ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Studia w Poznaniu

administracja w wymiarze sprawiedliwości

Odkryj studia administracja w wymiarze sprawiedliwości w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja w wymiarze sprawiedliwości studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie ulega wątpliwości fakt, że współczesny wymiar sprawiedliwości potrzebuje merytorycznego wsparcia administracyjnego w celu usprawnienia działania organów ścigania oraz sądownictwa. Takie propozycje kształcenia, jak administracja w wymiarze sprawiedliwości, zawierają w sobie interdyscyplinarny program, który niewątpliwie zainteresuje wiele osób.

W trakcie edukacji poznasz zasady funkcjonowania sądów powszechnych, prokuratury oraz jednostek administracyjnych, będziesz przygotowany do przygotowywania pism procesowych, a ponadto uzyskasz praktyczne umiejętności, odnoszące się do działalności radcowskiej, prokuratorskiej oraz notarialnej. Co więcej, wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne, niezwykle cenione na arenie prawniczej i administracyjnej.

Gdzie będziesz mógł pracować po ukończeniu edukacji na administracji w wymiarze sprawiedliwości? Zatrudnienie znajdziesz w sekretariatach sądów rejonowych, kancelariach adwokackich na stanowisku doradcy lub asystenta, jako protokolant sądowy lub inspektor w sądzie okręgowym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)