FINANSE PUBLICZNE

Studia w Warszawie

finanse publiczne

Odkryj studia finanse publiczne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse publiczne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Powinniśmy zdać sobie sprawę, że współcześnie nie tylko sektor prywatny odgrywa rolę podczas zbilansowanego rozwoju gospodarczego. Zapominamy wielokrotnie o sektorze publicznym. A to przecież jego funkcjonowanie w największej mierze wpływa na kondycję współczesnej gospodarki. Uczelnie w Warszawie dostrzegają jednak tę tendencję i stworzyły propozycję kształcenia jaką są finanse publiczne.

Studenci, którzy ją wybiorą, otrzymają pogłębione kwalifikacje sprzężone z programem finansów i rachunkowości. Odnajdą oni w programie kształcenia wiele interdyscyplinarnych przedmiotów. Można zaliczyć do nich chociażby: zamówienia publiczne, finanse samorządowe, statystykę ekonomiczną, czy prawo i doradztwo finansowe.

Łatwo zauważyć, że kompetencje przyszłych specjalistów z tego zakresu będą naprawdę potężne. To właśnie dzięki nim abiturienci będą mogli liczyć na szybki rozwój zawodowy właśnie w sektorze publicznym. Czekają na nich różnorodne urzędy, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego itd.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finanse i rachunkowość w języku angielskim stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim

Program studiów i przedmioty

Studia na finansach publicznych poświęcone są m.in.: specyfice finansów publicznych; sposobom planowania finansowego; technikom tworzenia skutecznych biznesplanów; strukturze systemów podatkowych w Polsce i w Europie; problemom audytu wewnętrznego; sposobom oceny projektów inwestycyjnych czy charakterystyce zamówień publicznych.

Studenci w trakcie zajęć praktycznych m.in. dokonują analizy finansowej jednostek sektora finansów publicznych; poznają tajniki rachunkowości budżetowej; szkolą się w zakresie zarządzania zadłużeniem publicznym. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty związane np. z kontrolą skarbową, funduszami UE czy partnerstwem publiczno=-prywatnym.

W programie studiów na finansach publicznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Współpraca sektora publicznego z otoczeniem
 • Analiza finansowa i audyt w JST
 • Finansowanie rozwoju miast
 • Legislacja administracyjna
 • Zamówienia publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego; metod sporządzania zamówień publicznych; technik kontroli zarządczej w firmach.

Absolwenci finansów publicznych mogą liczyć na zatrudnienie np. w działach księgowych i finansowych sektora finansów publicznych. Studia na tym kierunku przygotowują także absolwentów do m.in. rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub aktywnego uczestniczenia w prywatnym sektorze rynku gospodarczego. Na specjalistów finansów publicznych czekają np.: działy finansowe przedsiębiorstw, firmy konsultingowe, biura doradztwa rachunkowego czy jednostki samorządu terytorialnego.

Absolwent finansów publicznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Kierunek finanse i rachunkowość pozwala studentom zdobyć wszechstronną wiedzę oraz cenne umiejętności z zakresu m.in. finansów i rachunkowości przedsiębiorstw czy instytucji – zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczego lub finansowego. Absolwenci tego kierunku posiadają także wiedzę dotyczącą m.in.: zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej czy przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej i auditingu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz analitycznym zdolnościom, absolwenci finansów i rachunkowości cenieni są w różnorodnych środowiskach np. prawniczych, biznesowych, naukowych, doradczych, urzędniczych lub ubezpieczeniowych. Osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość, mogą aplikować na stanowiska m.in. kierownicze, doradcze, analityczne, eksperckie czy związane z negocjacjami, podatkami lub kontrolingiem.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)