E-administracja

Studia w Warszawie

e-adminiastracja

 

Odkryj studia e-administracja w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

E-administracja studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

E-administracja to jedna z tych propozycji kształcenia, która odpowiada na aktualne wyzwania technologiczne. Dotyczą one oczywiście również sektora administracyjnego i powinny wiązać się z wprowadzaniem innowacji także w tym obszarze. Studenci e-administracji otrzymają wszechstronne wykształcenie, które zagwarantuje im wejście w posiadanie pogłębionych umiejętności organizatorskich.

Tego typu kształcenie pozwala na aktywny rozwój zawodowy. Może odbywać się on w miejscach pracy takich jak: w publiczne i prywatne podmioty, wykorzystujące informatyczne nośniki danych i systemy teleinformatyczne. Oczywiście nim dojdzie do znalezienia pracy, studenci muszą otrzymać odpowiednie wykształcenie. W programie nauczania znajdują się przedmioty takie jak: cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii, archiwizacja dokumentów elektronicznych.

Studenci muszą przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Zatem wstęp do prawodawstwa, prawo administracyjne, cywilne, gospodarcze, czy nawet europejskiej stanowią filar kształcenia. Oprócz tego dochodzi blok przedmiotów elementarnych, ponieważ dobry administrator musi znać historię administracji oraz dogłębnie poznać funkcjonowanie tej dyscypliny współcześnie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia E-administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są w szczególności m.in. prawu oraz procedurom administracyjnym, stosowanym we współczesnej administracji publicznej i prywatnej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie m.in.: informatyzacji administracji publicznej i samorządowej czy warunków funkcjonowania współczesnej administracji.

Absolwenci e-administracji rozumieją, na czym polega finansowanie publicznych projektów informatycznych, a także potrafią umiejętnie zastosować nowoczesne technologie. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę, mającą źródło w naukach społecznych i prawnych, ale również rozwijają uniwersalne zdolności związane np. z obsługą najnowszych programów i systemów.

W programie studiów na e-administracji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawne podstawy w administracji publicznej
 • Środku komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
 • Cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zakresu usług publicznych w kontekście administracji publicznej; struktury współczesnego systemu administracyjnego; programów komputerowych stosowanych we współczesnej pracy urzędniczej.

Studia na e-administracji przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zakresie własnej działalności gospodarczej lub np. w: instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach lub jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Absolwent e-administracji może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • organach władzy publicznej
 • firmach doradczych
 • przedsiębiorstwach, urzędach
 • instytucjach Unii Europesjkiej
 • organizacjach międzynarodowych
 • jednostkach administracji publicznej i prywatnej
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

E-administracja to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek studiów oferowany przez liczne uczelnie w Warszawie i ściśle związany jest z takimi dziedzinami jak np. prawo czy ekonomia. Studenci administracji poznają najważniejsze źródła informacji i badają ustrój administracji publicznej w Polsce oraz w Europie. Uczestnicy zajęć analizują i interpretują treści prawne, a także zapoznają się z ekonomicznymi i gospodarczymi problemami. W trakcie studiów przyglądają się prawnym aspektami bezpieczeństwa publicznego oraz regulacjom funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicznej i prywatnej.


Absolwenci administracji, w zależności od ścieżki specjalizacyjnej, którą obrali w trakcie studiów, mają wiedzę z zakresu m.in. problematyki funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery sektora bankowego i gospodarczego czy procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej. Sprawnie orientują się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)