Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe we Wrocławiu

Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe we Wrocławiu

Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe we Wrocławiu
Dodaj do ulubionych

Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia podyplomowe we Wrocławiu, do których należy gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości skupiają się na przekazaniu uczestnikom umiejętności oraz wiedzy na temat prowadzenia czy nadzorowania aktualnych zagadnień w ramach bieżącej obsługi nieruchomości czy planowania celów w tym zakresie.

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku są przygotowani do pracy w roli zarządców nieruchomości. Mogą podjąć zatrudnienie w firmach deweloperskich czy doradczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia we Wrocławiu na tym kierunku skierowane są do absolwentów uczelni wyższych po dowolnej ścieżce kształcenia z tytułem licencjata, inżyniera czy magistra. To także doskonała propozycja dla osób pragnących w przyszłości pracować w roli zarządcy nieruchomości.

Program kształcenia dedykowany jest też deweloperom, architektom i projektantom obiektów użyteczności publicznej. Kandydatem może być także pracownik spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI?

Studia obejmują 288 godziny dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Siatkę zajęć przygotowano w porozumieniu z praktykami zawodowymi, aby uwzględniała aktualne trendy i wymagania w branży nieruchomości.

W ramach kształcenia uczestnicy mogą jednocześnie uczyć się od uznanych ekspertów rynku nieruchomości, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat prawa, ekonomii, zarządzania nieruchomościami.

W siatce dydaktycznej uwzględniono tematykę zarządzania operacyjnego, doradztwa dla właścicieli nieruchomości, procesu inwestycyjnego w budownictwie czy podstaw ekonomii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po tych studiów absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prowadzenia czy nadzorowania obsługi nieruchomościami. Potrafią planować krótko- i długodystansowe cele w tym zakresie oraz sposoby ich realizowania.

Wiedzą, w jaki sposób zapewnić odpowiednią gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości, bezpieczeństwo użytkowania czy właściwą eksploatację nieruchomości. Znają zasady właściwej gospodarki energetycznej, uzasadnionego inwestowania w nieruchomości czy utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie prawno-technicznym zgodnym z ich przeznaczeniem.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI?

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

Kształcenie realizowane w ramach tego kierunku umożliwia absolwentom pracę w zawodzie zarządcy nieruchomości, który będzie podejmować decyzje w sprawie zarządzania nieruchomością, jednocześnie monitorując czynniki wpływające na racjonalne gospodarowanie obiektami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

  • oddziały samorządu terytorialnego odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami,
  • firmy deweloperskie,
  • firmy doradcze,
  • instytucje pozarządowe odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami.

Kształcenie na tym kierunku wyróżnia się praktycznym charakterem zajęć, aby przygotować uczestników do aktywnej pracy zawodowej na stanowisku zarządcy nieruchomości.

Komentarze (0)