Administracja w przedsiębiorstwie

Administracja w przedsiębiorstwie

Administracja w przedsiębiorstwie

Studia w Warszawie

administracja w przedsiębiorstwie

Odkryj studia administracja w przedsiębiorstwie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administracja w przedsiębiorstwie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja w przedsiębiorstwie to ścieżka kształcenia, która skierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych m.in. prowadzeniem działalności gospodarczej; analizowaniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej firmy; wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem; organizowaniem pracy zespołu.

W programie znajdują się przedmioty takie jak: analiza działalności przedsiębiorstwa, prawo finansowe, zarządzanie projektami, strategia marketingowa.

Absolwenci administracji w przedsiębiorstwie przygotowani są m.in. do: pozyskiwania, przechowywania i wykorzystywania informacji; przyswajania nowych technologii, wykorzystywanych w środowisku administracyjnym; efektywnego zarządzania czasem; projektowania i wprowadzania rozwiązań problemów gospodarczych; stosowania prawa finansowego i zasad rachunkowości.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja w przedsiębiorstwie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci administracji w przedsiębiorstwie zdobywają wiedzę w zakresie m.in.: prawa, rachunkowości finansowej i podatkowej czy zarządzania. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone różnorodnym aspektom ściśle związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom absolwenci administracji w przedsiębiorstwie przygotowani są do zadaniowego rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów ekonomiczno-społecznych.

Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, rozumieją, w jaki sposób funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, a także umiejętnie wykorzystują techniki komunikacyjne do np. zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi lub informacyjnymi. Studia te zapoznają studentów także z nowoczesnymi technologiami informatycznymi oraz podstawami marketingu lub finansów i rachunkowości.

W programie studiów na administracji w przedsiębiorstwie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Analiza działalności przedsiębiorstwa
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie
 • Prawo finansowe
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa
 • Strategia marketingowa
 • Zarządzanie projektami

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: sposobów zarządzania organizacją; przepisów prawa finansowego; funkcji przedsiębiorstw lokalnych i międzynarodowych; innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dynamiczny rozwój polskiego i międzynarodowego rynku gospodarczego wymaga od przedsiębiorców specjalistycznej wiedzy w zakresie np. ekonomii, prawa lub zarządzania, a także uniwersalnych umiejętności komunikacyjnych. Uczelnie w Warszawie odpowiadają na współczesne problemy gospodarcze, oferując kandydatom na studia możliwość podjęcia nauki na interdyscyplinarnej ścieżce kształcenia.

Absolwent administracji w przedsiębiorstwie może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstwach
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • urzędach państwowych
 • organizacjach samorządowych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja w przedsiębiorstwie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji przygotowują się kompleksowo do pełnienia obowiązków związanych m.in. z prawem, zarządzaniem czy finansami. W programie tych studiów przewidywane są przedmioty czerpiące z nauk np. ekonomicznych, społecznych, prawnych czy gospodarczych. Absolwenci administracji potrafią w sposób uporządkowany prowadzić dokumentację księgową, która związana jest z planowaniem kosztów i przychodów, a także gospodarować majątkiem czy zarządzać zespołem pracowników.

Administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Studia te skierowane są do osób, które zainteresowane m.in. polskim i europejskim systemem instytucjonalnym; polityką fiskalną państwa oraz sposobami zarządzania budżetem. Kandydaci na ten kierunek powinni wyróżniać się umiejętnościami analitycznymi i organizacyjnymi – dobrze też, by wykazywali się oni kompetencjami komunikacyjnymi.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)