BIZNES I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

BIZNES I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

BIZNES I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

Studia w Warszawie

biznes i marketing międzynarodowy

Odkryj studia biznes i język międzynarodowy w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Biznes i marketing międzynarodowy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci biznesu i marketingu międzynarodowego zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: prowadzenia działań biznesowych w środowisku międzynarodowym; prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej; realizowania założeń public relations; budowania strategii marketingu międzynarodowego; kreowania marki; planowania marketingowego.

Absolwenci biznesu i marketingu międzynarodowego mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą w prywatnych i publicznych sektorach rynków gospodarczych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenionymi pracownikami m.in. w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, izbach handlowych i gospodarczych, korporacjach międzynarodowych czy firmach konsultingowych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia BIZNES I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

Studenci biznesu i marketingu międzynarodowego szkolą się w zakresie m.in.: dogłębnego poznawania oraz rozumienia potrzeb i możliwości klientów z różnych krajów lub środowisk kulturowych. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które cenione są w szczególności np. na stanowisku menedżerskim – praktyczne ćwiczenia umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji miękkich, związanych m.in. z komunikacją, mediacją, negocjacją czy posługiwaniem się językami obcymi.

Studia na tej ścieżce kształcenia przygotowują absolwentów do pracy w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Studenci biznesu i marketingu międzynarodowego podczas nauki poznają m.in.: techniki zarządzania w biznesie międzynarodowym, zasady zarządzania strategicznego, podstawy organizacji działalności przedsiębiorstwa, podstawy marketingu i sprzedaży czy specyfikę zarządzania relacjami z klientem.

W programie studiów na biznesie i marketingu międzynarodowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Biznes międzynarodowy
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Public Relations
 • Marketing międzynarodowy
 • Planowanie marketingowe
 • Kreowanie marki

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad komunikacji biznesowej w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym; narzędzi i metod public relations; skutecznych strategii marketingowych na rynku międzynarodowym.

Biznes i marketing międzynarodowy przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w roli np. kierownika międzynarodowego zespołu, negocjatora ds. handlu zagranicznego, kierownika działu współpracy z zagranicą czy doradcy ds. biznesu międzynarodowego. Ponadto uczelnie w Warszawie wyposażają absolwentów tej ścieżki kształcenia w kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Absolwent biznesu i marketingu międzynarodowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, inspekcje
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Biznes i marketing imędzynarodowy to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie m.in.: budowania wizerunku marki; analizowania rynku gospodarczego; nawiązywania kontaktów biznesowych; przeprowadzania kontroli wewnętrznych; zarządzania finansami i rachunkowością firmy; przeprowadzania szkoleń i procesów rekrutacyjnych; organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; projektowania kampanii reklamowych.

Absolwenci zarządzania mogą podjąć pracę np. w przedsiębiorstwach różnego rodzaju, korporacjach, instytucjach międzynarodowych, urzędach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach reklamowych, domach mediowych czy działach finansowych firm. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)