BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo publiczne

Odkryj studia bezpieczeństwo publiczne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo publiczne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo publiczne to obecnie jedna z popularniejszych propozycji kształcenia. Została ona w szczególności zaadresowana do osób, które chciałyby swoją karierę związać z tym prężnie rozwijającym się sektorem. Dziś bowiem dostrzegamy znaczny wzrost zainteresowania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Państwa dążą bowiem do tego, by zapewnić swoim obywatelom jak najlepsze warunki rozwoju. A może on przebiegać w sposób zbilansowany tylko wtedy, jeśli towarzyszy mu wzmożone poczucie bezpieczeństwa.

Studenci, którzy wybiorą bezpieczeństwo publiczne, odnajdą w programie kształcenia między innymi przedmioty takie jak: taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych, zwalczanie przestępczości, czy podstawy zwalczania terroryzmu. Warto podkreślić, że studenci powinni posiadać predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Można zaliczyć do nich chociażby umiejętność działania pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem. Osoby, które ukończą kształcenie, nie powinni martwić się o perspektywy zatrudnienia. Czekać na nich będą wszelkie służby mundurowe (Wojsko, Policja, Straż Graniczna itd.). Absolwenci mogą rozwijać swoją karierę na stanowiskach eksperckich w komórkach instytucji rządowych i samorządowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na bezpieczeństwie publicznym skierowane są w szczególności do tych osób, które są zainteresowane np. problematyką przestępczości i bezpieczeństwa cywilnego. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in.: kryminologii i kryminalistyki; ochrony danych osobowych; przygotowań obronnych w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego,

Absolwenci tej ścieżki kształcenia m.in.: analizują, planują i organizują różnorodne działania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. W programie bezpieczeństwa publicznego znajdują się przedmioty poświęcone np.: zakresowi działania oraz organizacji podmiotów odpowiedzialnych za porządek publiczny; skutecznym metodom zapobiegania patologiom i przestępczości; przeciwdziałaniom przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi.

W programie studiów na bezpieczeństwie publicznym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zwalczanie przestępczości
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Patologie społeczne i przestępczość nieletnich
 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości
 • Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
 • Czynności dochodzeniowo-śledcze

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki działań prowadzonych w celu zapobiegania przestępczości i terroryzmowi; struktury i zakresu obowiązków służb specjalnych; technik dochodzeniowo-śledczych.

Studenci bezpieczeństwa publicznego wyróżniają się m.in. wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz zdolnościami analitycznymi, niezbędnymi do prawidłowego określania diagnozy współczesnych zagrożeń oraz wyzwań wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz porządek publiczny.

Absolwent bezpieczeństwa publicznego może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • podmiotach gospodarczych
 • służbach mundurowych i specjalnych
 • służbach ratowniczych
 • komercyjnych firmach ochrony osób i mienia
 • biurach detektywistycznych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Bezpieczeństwo publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne kompleksowo przygotowują studentów do pracy w obszarze związanym w szczególności m.in. z profesjonalnym przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz procesem reagowania na sytuacje zagrożenia. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego poznają np. strukturę oraz sposób funkcjonowania instytucji państwowych i międzynarodowych, a także najskuteczniejsze strategie stosowane w zapewnianiu bezpieczeństwa zarówno w skali prywatnej, jak i terytorialnej czy globalnej.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają rozwinięte zdolności niezbędne do wykonywania zawodów związanych z m.in. służbami mundurowymi i specjalnymi, administracją publiczną czy zarządzaniem kryzysowym. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w Policji, urzędach, wydziałach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego czy biurze detektywistycznym. Ponadto absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego kompleksowo są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)