Rachunkowość i analiza finansowa

Rachunkowość i analiza finansowa

Rachunkowość i analiza finansowa

Studia w Warszawie

rachunkowość i analiza finansowa

Odkryj studia rachunkowość i analiza finansowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Rachunkowość i analiza finansowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Rachunkowość i analiza finansowa to obecnie jedna z popularniejszych propozycji kształcenia wyższego. Warszawskie ośrodki akademickie dostrzegają bowiem zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z tego obszaru. Dlatego też przygotowują one takie oferty dydaktyczne, które kształcić będą nową kadrę o unikalnych kompetencjach zawodowych. Pamiętaj jednak, że jeśli wybierzesz rachunkowość i analizę finansową musisz być fascynatem przedmiotów ścisłych takich jak matematyka.

Studenci w programie dydaktycznym odnajdą bowiem wiele różnorodnych przedmiotów, które bazują właśnie na królowej nauk. Podczas wszystkich semestrów kształcenia poznasz zagadnienia.  związane z sprawozdawczością, rachunkowością zarządczą, finansami przedsiębiorstw, czy nawet prawem finansowym. W praktyce oznacza to, że twoje kształcenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny.

Studenci wejdą w posiadanie pogłębionej wiedzy nie tylko na temat rachunkowości i analizy finansowej, lecz także ekonomii, czy prawa. Warto podkreślić, że abiturienci nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie. Czekać będzie na nich praca na stanowiskach księgowego, analityka finansowego oraz zarządcy finansów przedsiębiorstw. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: firmach konsultingowych, izbach skarbowych, bankach, korporacjach międzynarodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość i analiza finansowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na rachunkowości i analizie finansowej poświęcone są m.in.: systemowi rachunkowości; narzędziom rachunkowości finansowej i zarządczej; ewidencji i sprawozdawczości finansowej małych lub średnich przedsiębiorstw; komunikowaniu przedsiębiorstwa z otoczenie poprzez sprawozdanie finansowe; psychologicznym i społecznym aspektom rachunkowości behawioralnej.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej czy analizie finansowej. Studenci rachunkowości i analizy finansowej rozwijają się w zakresie m.in.: wykorzystywania nowoczesnych narzędzi stosowanych we współczesnej księgowości; rozwiązywania problemów rynku regionalnego i krajowego; rozwijania kadr finansowo-księgowych.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: problematyki finansów, podatków i rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach; sposobu funkcjonowania instytucji finansowych.

Osoby, które ukończyły rachunkowość i analizę finansową, mogą kontynuować karierę zawodową na takich stanowiskach, jak np.: analityk finansowy, doradca finansowy, księgowy, pracownik banku, pośrednik finansowy, makler giełdowy czy specjalista ds. podatków. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent rachunkowości i analizy finansowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
  • korporacje międzynarodowe
  • firmy konsultingowe
  • firmy świadczące usługi finansowe
  • urzędy i izby skarbowe
  • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
  • banki, instytucje kredytowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość i analiza finansowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Finanse i rachunkowość to dziedzina o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci tego kierunku poznają m.in.: tajniki polskiej i światowej gospodarki, zagadnienia związane np. z rachunkowością i podatkami czy podstawy prawa i administracji. Absolwenci finansów i rachunkowości m.in. dokonują oceny zjawisk gospodarczych, diagnozują sytuacje przedsiębiorstw oraz przygotowują dokumentację finansowo-księgową do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku finanse i rachunkowość, wyróżniają się kompetencjami analitycznymi, zarządczymi, organizacyjnymi i komunikacyjnymi, które niezbędne są do pracy na stanowiskach np. doradczych, kierowniczych, analitycznych, eksperckich, urzędniczych czy związanych z komunikacją biznesową lub kontrolingiem. Uczelnie w Warszawie pozwalają także studentom rozwinąć umiejętności, które niezbędne są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)