PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

Studia w Poznaniu

procesy i projekty logistyczne

Odkryj studia procesy i projekty logistyczne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Procesy i projekty logistyczne studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Procesy i projekty logistyczne są interdyscyplinarną propozycją kształcenia, która wprowadzi cię w tajniki jednej z najbardziej przyszłościowych dziedzin współczesnej nauki. Czego będziesz miał okazję się nauczyć dzięki przedmiotom programowym?

Dowiesz się, w jaki sposób najefektywniej eksploatować systemy logistyczne, nauczysz się działania oprogramowania komputerowego, usprawniającego wykonywanie logistycznych analiz, zgłębisz zasady stosowania koncepcji i narzędzi w zarządzaniu procesami logistycznymi, a także pogłębisz świadomość istotny posiadanych kompetencji interpersonalnych podczas kontaktu z klientem.

Niewątpliwie dobre perspektywy zawodowe są istotną częścią procesu decyzyjnego podczas wyboru idealnej ścieżki kształcenia. Absolwenci procesów i projektów logistycznych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem dobrej pracy w zawodzie. Zatrudnienia możesz szukać w firmach i centrach logistycznych, jednostkach konsultingowych, międzynarodowych przedsiębiorstwach korzystających z owoców pracy logistyki, a także własnej działalności, która pozwoli ci na realizację własnych celów zawodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studenci procesów i projektów logistycznych szkolą się w zakresie m.in.: zarządzania różnorodnymi procesami zachodzącymi w dowolnym przedsiębiorstwie; planowania i realizowania prostych oraz złożonych projektów logistycznych; modelowania i optymalizacji procesów logistycznych; stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych we współczesnej logistyce i zarządzaniu. W programie tej ścieżki kształcenia znaleźć można przedmioty poświęcone np.: zasadom planowania produkcji, funkcjonowaniu systemów logistycznych czy organizacji działów logistyki i transportu.

Uczestnicy zajęć praktycznych zdobywają umiejętności, które są niezbędne np. do: stosowania najnowszych koncepcji i narzędzi w zarządzaniu procesami i projektami logistycznymi; eksploatowania systemów controllingu w szeroko pojętej logistyce; wykorzystywania e-biznesu w systemach logistycznych. Ponadto studia na procesach i projektach logistycznych umożliwiają studentom zdobycie wiedzy w zakresie m.in.: modelowania procesów i projektów biznesowych za pomocą metod ARIS, Visio czy Project, a także symulowania procesów logistycznych w programie FlexSim.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do modelowania procesów logistycznych; zasad planowania, wdrażania i modyfikowania projektów logistycznych; zasad funkcjonowania systemów controllingu w logistyce.

Osoby, które ukończyły procesy i projekty logistyczne mogą szukać zatrudnienia np. na stanowisku doradcy lub konsultanta w zakresie prowadzenia procesów logistycznych. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia, są gotowi do aplikowania na stanowisko eksperckie w zakresie m.in.: prowadzenia procesów logistycznych, planowania produkcji, optymalizacji procesów logistycznych czy projektowania systemów logistycznych.

Absolwent procesów i projektów logistycznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • firmy spedycyjne
  • centra logistyczne
  • przedsiębiorstwa transportowe
  • firmy kurierskie
  • porty lotnicze lub morskie
  • zakłady komunikacji miejskiej
  • przedsiębiorstwa produkcyjne
  • magazyny
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Procesy i projekty logistyczne to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Poznaniu

Studenci logistyki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: posługiwania się metodami i technikami logistycznymi; wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych; organizacji logistyki przedsiębiorstw różnego rodzaju; określania celów logistycznych; rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze logistycznym; zarządzania procesami i systemami logistycznymi; zarządzania magazynem lub organizacją dostaw.

Absolwenci logistyki mogą szukać zatrudnienia zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane do pełnienia różnorodnych ról w działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej np. w zakresie transportu i spedycji czy obsługi klienta.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)