Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Studia w Warszawie

administracja i zarządzanie nieruchomościami

Odkryj studia administracja i zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administracja i zarządzanie nieruchomościami studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci administracji i zarządzania nieruchomościami zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. dziedzin prawniczych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, ściśle związanych z takimi zagadnieniami jak np.: zarządzanie nieruchomościami, obsługa nieruchomości czy zasady gospodarki nieruchomości.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są w szczególności m.in. prawom i ograniczeniom właścicieli nieruchomości; specyfice rynku nieruchomości w Polsce; tendencjom sprzedażowym związanym z nieruchomościami.

Absolwenci administracji i zarządzania nieruchomościami są przygotowani do pracy nie tylko w publicznym, ale również w prywatnym sektorze administracji. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć pracę np. jako rzeczoznawca majątkowy, pracownik firm doradczych i konsultingowych czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie administracji i zarządzania nieruchomościami znajdują się przedmioty poświęcone w szczególności m.in.: analizie i interpretacji przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także specyfice pracy zarządcy nieruchomości.

Dzięki poznanej teorii absolwenci tej ścieżki kształcenia rozumieją zasady obsługi nieruchomości oraz rozumieją prawne ograniczenia właścicieli nieruchomości. Uczelnie w Warszawie zazwyczaj zapewniają studentom możliwość udziału w praktycznych ćwiczeniach pod okiem doświadczonych specjalistów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: przepisów prawnych regulujących rynek nieruchomości. Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do pracy na takich stanowiskach jak np. rzeczoznawca majątkowy czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Ukończenie administracji i zarządzania nieruchomościami umożliwia zdobycie wymaganych licencji do pełnienia odpowiedzialnych funkcji doradczych, organizacyjnych lub związanych z kontrolingiem.

Absolwent administracji i zarządzania nieruchomościami może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • biura zajmujące się sprzedażą mieszkań
  • biura oferujące usługi wynajmu nieruchomości
  • organizacje pozarządowe
  • firmy doradcze i konsultingowe

 

Na jakim kierunku

Administracja i zarządzanie nieruchomościami to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Absolwenci administracji zazwyczaj przygotowani są do podejmowania pracy w zawodach związanych m.in. z: komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, organizowaniem pracy urzędu, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, kontrolowaniem przychodów i kosztów przedsiębiorstw.

Studia na tym kierunku pozwalają studentom zdobyć wiedzę np. prawniczą, ekonomiczną i społeczną, co pozwala im rozwinąć cenne umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji administracyjnych m.in. w: organach administracji publicznej i prywatnej, firmach doradczych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej czy we własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)