Podologia - studia podyplomowe w Trójmieście

Podologia - studia podyplomowe w Trójmieście

Podologia - studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Podologia - studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku podologia to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej i online (hybrydowo).

 

Studia podyplomowe w Trójmieście z podologii to program kształcenia, który skupia się na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu różnego rodzaju schorzeniom oraz problemom zdrowotnym związanym ze stopami i dolną częścią kończyn. Podologia zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń oraz deformacji stóp, a także ich profilaktyką. Podczas studiów uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii stóp, patologii stóp oraz ich leczenia, ortopedii, dermatologii, biomechaniki, a także zasad podologii klinicznej. Program skupia się też na treściach praktycznych, które rozwijają umiejętności, takie jak wykonywanie różnych badań diagnostycznych, stosowanie terapii fizycznej i farmakologicznej oraz projektowanie i wdrażanie indywidualnych programów leczenia i rehabilitacji.

Absolwenci mają możliwość otworzenia własnego gabinetu podologicznego, gdzie będą mogli świadczyć usługi diagnozowania, leczenia profilaktyki problemów zdrowotnych związanych ze stopami. Znajdą zatrudnienie także w przychodniach podologicznych lub wielodyscyplinarnych przychodniach zdrowia, gdzie mogą pracować zespołowo z innymi specjalistami medycznymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek podologia - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia w Trójmieście na tym kierunku skierowana jest do absolwentów wszystkich studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku podologia?

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do kompleksowej opieki nad pacjentami z różnymi schorzeniami stóp, poprawy ich jakości życia poprzez diagnozowanie i leczenie problemów zdrowotnych związanych z tym obszarem anatomicznym.

Studenci zdobywają wiedzę na temat budowy i funkcji stóp oraz dolnej części kończyn, włączając w to kości, mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy. Poznają różne schorzenia, deformacje, infekcje oraz urazy dotykające stopy i dolną część kończyn.

Uczestniczą też w zajęciach związanych z chorobami stóp, w tym dermatologicznymi schorzeniami, np. grzybica, brodawki. Uczą się jednocześnie różnych technik terapeutycznych, takich jak masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne czy terapia manualna, które stosuje się w leczeniu problemów zdrowotnych związanych ze stopami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku podologia, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci znają budowę anatomiczną i funkcje stóp oraz dolnej części kończyn. Potrafią rozpoznawać różne schorzenia, deformacje, urazy i infekcje dotyczące stóp. Stosują też różne metody terapeutyczne i lecznicze w celu łagodzenia dolegliwości związanych ze stopami.

Wyróżnia ich także umiejętność doradzania pacjentom w kwestiach związanych z profilaktyką zdrowia stóp oraz promocją zdrowego stylu życia. Absolwenci potrafią przeprowadzać różne badania diagnostyczne, takie jak badanie biomechaniczne stóp czy ocena skóry i paznokci.

Posiadają również umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu i narzędzi używanych w pracy podologa – frezy, skalpele czy urządzenia do oceny biomechaniki stóp.

 

Ile trwają studia na kierunku podologia?

Studia na kierunku podologia, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku podologia

Absolwenci mogą otworzyć własny gabinet podologiczny, gdzie będą świadczyć usługi diagnozowania, leczenia i profilaktyki problemów zdrowotnych związanych ze stopami. Znajdą zatrudnienie także w przychodniach podologicznych lub wielodyscyplinarnych przychodniach zdrowia, gdzie mogą pracować zespołowo z innymi specjalistami.

Czeka na nich także praca na oddziałach chirurgii ortopedycznej, rehabilitacji lub w dziale opieki podologicznej w szpitalach i klinikach. Podejmą też pracę w placówkach opieki długoterminowej, domach opieki czy ośrodkach dla osób starszych, gdzie mogą zajmować się profilaktyką i leczeniem problemów zdrowotnych związanych ze stopami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku podologia

  • praktyka prywatna,
  • praca w przychodniach medycznych,
  • szpitale i kliniki,
  • instytucje opieki długoterminowej,
  • centra sportowe i rehabilitacyjne.

Studia na tym kierunku otwierają możliwości do rozwoju różnych ścieżek zawodowych związanych z opieką zdrowotną i profilaktyką w obszarze stóp oraz dolnej części kończyn. Absolwenci mają możliwość zarówno pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Komentarze (0)