Bezpieczeństwo powszechne

Bezpieczeństwo powszechne

Bezpieczeństwo powszechne

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo powszechne

Odkryj studia bezpieczeństwo powszechne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo powszechne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Kto z nas nie chce się czuć bezpiecznie? To poczucie jest nie tylko ważne w zaciszu naszego domu. Chcemy mieć bowiem pewność, że możemy się czuć bezpiecznie jako obywatele państwa. Dlatego dziś możemy zaobserwować nagły wzrost zainteresowań związany zwłaszcza z tym obszarem. Dlatego też warszawskie ośrodki akademickie wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom.

W ich ofercie pojawiła się bowiem propozycja kształcenia taka jak bezpieczeństwo powszechne. Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: podstawy zarządzania kryzysowego, administrację publiczną w zarządzaniu kryzysowym, służby, inspekcje, straże czy komunikowanie w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście warto pamiętać o tym, że studenci otrzymają również pogłębione wykształcenie teoretyczne.

Tylko umiejętność sprawnego wiązania teorii z praktykom pozwoli w przyszłości studentom na znalezienie bardzo dobrego zatrudnienia. Mogą oni rozwijać swoją karierę w komórkach służb mundurowych takich jak Policja, Wojsko, czy Straż Graniczna. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa powszechnego mogą pełnić również wszelkie funkcje eksperckie w instytucjach, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa.

Program studiów i przedmioty

W programie bezpieczeństwa powszechnego znajdują się przedmioty poświęcone np.: funkcjonowaniu służb, straży i inspekcji; ochronie ludności; podstawom ratownictwa; zasadom zarządzania kryzysowego czy strategiom planowania cywilnego. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu dziedzin m.in.: społecznych, prawnych, administracyjnych, zarządczych i technicznych.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom poznać m.in.: zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego; rodzaje świadczeń na rzecz obrony; międzynarodowy i lokalny charakter obrony cywilnej i ochrony ludności. Ponadto studenci rozwijają cenne zdolności komunikacyjne, analityczne i organizacyjne.

W programie studiów na bezpieczeństwie powszechnym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Ochrona ludności i ratownictwo
 • Podstawy bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i jądrowego
 • Podstawy prawa humanitarnego
 • Służby, inspekcje, straże
 • Podstawy ochrony cywilnej
 • Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: struktury i zakresu działalności podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę cywilną; zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych; metody kontroli związanej z bezpieczeństwem.

Studenci bezpieczeństwa powszechnego zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które cenione są przede wszystkim na stanowiskach związanych np. z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz zarządzaniem w sytuacjach zagrożenia. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą podjąć pracę zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Absolwent bezpieczeństwa powszechnego może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • podmiotach gospodarczych
 • służbach mundurowych i specjalnych
 • służbach ratowniczych
 • komercyjnych firmach ochrony osób i mienia
 • biurach detektywistycznych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Bezpieczeństwo powszechne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Uczelnie w Warszawie często mogą zdobywać specjalistyczne kompetencje podczas zajęć prowadzonych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących m.in. w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Więziennej. Absolwenci tego kierunku przygotowani są m.in. do zapewniania prawidłowego funkcjonowania organów państwowych, prywatnych korporacji czy organizacji międzynarodowych.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą rozwijać się zarówno w bardziej praktycznym, jak i teoretycznym aspekcie zapewniania bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci tego kierunku, którym marzy się praca mundurowa, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w szeregach Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej czy służbach specjalnych, a także w adminsitracji publicznej.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)