Kadry i płace

Studia w Warszawie

kadry i płace

Odkryj studia kadry i płace w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Kadry i płace studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Kadry i płace to propozycja kształcenia stworzona z myślą o studentach, którzy chcieliby rozwijać w przyszłości swoją zawodową karierę w sektorze korporacyjnym. Znalazła się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich i gwarantuje pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawniczą i zarządczą.

Oczywiście największe znaczenie odgrywać będą kompetencje, jakie zdobędą studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia. Można zaliczyć do nich chociażby umiejętność rozliczania delegacji, sporządzania listy płac, czy interpretowania przepisów prawa pracy. Pamiętaj, że twoje kompetencje osadzone będą na stabilnych podstawach teoretycznych. 

W siatce programowej odnajdziesz między innymi przedmioty takie jak: obsługa płacowo-kadrowa, rozliczenia publiczno-prawne, ewidecja czasu pracy, systemy podatkowe czy wynagrodzenia i ich ewidencja. Specjaliści do spraw kadr i płac nie powinni obawiać się o swoje perspektywy zatrudnienia. Na abiturientów będą czekać działy finansowe przedsiębiorstw oraz stanowiska takie jak menedżer do spraw kadrowo-płacowych. Pracę znaleźć można np. jako: kierownik działu kadr, pracownik w ZUSie, specjalista ds. kadr i płac.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Kadry i płace

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na kadrach i płacach pozwalają studentom rozwinąć nie tylko swoje zdolności analityczne i rachunkowe, ale również np. komunikacyjne, zarządcze czy organizacyjne. Uczestnicy praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in.: efektywnego realizowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach czy prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: specyfice pracy na stanowiskach kierowniczych lub odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa czy metodom i zasadom prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Ponadto studenci kadr i płac dowiadują isę, w jaki sposób m.in. rozliczać podatki lub składki ZUS.

W programie studiów na kadrach i płacach znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Ewidencja czasu pracy
 • System podatkowy
 • Umowy z pracownikami
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: struktury i sposobu funkcjonowania systemu podatkowego; technik komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi; specyfiki dokumentacji kadrowej i kadrowo-płacowej.

Absolwenci kadr i płac wyróżniają się specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami, które niezbędne są do pracy na takich stanowiskach jak np.: kierownik działu kadr; pracownik działu kadr; pracownik w ZUSie czy specjalista ds. Kadr i płac. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent kadr i płac może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Kadry i płace to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości w trakcie praktycznych ćwiczeń m.in. analizują podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuacje ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Kierunek ten pozwala absolwentom podjęcie zawodu np.: księgowego, doradcy podatkowego, audytora, kontrolera czy specjalisty. W programie tych studiów znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom rozwinąć cenne umiejętności analityczne, kierownicze i organizatorskie.

Absolwenci finansów i rachunkowości dostarczają prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego, dzięki czemu bardzo dobrze odnajdują się na stanowiskach np. doradczych, analitycznych, eksperckich czy kierowniczych. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy jednostkach administracji publicznej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)