BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

Studia w Poznaniu

bankowość i usługi finansowe

Odkryj studia bankowość i usługi finansowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Bankowość i usługi finansowe studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Czy wyobrażasz sobie współczesne życie bez prawidłowo funkcjonującego sektora finansowego na międzynarodowej arenie gospodarczej? W dobie technologii i przyzwyczajenia do transakcji bezgotówkowych z pewnością byłoby to trudne. Na szczęście istnieją specjaliści, dzięki którym działanie banków, urzędów skarbowych i innych placówek związanych z finansami jest możliwe.

Bankowość i usługi finansowe umożliwi ci opanowanie zagadnień ekonomicznych, które wprowadzą cię w świat przeprowadzania, analizowania i interpretowania skomplikowanych danych statystycznych, przeprowadzania operacji rachunkowych, księgowości oraz prowadzenia ewidencji podatkowej. Jako że umiejętności zaradcze przydadzą się każdemu absolwentowi tej ścieżki kształcenia, podczas praktycznych zajęć będziesz mógł je przećwiczyć.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie, kiedy ukończysz bankowość i usługi finansowe? Zajmiesz stanowiska kierownicze i menedżerskie w bankach, urzędach skarbowych, placówkach leasingowych, międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach, placówkach doradczych lub ośrodkach akademickich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci bankowości i usług finansowych rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: inwestowania na giełdach papierów wartościowych; funkcjonowania europejskiego systemu finansowego; profesjonalnego dobierania produktów finansowych znajdujących się w ofercie banków; stosowania technik sprzedaży produktów finansowych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się także przedmioty poświęcone np.: zasadom funkcjonowania instytucji kredytowych, specyfice współczesnych rynków finansowych czy technikom komunikacyjnym stosowanym w środowisku finansowo-biznesowym.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: organizacji i sposobu działania systemów finansowych oraz instytucji kredytowych w Polsce i w Unii Europejskiej; prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów działania finansowych rynków; technik sprzedaży oraz rodzajów produktów finansowych.

Osoby, które ukończyły bankowość i usługi finansowe, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą podjąć pracę np. w banku, oddziale instytucji kredytowej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, firmie pośrednictwa kredytowego czy w instytucji pożyczkowej. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia bankowość i usługi finansowe może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Bankowość i usługi finansowe to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów poświęcony zagadnieniom charakterystycznym m.in. dla: bankowości, ekonomii, prawa, administracji, zarządzania, informatyki czy komunikacji społecznej. Studenci finansów i rachunkowości rozwijają cenne umiejętności analityczne, kierownicze i organizacyjne. Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na stanowiska m.in. zarządcze, doradcze, eksperckie lub związane z kontrolą wewnętrzną – kompetencje finansistów cenione są np. w przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach finansowych czy w domach maklerskich.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)