Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Studia w Warszawie

psychologia kryminalistyczno-śledcza

Odkryj studia psychologia kryminalistyczno-śledcza w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kryminalistyczno-śledcza studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kryminalistyczno-śledcza to propozycja kształcenia, która odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na rynku zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie chcą bowiem kształcić takich specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak najbardziej efektownie pracować ze świadkami, osobami pokrzywdzonymi i co najważniejsze – podejrzanymi. Pamiętaj, że jeśli interesuje cię ten zakres badań psychologicznych, powinieneś posiadać szereg predyspozycji. Można zaliczyć do nich przykładowo: umiejętność działania w trudnych warunkach, radzenie sobie ze stresem i analityczność myślenia.

Taktyka czynności kryminalistycznych, diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw, czy kryminologia z elementami kryminalistyki – to między innymi te przedmioty czekają na studentów. Ich naczelnym celem jest wyposażenie przyszłych psychologów w szereg kompetencji zawodowych. Można zaliczyć do nich przykładowo: umiejętność tworzenia merytorycznego warsztatu psychologa śledczego oraz prowadzenia komunikacji w kontekście postępowania przygotowawczego. W programie nauczania znajdują się przedmioty takie jak: etyka w pracy biegłego psychologa, trening interpersonalny, rozmowa kliniczna.

Na psychologów kryminalistycznych i śledczych czekają między innymi stanowiska w służbie więziennej, policji, czy agencjach detektywistycznych. Poza tym mogą oni znaleźć pracę we wszelkich innych instytucjach, które związane są z wymiarem sprawiedliwości.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na psychologii kryminalistyczno-śledczej znajdują się przedmioty poświęcone np.: organizacji służby więziennej oraz instytucji bezpieczeństwa; kryminologii i elementom kryminalistyki; taktykom czynności kryminalistycznych; narzędziom diagnostyki psychologicznej sprawców przestępstw; roli dialogu oraz technikom negocjacji międzykulturowych.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zrozumieć m.in. tajniki psychologii śledczej oraz psychologii sądowej. Absolwenci psychologii kryminalistyczno-śledczej potrafią np. tworzyć merytoryczny warsztat psychologa śledczego, a także prowadzić komunikację ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego.

W programie studiów na psychologii kryminalistyczno-śledczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie. Ekspertyzy psychologiczno-sądowe
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Alternatywne meotdy oddziaływań psychokorekcyjnych
 • Etyka w pracy biegłego psychologa
 • Trening interpersonalny
 • Rozmowa kliniczna
 • Psychologia kłamstwa
 • Profilowanie sprawców przestępstw

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad przeprowadzania postępowania przygotowawczego oraz roli psychologa w sprawach kryminalnych; podstaw komunikacji społecznej; metod sporządzania ekspertyz psychologiczno-sądowych.

Wiedza oraz umiejętności nabyte przez absolwentów psychologii kryminalistyczno-śledczej cenione są w takich miejscach, jak np.: służba więzienna, Policja, agencje detektywistyczne, instytucje bezpieczeństwa, urzędy publiczne, jednostki Wojska Polskiego, instytucje bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym czy instytucje związane z Wymiarem Sprawiedliwości.

Absolwent psychologii kryminalistyczno-śledczej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • urzędy publiczne, sądy
 • wojsko, Policja, służba więzienna
 • instytucje bezpieczeństwa
 • instytucje kultury, instytucje edukacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kryminalistyczno-śledcza to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii zdobywają wiedzę z zakresu badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. rozróżniania psychologicznej wiedzy naukowej od potocznej oraz prowadzenia działań w ramach prawa i etyki zawodu psychologa. Ponadto absolwenci psychologii uzupełniają swoją wiedzę w zakresie nauk poświęconych np. zarządzaniu, marketingu, pedagogiki czy socjologii, dzięki czemu wyróżniają się oni interdyscyplinarnym przygotowaniem do pełnienia różnorodnych funkcji.

Współczesny rynek pracy coraz częściej otwiera się na usługi psychologiczne, dzięki czemu specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia w najróżniejszych branżach zawodowych. Wykształceni psychologowie mogą nawet otworzyć własną działalność gospodarczą. Kompetencje absolwentów psychologii cenione są m.in. w: szkolnictwie, ośrodkach penitencjarnych, firmach marketingowych, agencjach reklamowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach, ośrodkach badawczych czy instytucjach kultury.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)