DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

Studia w Warszawie

doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe

Odkryj studia doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci doradztwa podatkowego, finansowego i ubezpieczeniowego szkolą się w zakresie m.in.: pełnienia usług księgowych; zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji; prowadzenia działalności doradczej. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zdobyć wiedzę na temat zagadnień np. ekonomicznych, finansowych, rachunkowych, sprzedażowych czy zarządczych.

W programie doradztwa podatkowego, finansowego i ubezpieczeniowego znajdują się przedmioty, które poświęcone są np.: źródłom finansowania podmiotów gospodarczych; metodom sporządzania podań oraz pism w sprawach podatkowych; poszczególnym etapom postępowania podatkowego i kontroli podatkowej; specyfice finansów osobistych; przepisom międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się szeroką wiedzą w zakresie np. systemów podatkowych, rynków finansowych czy produktów ubezpieczeniowych. Kompetencje osób, które ukończyły doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe, są cenione zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani do pracy na stanowisku np. kontrolera rozliczeń pieniężnych czy dealera lub maklera aktywów finansowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci doradztwa podatkowego, finansowego i ubezpieczeniowego poznają m.in. konsekwencje podatkowe i gospodarcze, które związane są z systemem finansowym w Polsce i w Europie; ulgi, zwolnienia oraz odliczenia przewidywane przez przepisy prawa podatkowego; systemy podatkowe funkcjonujące w Polsce i w krajach UE; techniki wyszukiwania i analizowania regulacji podatkowych.

Uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, szkolą studentów zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym zakresie finansów i rachunkowości. W programie znajdują się przedmioty poświęcone np.: kontroli podatkowej, skarbowej i rozliczania zobowiązań podatkowych; strukturom opodatkowania; zasadom rozliczania; sposobom identyfikowania ryzyka finansowego i podatkowego.

W programie studiów na doradztwie podatkowym, finansowym i ubezpieczeniowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Źródła finansowania podmiotów gospodarczych
 • Podania i pisma w sprawach podatkowych
 • Postępowanie i kontrola podatkowa
 • Finanse osobiste
 • Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: przepisów prawa podatkowego i treści regulacji podatkowych; zasad rozliczania podatków; sposobów zarządzania ryzykiem finansowym i podatkowym.

Absolwenci doradztwa podatkowego, finansowego i ubezpieczeniowego mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: doradca inwestycyjny, makler aktywów finansowych czy kontroler rozliczeń pieniężnych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: urzędach administracji samorządowej, regionalnych izbach obrachunkowych, izbach skarbowych, podmiotach sektora finansów publicznych czy kancelariach prawno-podatkowych.

Absolwent doradztwa podatkowego finansowego i ubezpieczeniowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • instytucje specjalizujące się w usługach finansowych
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość skierowane są do osób, które zainteresowane są zagadnieniami z zakresu takich dziedzin jak np.: bankowość, prawo i administracja, informatyka, ekonomia czy zarządzanie. W trakcie zajęć studenci m.in. analizują zjawiska ekonomiczno-gospodarcze; poznają strukturę i sposób działania systemu podatkowego w Polsce i w Europie; budują efektywne strategie finansowe dla małych i dużych przedsiębiorców.

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Absolwenci tego kierunku studiów są kompleksowo przygotowani do pracy np. w: biurach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, korporacjach międzynarodowych, bankach czy jednostkach administracji publicznej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)