Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Studia w Warszawie

psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Odkryj studia psychologia biznesu i doradztwa zawodowego w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Każdy dziś doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa psychologia w biznesie. To dzięki niej możemy osiągać bowiem najlepsze wyniki sprzedażowe, dzięki świadomej współpracy z klientami. Psychologia w biznesie pozwala nam także motywować naszych pracowników do pracy oraz dbać o atmosferę, panującą w firmie. Studia te stanowią zatem niejako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku korporacyjnego. Studenci otrzymają szereg kompetencji, do których zaliczyć można chociażby identyfikację psychologicznych procesów w przekazach reklamowych oraz wiedzę z zakresu zarządzania marketingowego.

Studia zaadresowane przede wszystkim do osób, które od zawsze fascynują tajniki funkcjonowania ludzkiej psychiki i chciałby one rozwijać swoje pasje także na gruncie zawodowym. Wśród przedmiotów specjalnościowych studenci odnajdą przykładowo: podejmowanie decyzji i ryzyko, psychologia organizacji pracy, czy zarządzanie zmianą.

Warto podkreślić, że studenci, wybierający te studia, powinni posiadać szereg kompetencji i predyspozycji miękkich. Połączenie wiedzy i umiejętności pozwoli im na zbilansowany rozwój kariery w środowisku korporacyjnym. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, przedsiębiorstwach, poradniach, klinikach.

Program studiów i przedmioty

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest m.in.: problematyce szeroko pojętego zarządzania. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np. planowania i realizowania strategii personalnych w organizacji, do których należą m.in.: procesy rekrutacji i selekcji pracowników czy zarządzanie konfliktem. Uczestnicy zajęć poznają np. techniki negocjacyjne oraz techniki mediacji czy strategie planowania polityki kadrowej. Ponadto w programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np. zasadom kierowania zespołem czy motywowania pracowników w różnych typach organizacji.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: strategii zarządzania w organizacji; psychologicznych podstaw rozwoju zawodowego człowieka; technik komunikacyjnych stosowanych w mediacji.

Absolwenci psychologii biznesu i doradztwa zawodowego mogą liczyć na zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistów ds. zarządzania personelem, kierowników, menedżerów, coachów czy mentorów, których celem jest pomoc klientom lub pracownikom w wytyczaniu oraz realizowaniu ścieżek rozwoju kariery. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są zarówno w publicznych, jak i prywatnych sektorach rynku.

Absolwent psychologii biznesu i doradztwa zawodowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
  • ośrodki pomocy społecznej
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • fundacje, stowarzyszenia
  • przedsiębiorstwa
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć naturę człowieka. Przyszli specjaliści w trakcie studiów poznają wszelkie mechanizmy i motywacje, które kierują ludzką psychiką i zachowaniem. Absolwenci tego kierunku rozumieją, w jaki sposób należy nawiązywać relacje i jakie mają one wpływ na stan emocjonalny człowieka. Studenci uczą się wskazywać różnice indywidualne, a także starają się zrozumieć charakterystykę poszczególnych typów osobowości i temperamentów.

Absolwenci psychologii posiadają kompetencje niezbędne do prowadzenia m.in. terapii czy diagnostyki psychologicznej. Wykształceni specjaliści mogą zdecydować się nie tylko na pracę z klientem, ale także prowadzenie prac badawczych. Kompleksowe przygotowanie pozwala absolwentom tego kierunku podjąć pracę w różnorodnych środowiskach zawodowych – np. medycznym, biznesowym, marketingowym, medialnym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym, społecznym czy kulturowym.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)