BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION

BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION

BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION

Studia w Poznaniu

business english communication

Odkryj studia business english communication w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Business english communication studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Podczas gdy biegłe władanie językiem angielskim staje się jednym z podstawowych wymogów, które należy spełnić, aby zdobyć upragnioną pozycję zawodową, coraz większa liczba osób decyduje się na specjalistyczne kształcenie językowe, na przykład na business english communication, będącą propozycją, która nie tylko wprowadza w świat zagadnień językowych, ale również umożliwia poznanie kultury i literatury najważniejszych obszarów anglojęzycznych.

W trakcie edukacji na business english communication będziesz posługiwać się językiem angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, co pozwoli ci na osłuchanie się z mową Szekspira i praktycznym wykorzystaniem jej w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególny nacisk zostanie położony na wykształcenie w przyszłych absolwentach zdolności komunikacyjnych, a więc tych najbardziej praktycznych.

Absolwenci business english communication znajdują zatrudnienie w szkołach językowych, biurach tłumaczeniowych, mass-mediach, międzynarodowych korporacjach nastawionych na kontakt z anglojęzycznym kontrahentem oraz wielu innych przyszłościowych miejscach pracy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Program studiów i przedmioty

Studia na Business English Communication prowadzone są w języku angielskim i poświęcone są m.in.: komunikacji w środowisku biznesowym; negocjacjom biznesowym; finansom, marketingowi, reklamie oraz zarządzaniu. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się również w zakresie np. przygotowywania dokumentów i korespondencji w języku angielskim czy projektowania efektywnych kampanii marketingowych w środowisku wielokulturowym.

Uczelnie w Poznaniu, które oferują Business English Communication, umożliwiają studentom zdobycie cennego certyfikatu Business English Certificate Higher (BEC Higher), który stanowi jeden z egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego – takie potwierdzenie kompetencji językowych ułatwić może absolwentom podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

W programie studiów na Business English Communication znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Business Communication
 • Business Negotiations
 • Fundamentals of Management
 • Fundamentals of Marketing and Advartising
 • Fundamentals od Finance and Banking
 • Strategies for BEC Higher

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: profesjonalnej terminologii biznesowej w języku angielskim; metod budowania skutecznych strategii marketingowych i biznesowych firmy; podstaw finansów i rachunkowości.

Absolwenci Business English Communication mogą podjąć zatrudnienie np. na stanowisku specjalisty ds. handlu międzynarodowego, specjalisty ds. kontaktu z kluczowymi klientami zagranicznymi, specjalisty PR. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent Business English Communication może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • wydawnictwa
 • ośrodki kulturowe
 • biura tłumaczeń
 • agencje marketingowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje rządowe

 

Na jakim kierunku

Business English Communication to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Poznaniu

Studia na filologii angielskiej to studia o charakterze teoretyczno-praktycznym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, a także podstaw fonetyki, komunikacji społecznej i zarządzania. Absolwenci filologii angielskiej bardzo dobrze posługują się tym językiem w środowisku nie tylko akademickim, ale również zawodowym – np. biznesowym, marketingowym lub wielokulturowym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane m.in. do pełnienia funkcji tłumacza, doradcy, specjalisty czy nauczyciela języka obcego. Kompetencje filologów umożliwiają im podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci filologii angielskiej są także gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub wykorzystywania nabytych w trakcie studiów kompetencji do działalności medialnej.

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)