FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I PODATKI ACCA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I PODATKI ACCA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I PODATKI ACCA

Studia w Poznaniu

finanse przedsiębiorstw i podatków ACCA

Odkryj studia finanse przedsiębiorstw i podatków ACCA w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Finanse przedsiębiorstw i podatki acca studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia w zakresie finansów przedsiębiorstw i podatków ACCA są idealne dla osób, które chcą dowiedzieć się, w jaki sposób należy charakteryzować polski system podatkowy, a także, w jaki sposób ocenia się atrakcyjność źródeł finansowania przedsiębiorstw.

W trakcie realizowanego programu zajęć masz szansę nauczyć się budować plan finansowy, który przysłuży się ocenie opłacalności inwestycji. Poszczególne przedmioty umożliwią nabycie potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci uczą się kalkulować wysokość zobowiązań podatkowych i składek ZUS na podstawie wymaganej ewidencji i regulacji prawnych, a także szacować efektywność instrumentów finansowych z punktu widzenia alokacji i oceny ryzyka.

Absolwenci mogą pracować na takich stanowiskach jak na przykład: analityk finansowy, biegły rewident księgowy, główny księgowy, konsultant ds. podatków, kontroler finansowy, kontroler rozliczeń podatkowych. Zatrudniani są między innymi w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I PODATKI ACCA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Program studiów na finansach przedsiębiorstw i podatkach ACCA został tak skonstruowany, by umożliwić studentom zaliczenie określonych modułów, które zwalniają z egzaminów F1-F4 ACCA. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki szkolą się w zakresie m.in.: charakteryzowania polskiego systemu podatkowego; kalkulowania wysokości zobowiązań podatkowych i składek ZUS w oparciu o wymaganą ewidencję i regulacje prawne; oceniania atrakcyjności różnych źródeł finansowania inwestycji firmy.

Studia umiejętności w obszarze ściśle związanym np. z: budowaniem planu finansowego; oceny opłacalności inwestycji; szacowania efektywności instrumentów finansowych; oceny ryzyka przedsięwzięć biznesowych. Ponadto studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają także swoje zdolności komunikacyjne i językowe, niezbędne do pełnienia np. funkcji doradczych lub księgowych w środowisku międzynarodowym.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw finansów i rachunkowości; organizacji i sposobu działania polskiego systemu podatkowego; treści przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw; strategii zarządzania finansami firm lokalnych i międzynarodowych.

Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku np.: analityka finansowego, głównego księgowego, konsultanta ds. podatków, kontrolera finansowego czy kontrolera rozliczeń podatkowych. Osoby, które spełniły dodatkowe wymagania, mogą również aplikować na stanowisko biegłego rewidenta księgowego. Uczelnie w Poznaniu przygotowują absolwentów finansów przedsiębiorstw i podatków ACCA również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent finansów przedsiębiorstw i podatków ACCA może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów, który poświęcony jest zagadnieniom związanym m.in. z: analizą i rozwiązywaniem problemów natury ekonomicznej; ocenianiem sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych; planowaniem strategii finansowej organizacji; prowadzeniem skutecznych negocjacji. Studenci zdobywają wiedzę na temat np. systemów podatkowych, nowoczesnych narzędzi rachunkowości cyfrowej czy prawnym aspektom zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Absolwenci finansów i rachunkowości dobrze odnajdują się na stanowiskach np. doradczych, analitycznych, eksperckich czy kierowniczych. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy jednostkach administracji publicznej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)