Administracja rządowa i samorządowa

Administracja rządowa i samorządowa

Administracja rządowa i samorządowa

Studia w Warszawie

adminiastracja rządowa i samorządowa

Odkryj studia administracja rządowa i samorządowa w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja rządowa i samorządowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Wybór odpowiednich studiów powinien być dobrze rozważony przez studentów – to one bowiem ukonkretniają i precyzują wykształcenie, które w przyszłości zostanie docenione na aktualnym rynku zatrudnienia. Studia takie jak administracja rządowa i samorządowa powinny być wybierane przez osoby zainteresowane pracą w strukturach aparatu państwowego.

Dzięki nim zapoznasz się ze specyfiką pracy administracyjnej, obowiązującej chociażby w urzędach. Czeka na ciebie szereg przedmiotów specjalnościowych, do których zaliczyć można przykładowo: kontrolę i nadzór w administracji, mediacje i negocjacje, kontrola i nadzór w administracji, analizę krytycznych przypadków, czy zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Mają one charakter teoretyczno-praktyczny, dzięki czemu twoja wiedza będzie mogła być wykorzystana podczas wszelkich działań praktycznych.

Administracja rządowa i samorządowa to studia idealne dla osób, którym zależy na tym, by ich umiejętności zarządcze nabrały precyzyjnego charakteru. Dzięki temu po zakończeniu kształcenia studenci będą mogli zadbać o zbilansowany rozwój kariery we wszelkich urzędach, instytucjach rządowych oraz samorządowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja rządowa i samorządowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na administracji rządowej i samorządowej poruszają problematykę związaną m.in. z procesami zachodzącymi wewnątrz instytucji rządowych i jednostek samorządowych, a także z podziałem obowiązków w strukturze administracyjnej naszego kraju. W trakcie zajęć studenci szkolą się w zakresie np. zarządzania procesami i dobrami; zapewniania bezpieczeństwa publicznego; stosowania przepisów prawnych regulujących działanie instytucji publicznych; pracowania zgodnie z przewidywanymi przez ustawodawcę procedurami.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia znają m.in. zasady funkcjonowania systemu administracyjnego w Polsce; zadania i różnice pomiędzy działaniem organów centralnych i lokalnych; instrumenty i narzędzia kontroli audytu wewnętrznego; zasady obowiązujące w budżetowaniu instytucji publicznych; kierunki rozwoju podmiotów publicznych; narzędzia analityczne służące odczytywaniu i interpretowaniu danych.

W programie studiów na administracji rządowej i samorządowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawo administracyjne
 • Mediacje i negocjacje
 • Elektroniczna administracja
 • Kontrola i nadzór w administracji
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Współczesny marketing
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Analiza krytycznych przypadków
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad funkcjonowania jednostek administracyjnych rządowych i samorządowych; zastosowania administracji w szeroko pojętym biznesie; narzędzi i metod sprawowania kontroli wewnętrznej w firmie lub urzędzie; sposobów pozyskiwania funduszy publicznych.

Absolwent administracji rządowej i samorządowej na zarządzaniu jest przygotowany do pracy np. w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych, a także do samodzielnego prowadzenia działań biznesowych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych również np. w organach centralnej administracji rządowej, urzędach, jednostkach samorządowych czy inspekcjach. Ponadto absolwenci są gotowi do pracy administracyjnej świadczonej na rzecz firm prywatnych.

Absolwent administracji rządowej i samorządowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, inspekcje
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Administracja rządowa i samorządowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania uczą się np.: budowania strategii marketingowej; projektowania polityki finansowej firmy; kreowania wizerunku marki; analizowania współczesnych problemów rynku gospodarczego; projektowania kampanii reklamowych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę na stanowisku np. menedżerskim, kierowniczym, analitycznym, doradczym czy związanym z kontrolingiem lub komunikacją w biznesie.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie
 

 

Komentarze (0)