FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Studia w Poznaniu

finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Odkryj studia finanse małych i średnich przedsiębiorstw w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Małych i średnich przedsiębiorstw przybywa niczym grzybów po deszczu. Dlatego warto znać zasady, jakimi rządzą się finanse takich właśnie podmiotów.

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw to propozycja kształcenia, dzięki której można poznać podstawy zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, identyfikowania ich barier oraz diagnozowania czynników sukcesu. Studenci uczą się zasad rozliczania podatków oraz uproszczonych form ewidencji podatkowych, zarządzania zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, a także pozyskiwania funduszy ze środków unijnych.

Program kształcenia nastawiony jest na pozyskanie praktycznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie prowadzenia negocjacji finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym, czy prognozowania i planowania finansowego. Gdzie można wykorzystać zdobyte kompetencje? Na przykład w firmach konsultingowych, biurach doradztwa finansowego i rachunkowego, czy bankach. Pozyskana wiedza przyda się również przy zakładaniu własnej działalności.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów małych i średnich przedsiębiorstw zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, a także identyfikowania ich barier czy diagnozowania czynników sprzyjających osiągnięciu biznesowego sukcesu. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom rozliczania podatków; formom ewidencji podatkowych; regulacji prawnych w zakresie finansów i rachunkowości czy metodom tworzenia skutecznych biznesplanów.

Uczestnicy zajęć praktycznych szkolą się w zakresie m.in.: efektywnego zarządzania zasobami finansowymi i materialnymi przedsiębiorstwa; pozyskiwania funduszów ze środków unijnych; wyboru najbardziej efektywnych źródeł finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstwa. Ponadto w trakcie nauki studenci rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne i językowe, które umożliwiają im prowadzenie działalności np. doradczej czy pracę z klientem w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: skutecznych strategii zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw; zasad rozliczania podatków w firmie; rodzajów źródeł i sposobów pozyskiwania dofinansowania.

Absolwenci finansów małych i średnich przedsiębiorstw są kompleksowo przygotowani do pracy np. na stanowisku księgowego, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych, doradcy finansowego, specjalisty ds. rozliczania funduszy unijnych, specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych, opiekuna inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw czy analityka finansowego. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent finansów małych i średnich przedsiębiorstw może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Studenci finansów i rachunkowości w trakcie nauki poznają np. procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych, a także czynniki kształtujące funkcjonowanie współczesnych rynków finansowych w Polsce i na świecie. Absolwenci tego kierunku studiów charakteryzują się zdolnościami wysoko cenionymi w zawodach takich, jak m.in.: dyrektor finansowy, główny księgowy, analityk finansowy, doradca podatkowy lub inwestycyjny. Oznacza to, że osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość, odnajdą się na stanowiskach np. doradczych, analitycznych, kierowniczych, urzędniczych lub związanych z kontrolingiem.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)