PRACOWNIK CYWILNY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

PRACOWNIK CYWILNY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

PRACOWNIK CYWILNY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Studia w Bydgoszcz

pracownik cywilny w służbach mundurowych

 

Odkryj studia pracownik cywilny w służbach mundurowych w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pracownik cywilny w służbach mundurowych studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pracownik cywilny w służbach mundurowych to propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zapoznać się ze strukturą i kompetencjami służb mundurowych, a co za tym idzie, zgłębiają normy prawne i etyczne, które organizują struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego.

W kompleksowo opracowanym programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak: pozyskiwanie i zarządzanie projektami w ramach funduszy unijnych, odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa pracowników organów publicznych, dostęp do informacji publicznej i krajowe rejestry informacji, archiwizowanie i przechowywanie dokumentów, administracja publiczna.

Absolwenci zatrudniani są w służbach mundurowych, administracji centralnej i samorządowej, instytucjach podległych MON, MSW, MSZ. Pracują, chociażby jako specjaliści ds. bezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego.

Komentarze (0)