Psychoseksuologia

Studia w Warszawie

psychoseksuologia

Odkryj studia psycholseksuologia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychoseksuologia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychoseksuologia to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Pozwala ona połączyć zainteresowania związane zarówno z psychologią, jak i seksuologią. Stanowi również odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z tego obszaru. Zależy nam bowiem na tym, byśmy mogli mieć dostęp do rzetelnego poradnictwa seksuologicznego.

Na studentów czeka wiele interesujących przedmiotów. Można zaliczyć do nich przykładowo: dysfunkcje seksualne – diagnostykę i leczenie, rozmowę kliniczną, rozwój psychoseksualny i edukację seksualną oraz metody terapeutyczne w psychoseksuologii. Studenci otrzymają oczywiście pogłębioną wiedzę, powinna stanowić ona jednak punkt wyjścia do ukształtowania niezbędnych kompetencji zawodowych.

To właśnie umiejętności pozwolą na stawianie trafnych diagnoz oraz prowadzenie adekwatnych terapii seksualnych. Absolwenci mogą liczyć w przyszłości na dynamiczny rozwój zawodowy. Czekać na nich będą wszelkie poradnie psychologiczne i seksuologiczne. Poza tym znajdą takę zatrudnienie w gabinetach zdrowia psychicznego, czy ośrodkach diagnostycznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychoseksuologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci psychoseksuologii zapoznają się m.in. z: specyfiką różnych dysfunkcji seksualnych; prawidłowym i nieprawidłowym przebiegiem psychoseksualnym człowieka; zadaniami edukacji seksualnej; sposobem profilowania sprawców przestępstw na tle seksualnym; metodami terapeutycznymi stosowanymi w psychoseksuologii. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone zarówno społecznym, kulturowym i emocjonalnym, jak i prawnym czy etycznym aspektom pracy psychoseksuologa.

Studia na psychoseksuologii mogą zainteresować w szczególności te osoby, które interesują się m.in.: rozwojem i uwarunkowaniami ludzkiej seksualności czy mechanizmami powstawania problemów związanych z szeroko pojętą seksualnością lub tożsamością płciową człowieka. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani np. do: planowania adekwatnej terapii seksualnej; prowadzenia edukacji seksualnej; pomagania osobom zmagającym się z problemami seksuologicznymi.

W programie studiów na psychoseksuologii znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Dysfunkcje i zaburzenia seksualne
 • Psychofizjologia seksualności człowieka
 • Rozmowa kliniczna
 • Seksuologia kulturowo-społeczna
 • Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej
 • Seksualność w rozwoju człowieka
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Etyka w pracy seksuologicznej
 • Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów dysfunkcji i zaburzeń seksualnych; skutecznych metod stosowanych w terapii psychoseksualnej; etycznych, społecznych i kulturowych ograniczeń pracy psychoseksuologa.

Absolwenci psychoseksuologii mogą szukać zatrudnienia np. w: poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach i poradniach psychologicznych, poradniach rodzinnych i małżeńskich, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, klinikach i instytucjach medycznych czy w ośrodkach badawczych i eksperckich, które są zorientowane na problematykę płci i seksualności. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności np. doradczej.

Absolwent psychoseksuologii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychoseksuologia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii poznają m.in. podstawy emocjonalne i motywacyjne zachowań ludzkich. Absolwenci tego kierunku np. rozumieją indywidualne różnice występujące wśród ludzi, a także rozumieją rozwój temperamentu i osobowości człowieka. Studenci zgłębiają m.in. zagadnienia socjologiczne, antropologiczne i filozoficzne. Teoretyczna część programu realizowanego na kierunku psychologia ma na celu zapoznanie przyszłych specjalistów z charakterystyką poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz powszechnie obserwowalnych mechanizmów społecznych.

Studenci psychologii mogą wykorzystywać zdobyte w trakcie nauki umiejętności oraz wiedzę w różnorodnych zawodach. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku mają szansę pełnić funkcje doradcze, wychowawcze czy opiekuńcze. Oznacza to, że przyszły psycholog może pracować m.in. w przedsiębiorstwach, szkołach, ośrodkach resocjalizacyjnych czy domach opieki społecznej. Specjaliści kliniczni mogą rozpocząć pracę np. w szpitalach, ośrodkach badawczych czy klinikach terapeutycznych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)