Administracja dyplomatyczno-konsularna

Administracja dyplomatyczno-konsularna

Administracja dyplomatyczno-konsularna

Studia w Warszawie

adminiastracja dyplomatyczno-konsularna

Odkryj studia administracja dyplomatyczno-konsularna w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja dyplomatyczno-konsularna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja dyplomatyczno-konsularna to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chciałby w przyszłości pracować w sektorze instytucji międzynarodowych. Oczywiście warto, byś odpowiednio wcześnie zastanowił się, czy posiadasz predyspozycje, które pozwolą ci kształcić się z sukcesami. Musi cechować cię przede wszystkim wysoka komunikatywność, otwartość. Mile wskazane są zawsze doskonale rozwinięte kompetencje językowe.

Studenci administracji dyplomatyczno-konsularnej zdobędą szereg kompetencji związanych z szeroko rozumianą działalnością organizatorską. Wejdą oni w posiadanie rozległej wiedzy prawniczej, ekonomicznej i zarządczej. W siatce kształcenia znajduje się wiele różnorodnych przedmiotów. Można zaliczyć do nich przykładowo: prawo dyplomatyczne i konsularne, komunikację społeczną, organizację pracy biurowej i kancelaryjnej, organizację pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, czy korespondencję dyplomatyczną i konsularną.

Administracja dyplomatyczno-konsularna daje wiele różnorodnych możliwości zatrudnienia w sektorze urzędniczym. Na abiturientów czekać będą różnorodne instytucje, które działają na arenie międzynarodowej – agendy Unii Europejskiej, urzędy samorządowe, czy organizacje pożytku publicznego. Tego typu umiejętności administracyjne mogą być także wykorzystywane w sektorze prywatnym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja dyplomatyczno-konsularna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Administracja dyplomatyczno-konsularna pozwala rozwinąć zarówno specjalistyczną wiedzę, jak i uniwersalne umiejętności komunikacyjne, zarządcze czy językowe – osoby, które ukończyły studia na tej ścieżce kształcenia, są w pełni przygotowane m.in. do podejmowania działań związanych z organizacją pracy organów administracji publicznej i prywatnej, skojarzonej ze środowiskiem międzynarodowym; zarządzaniem interesami firmy oraz obiegiem informacji czy przeprowadzaniem skutecznych negocjacji i działań dyplomatycznych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom dogłębnie zrozumieć zakres obowiązków oraz możliwości prawnych, które obowiązują dyplomatów i konsulów. Studia te skierowane są m.in. do osób, które bez problemu nawiązują i utrzymują relacje zawodowe, a także wyróżniają się zdolnościami komunikacyjnymi.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad funkcjonowania i organizacji placówek dyplomatycznych i konsularnych, podstaw negocjacji i dyplomacji, struktury systemów administracyjnych w Polsce i w Europie.

Absolwenci administracji dyplomatyczno-konsularnej wyróżniają się bardzo dobrą znajomością administracji funkcjonującej również poza granicami naszego państwa – dzięki tej wiedzy oraz zdolnościom językowym i kompetencjom interpersonalnym osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym.

Absolwent administracji dyplomatyczno-konsularnej może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • organach władzy publicznej
  • firmach doradczych
  • przedsiębiorstwach, urzędach
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • organizacjach międzynarodowych
  • jednostkach administracji publicznej i prywatnej
  • zagranicznych placówkach administracji państwowej
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja dyplomatyczno-konsularna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Kierunek ten poświęcony jest naukom społecznym, z naciskiem na dziedziny prawnicze, ekonomiczne i społeczne. Współcześnie wiele szkół wyższych oferuje studentom możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami komputerowymi, które stosowane są przez organy władzy publicznej. Dzięki temu absolwenci administracji nie tylko doskonale rozumieją prawne aspekty problemów administracyjnych, ale również bez problemu zarządzają informacją za pomocą systemów elektronicznych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)