Uczelnie techniczne w Częstochowie

Uczelnie techniczne w Częstochowie

uczelnie techniczne Częstochowa

Uczelnie techniczne Częstochowa

Częstochowa to nie tylko klasztor na wzgórzu, który kojarzy niemal każdy z Nas. Częstochowa to miasto przyjazne licealistom którzy chcą związać swą przyszłość z naukami technicznymi.

Politechnika Częstochowska to sześć wydziałów na których kandydaci mają do wyboru osiemnaście kierunków. Każdy kierunek to możliwość uzyskania stopnia inżyniera, po trzech i pół roku studiowania. Kolejnym krokiem są studia magisterskie na które musisz poświęcić dwa lata. Ukończenie całego cyklu nauczania na częstochowskiej uczelni technicznej skutkuje uzyskaniem tytuły magistra inżyniera. Dodatkowo wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a trzy z nich także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Co roku naukę na politechnice podejmuje ponad 11 tys. studentów.

Od lat Politechnika Częstochowska plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Oprócz wysokich miejsc rankingowych częstochowska uczelnia techniczna zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi. Uczelnia prowadzi również ścisłą współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za rozwój techniczny i technologiczny oraz zakładami przemysłowymi działającymi na terenie częstochowskim, jak i w innych częściach kraju oraz Europy.

Częstochowska uczelnia techniczna współpracuje również z uniwersytetami europejskimi, a studenci w ramach tej współpracy mają możliwość spędzenia kilku semestrów na politechnikach w Niemczech, Francji, Grecji, Chorwacji czy na Węgrzech.

Wymiany studenckie to tylko jeden z wielu plusów jakie ma uczelnia techniczna w Częstochowie. Można powiedzieć, że kolejnymi sześcioma są wydziały działające w jej ramach. Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologi Materiałów doceniani są na arenie międzynarodowej, a ich działalność w licznych kołach naukowych funkcjonujących na terenie uczelni, przynosi wymierne korzyści w postaci współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi na świecie.

Ale nie samą nauką żyje człowiek. Na Politechnice Częstochowskiej funkcjonuje Chór Akademicki Collegium Cantorum oraz Akademicki Związek Sportowy. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania pozanaukowe w działających tu 13 sekcjach sportowych.

Uczelnie techniczne w Częstochowie - rekrutacja na studia

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć, aby bez większych przeszkód w październiku móc nazwać się studentem Politechniki Częstochowskiej, jest rejestracja w uczelnianym systemie elektronicznym oraz wniesienie opłaty rekrutacyjne. To są dwie czynności na które, osoba ubiegająca się o status studenta, ma największy wpływ. Zanim jednak będziesz mógł podjąć pierwszą rejestrację, musisz zadbać o to aby egzamin dojrzałości zdać z odpowiednich przedmiotów. Myśląc o uczelni technicznej w kręgu twoich zainteresowań powinna znaleźć się matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka oraz język obcy. Zdając jeden z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym możesz być pewny, że ilość twoich punktów rekrutacyjnych podwoi się lub nawet potroi.

Uczelnie techniczne w Częstochowie - praca po studiach

Po zakończeniu studiów na uczelni technicznej pracy poszukiwać możesz w takich firmach jak WEIR. Firma ta jest liderem w produkcji i dystrybucji wysoko wydajnych pomp gazowych i olejowych w oparciu o standardy API. Na rynku częstochowskim absolwenci politechniki mogą ubiegać się również o stanowiska w Kroll Ontrack, światowego lidera w dziedzinie odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej. Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i dostarczania elektronicznych środków dowodowych.

Twoja pierwsza praca nie musi rozpocząć się wraz z zakończeniem studiów. Znacznie wcześniej możesz pomyśleć o zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Firmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi oferują współpracę w postaci praktyk i staży, zarówno płatną, jak i bez płatną. Taka współpraca to szansa dla osób otwartych, kreatywnych, zaangażowanych, komunikatywnych oraz nie bojących się wyzwań i umiejących pracować pod presją czasu na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, na zdobycie niezbędnego doświadczenia oraz praktyczne zapoznanie ze specyfiką branży.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Częstochowska kierunki studiów

Politechnika Częstochowska rekrutacja

 

 

Komentarze (0)