Podatki, kadry i płace

Studia w Warszawie

podatki, kadry, płace

Odkryj studia podatki, kadry, płace komunikacyjne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Podatki, kadry i płace studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Podatki, kadry i płace to unikalna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Powinna być wybierana przede wszystkim przez osoby, które chciałyby w przyszłości rozwijać swoją karierę w sektorze korporacyjnym. Otrzymają one szereg kwalifikacji i będą mogli szerzej zapoznać się z zagadnieniami podatków, kadr i płac.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: analiza finansowo-ekonomiczna, instrumenty finansowe, rynki finansowe, planowanie finansowe czy bankowość komercyjna. Wśród nich można dostrzec zarówno zajęcia o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym. Liczy się bowiem zdolność do wiązania umiejętności z wiedzą.

Przyszli abiturienci muszą bowiem wejść w posiadanie kompetencji takich jak: naliczanie wynagrodzeń, czy sporządzanie sprawozdań finansowych. Po ukończeniu kształcenia będzie czekać na nich praca w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem działów HR. Poza tym abiturienci mogą z powodzeniem rozwijać swoją karierę chociażby w urzędach i izbach skarbowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Podatki, kadry i płace

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci podatków, kadr i płac zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu takich dziedzin jak np.: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, bankowość, księgowość, prawo czy komunikacja społeczna oraz komunikacja w biznesie. W trakcie zajęć praktycznych studenci szkolą się m.in. do: sporządzania sprawozdań finansowych, wypełniania deklaracji podatkowych i zeznań, przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa czy działania na rzecz optymalizacji podatkowej.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: konsekwencjom podatkowym i gospodarczym we współczesnym systemie finansowym; ulgom, zwolnieniom oraz odliczeniom podatkowym; kontroli podatkowej i skarbowej; systemom podatkowym funkcjonującym w Polsce i w krajach europejskich; strukturze opodatkowania czy zasadom rozliczenia w przedsiębiorstwach.

W programie studiów na podatkach, kadrach i płacach znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do systemu podatkowego
 • Zarządzanie podatkami
 • System motywacji w organizacji
 • Podania i pisma w sprawach podatkowych
 • Postępowanie i kontrola podatkowa
 • Polityka wynagrodzenia pracowników

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników; przepisów prawa podatkowego; sposobów rozliczenia zobowiązań podatkowych; metod wyszukiwania i analizowania regulacji podatkowych; technik motywowania pracowników organizacji.

Osoby, które ukończyły podatki, kadry i płace, mogą liczyć na zatrudnienie na stanowisku np.: głównego księgowego, analityka finansowego, kontrolera rozliczeń pieniężnych czy specjalisty ds. kadr i płac. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów tej ścieżki kształcenia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent podatków, kadr i płac może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • urzędy i izby skarbowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Podatki, kadry i płace to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. analizy finansowej, zarządzania finansami dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji finansowej, budowania strategii biznesowej, oceniania sytuacji i pozycji rynkowej firmy, sprzedażą produktów kredytowych lub ubezpieczeniowych. Studia na tym kierunku pozwalają studentom rozwinąć kompetencje analityczne, organizacyjne, zarządcze i komunikacyjne.

Absolwenci finansów i rachunkowości przygotowani są do pracy zarówno w lokalnym, jak i międzynarodowym środowisku finansowym. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć działalność np. gospodarczą, doradczą, analityczną lub menedżerską. Ponadto absolwenci finansów i rachunkowości są cenieni w jednostkach administracji publicznej oraz w nowoczesnych firmach.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)