FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

Studia w Warszawie

finanse i małych i średnich przedsiębiorstw (mśp)

Odkryj studia finanse i małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś możemy zaobserwować rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwalają one na realizację własnych planów i marzeń, dają możliwość utrzymania rodzinnej tradycji biznesowej. Należy pamiętać jednak, że ich finansowanie powinno wyglądać zupełnie inaczej w przeciwności do dużych korporacji. Dlatego też nawet prowadzenie małej firmy powinno wiązać się z konsultowaniem ruchów finansowych ze specjalistami z tego obszaru.

Jeśli chcesz być jednym z nich, możesz wybrać propozycję, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Są nią finanse małych i średnich przedsiębiorstw (mśp). Studenci w programie kształcenia odnajdą przykładowo przedmioty kierunkowe takie jak: ubezpieczenia, rachunkowość budżetową, czy analizę finansową.

Oczywiście największe znaczenie będą mieć kompetencje, jakie uzyskają studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia. Można zaliczyć do nich chociażby umiejętność planowania finansowego w przedsiębiorstwie, czy zarządzanie płynnością finansową. To właśnie dzięki temu abiturienci będą mogli liczyć na szybki rozwój zawodowy w przyszłości.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na finansach małych i średnich przedsiębiorstw poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: analizy i rachunkowości finansowej; zarządzania finansami publicznymi; produktów ubezpieczeniowych czy szeroko pojętej bankowości. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, zarządzania płynnością finansową, operowania finansami firm rodzinnych czy oceniania sprawozdawczości finansowej.

W programie finansów małych i średnich przedsiębiorstw znajdują się się przedmioty związane np. z: podstawami finansów i rachunkowości; metodami, narzędziami i technikami pozyskiwania danych finansowych; metodami gromadzenia i analizowania informacji finansowych; zasadami tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości; metodami sporządzania sprawozdań finansowych czy technikami oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W programie studiów na finansach małych i średnich przedsiębiorstw znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy finansów przedsiębiorstw
 • Rachunkowość małych przedsiębiorstw
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Finanse firm rodzinnych
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Sprawozdawczość finansowa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad i przepisów dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej; specyfiki firm rodzinnych; podstaw planowania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw to ścieżka kształcenia, która przygotowują absolwentów do podjęcia zawodowej kariery na stanowisku np. kierowniczym, doradczym, urzędniczym, analitycznym, eksperckim lub związanym z kontrolingiem i komunikacją w biznesie. Osoby, które ukończyły te studia, są również gotowe do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz warunkami rynkowymi.

Absolwent finansów małych i średnich przedsiębiorstw może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • instytucje specjalizujące się w usługach finansowych
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu dziedzin np. prawniczych, ekonomicznych czy społecznych. Uczestnicy zajęć praktycznych dokładnie analizują funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także poznać charakterystykę podstawowe problemy z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy uwarunkowań działalności gospodarczej.

Kompleksowe przygotowanie studentów finansów i rachunkowości pozwala im na zdobycie uniwersalnych kompetencji, cenionych na różnorodnych stanowiskach i w wielu branżach zawodowych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą liczyć na zatrudnienie np. w biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, bankach, biurach doradczych i konsultingowych czy międzynarodowych korporacjach.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)