Inżynieria baz danych

Inżynieria baz danych

Inżynieria baz danych

Studia w Warszawie

inżynieria baz danych

Odkryj studia inżynieria baz danych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Inżynieria baz danych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria baz danych to propozycja kształcenia, która pozwala znacząco wyspecjalizować wiedzę. Powinni rozważyć ją przede wszystkim ci studenci, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z sektorem informatycznym. Warto pamiętać, że jest on wciąż niezwykle chłonny na nowych, bardzo dobrze wykształconych pracowników. Inwestycja intelektualna, jaką poniesiesz, może być zatem twoją jedną z lepszych decyzji zawodowych!

W programie kształcenia inżynierii baz danych odnajdziesz przykładowo przedmioty takie jak: projektowanie baz danych, administrowanie serwerem baz danych, czy metody eksploracji i analizy danych biznesowych. Największe znaczenie będą mieć oczywiście twoje praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, rozwijaniem i integrowaniem baz danych w systemach informatycznych.

Po ukończeniu kształcenia będziesz mieć szansę na bardzo dynamiczny rozwój zawodowy. Czekać będą na ciebie przede wszystkim firmy w sektorze informatycznym. Poza tym możesz współpracować także z instytucjami, które zajmują się przetwarzaniem informacji na masową skalę – jak chociażby banki. Pracować możesz jako administrator baz danych, deweloper baz danych, analityk danych Big Data i Bl.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria baz danych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci inżynierii baz danych zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: projektowania baz danych; administrowania serwerami baz danych; zarządzania internetowymi serwisami bazodanowymi; sposobów dokonywania analizy danych biznesowych; metod pozyskiwania informacji czy tworzenia hurtowni danych.

Studia na tej ścieżce kształcenia skierowane są w szczególności do tych osób, które interesują się np.: nowoczesnymi aplikacjami internetowymi czy zastosowaniem rozwiązań informatycznych w biznesie i administracji publicznej. W programie inżynierii baz danych znajdują się przedmioty, które poświęcone są nowoczesnym technologiom internetowych – takich, jak np.: HTML5, CSS3, Ruby on Rails czy JavaScript.

W programie studiów na inżynierii baz danych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Projektowanie baz danych
 • Administrowanie serwerem baz danych
 • Projektowanie internetowych serwisów bazodanowych
 • Projektowanie hurtowni danych
 • Projektowanie zaawansowanych baz danych
 • Metody eksploracji i analizy danych biznesowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik projektowania i integrowania nowoczesnych aplikacji internetowych w środowisku biznesowym lub administracyjnym; technik i narzędzi testowania aplikacji internetowych i mobilnych; sposobu pozyskiwania informacji z serwisów bazodanowych.

Absolwenci inżynierii baz danych mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są w Polsce i za granicą, a mogą być wykorzystywane w środowiskach np. informatycznych, urzędniczych, produkcyjnych, biznesowych lub marketingowych.

Absolwent inżynierii baz danych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje edukacyjne
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • firmy tworzące serwisy bazodanowe
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria baz danych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Student informatyki szkoli się w zakresie m.in. wykorzystywania w praktyce zależności występujących między komputerami a urządzeniami mobilnymi. Uczestnicy zajęć uczą się również np. tworzenia własnych aplikacji rozproszonych, a także wdrażania poprawek niezbędnych do ich rozwoju. Ponadto studenci informatyki poznają różnorodne środowiska programistyczne, a także zapoznają się z zasadami inżynierii oprogramowania, która umożliwia im późniejszą efektywną pracę w zespołach programistycznych.

Osoby, które ukończyły informatykę, mogą liczyć na rozpoczęcie pracy w różnorodnych firmach wytwarzających np. oprogramowania komputerowe, systemy internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne czy systemy wbudowane. Absolwenci mogą aplikować na stanowisko np. dewelopera, projektanta stron internetowych czy analityka. Kompetencje informatyków cenione są także w dziedzinach zawodowych związanych np. z administracją systemów i sieci komputerowych, zapewnianiem bezpieczeństwa informacji oraz analizą i przetwarzaniem danych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)