I MENTORING W EDUKACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aby  sprostać oczekiwaniom XXI wieku, liderzy organizacji, nauczyciele i dyrektorzy potrzebują nowoczesnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz konkretnych instrumentów po to, by zwiększyć efektywność  procesu rozwoju zawodowego i osobistego własnego i innych. Do narzędzi tych należą właśnie mentoring i tutoring.

  Studia podyplomowe „Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie” mają na celu praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego mentoringu i tutoringu  w organizacjach biznesowych oraz placówkach edukacyjnych. 

  Studia pozwalają na poznanie konkretnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy tutorskiej i mentoringowej w działalności edukacyjnej i biznesowej. Absolwenci będą potrafili budować zaangażowane zespoły, motywować swoich pracowników oraz wspierać ich w procesie rozwoju. Zajęcia w ramach studiów będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji „sprzymierzeńca rozwoju”, jakim jest tutor czy też mentor.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE-KWALIFIKACYJNE STUDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.

  Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I NETWORKING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Wystąpienia publiczne i networking w biznesie przygotowują słuchaczy do publicznego zabierania głosu w różnych sytuacjach zawodowych, prezentowania treści za pomocą różnych metod, występowania przed kamerą oraz uczą sztuki argumentacji. 

  Podczas zajęć słuchacze nauczą się za pomocą jakich metod i technik wywierać skutecznie wpływ na innych poprzez postawę ciała, właściwe komponowanie wypowiedzi oraz odpowiednią intonację. Umiejętności prezentacyjne będą również szczególnie przydatne podczas praktycznego networkingu. Słuchacze dowiedzą się, jak skutecznie poszerzać sieć swoich kontaktów zawodowych i budować dobre, owocne relacje z innymi. Prowadzący zajęcia podzielą się swoim know-how w zakresie przełamywania stresu i tremy przed wystąpieniami publicznymi.

  Program studiów został stworzony przez praktyków i ludzi biznesu, którzy zdają sobie sprawę, że wystąpienia publiczne są wpisane w pracę każdego menedżera, którego zadaniem jest przewodzenie innym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - PATRONAT TÜV NORD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy zgodnej ze współczesnymi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla osiągnięcia wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

  Podczas studiów Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zasad zarządzania bezpieczeństwem, nabywają praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz nabywają praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania służbami BHP.

   Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich.

  Dodatkowo celem studiów jest wykształcenie kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu. Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych tą tematyką oraz kadry kierowniczej szczebla średniego i najwyższego instytucji, organów, służb oraz innych podmiotów transportowych zaangażowanych w tworzenie architektury bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę w zakresie określania zasobów informatycznych, które podlegać muszą ochronie, projektowania bezpieczeństwa sytemów IT, prewencji przed atakami komputerowymi. Posiadać będzie świadomość w zakresie scenariuszy nowoczesnych przestępstw komputerowych wymierzonych  w informacje przechowywane cyfrowo. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania wstępnej analizy powłamaniowej systemu komputerowego oraz zabezpieczania dowodu cyfrowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim powstał na bazie programu studiów podyplomowych - Zarządzanie zasobami ludzkimi i odpowiada współczesnym koncepcjom i najnowszym modelom zarządzania zespołami pracowników. Nowy program stanowi potwierdzenie tego, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał współczesnych organizacji, który - właściwie kierowany - może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności.  

  Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem, a w szczególności są zainteresowani tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ATUTY KIERUNKU

  • wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzeniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym
  • możliwość studiowania na kierunku łączonym Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Absolwenci są przygotowani do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE i IPMA.

  Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Jednocześnie metodyka ta stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć. Umożliwia efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu, także w fazie jego przygotowywania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ, RÓWNOŚCIĄ, INKLUZYWNOŚCIĄ I PRZYNALEŻNOŚCIĄ (DEIB) W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie Różnorodnością, Równością, Inkluzywnością i Przynależnością (ang. DEIB – Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) to jeden z najważniejszych trendów w zarządzaniu organizacjami i zespołami najbliższych lat, a kompetencje z tego obszaru już dzisiaj są niezbędne w efektywnym pełnieniu ról zarządczych i rozwijaniu biznesu.

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Różnorodnością, Równością, Inkluzywnością i Przynależnością (DEIB) odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, w tym organizacji i firm, które chcą rozwijać się szybciej i efektywnej dzięki budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, opartej o środowisko bezpieczne psychologicznie, w którym wartościami są różnorodność i etyczne fundamenty kultury organizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ, RÓWNOŚCIĄ, INKLUZYWNOŚCIĄ I PRZYNALEŻNOŚCIĄ (DEIB) W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie Różnorodnością, Równością, Inkluzywnością i Przynależnością (ang. DEIB – Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) to jeden z najważniejszych trendów w zarządzaniu organizacjami i zespołami najbliższych lat, a kompetencje z tego obszaru już dzisiaj są niezbędne w efektywnym pełnieniu ról zarządczych i rozwijaniu biznesu.

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Różnorodnością, Równością, Inkluzywnością i Przynależnością (DEIB) odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, w tym organizacji i firm, które chcą rozwijać się szybciej i efektywnej dzięki budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, opartej o środowisko bezpieczne psychologicznie, w którym wartościami są różnorodność i etyczne fundamenty kultury organizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi, wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz nabycie formalnych kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

  Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym (m.in. w zakresie prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania, a także psychologii) i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi. Ponadto, wiąże się ze zdobyciem kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze menedżerskim oraz nowych doświadczeń,  a także nawiązaniem cennych kontaktów zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego śródlądowego, a także zainteresowanych pracowników naukowych i szerokiego grona specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem transportu, szczególnie zaś proaktywnym podejściem nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstw transportowych.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych w obszarach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego oraz publicznego, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego śródlądowego, a także zainteresowanych pracowników naukowych i szerokiego grona specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem transportu, szczególnie zaś proaktywnym podejściem nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstw transportowych.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych w obszarach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego oraz publicznego, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 w Katedrze Transportu Szynowego w Akademii WSB (wykorzystując dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i organizacyjne) kierunku studiów podyplomowych pn.: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

  Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność  kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. Studia mają na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz doskonalenie kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)