Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Studia w Warszawie

rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Odkryj studia rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś małe i średnie przedsiębiorstwa cieszą się coraz większą popularnością. Dlaczego? My – jako konsumenci – coraz chętniej sięgamy po produkty i usługi lokalne. Warto uświadomić sobie jednak, że prowadzenie małej lub średniej firmy wiąże się z zupełnie innymi zasadami niż w przypadku potężnej korporacji. Dlatego też w ofercie warszawskich uczelni znalazła się propozycja kształcenia  taka jak: rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Studenci, którzy ją wybiorą, otrzymają pogłębione kwalifikacje z tych dwóch zakresów. Odnajdą oni w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: ogólne zasady prowadzenia kadr, uproszczone formy ewidencji do celów podatkowych, podstawy prawa pracy, biznesplan i źródła finansowania działalności finansowej czy nawet podstaw prawa handlowego. Oczywiście największe znaczenie i tak odgrywać będą kompetencje zawodowe studentów.

Prowadzenie ewidencji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, czy prowadzenie ksiąg rachunkowych – to właśnie te kompetencje zawodowe sprawią, że abiturienci będą mogli liczyć na szybki rozwój zawodowy w przyszłości. Czekać na nich będą będą przede wszystkim działy HR małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: prawa handlowego; form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej; struktury i sposobu działania systemu podatkowego; analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych. Uczestnicy zajęć szkolą się np. do: prowadzenia dokumentacji kadrowej, sporządzania listy płac czy prowadzenia ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom poznać np.: podatkowe formy wspierania działalności przedsiębiorstw w Polsce; uproszczone formy ewidencji oraz zasady sprawozdawczości finansowej; optymalne źródła finansowania działalności gospodarczej; rodzaje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i metody jego minimalizacji; zasady prowadzenia kadr. W programie rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: opodatkowaniu przedsiębiorstwa, sposobom działania aparatu skarbowego i ubezpieczeniowego, formom rozliczenia podatku od towarów i usług.

W programie studiów na rachunkowości i podatkach w małym i średnim przedsiębiorstwie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Biznesplan i źródła finansowania działalności finansowej
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawa pracy
 • Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Prawo karno-skarbowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw rachunkowości finansowej; znaczenia podatków w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw; metod prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uczelnie w Warszawie pozwalają absolwentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie mogą podjąć pracę np. na stanowisku księgowego w dowolnym podmiocie gospodarczym. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione m.in. w biurach rachunkowych, działach księgowości, działach finansowych, firmach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości i podatków czy w korporacjach międzynarodowych.

Absolwent rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • urzędy i izby skarbowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości poznają m.in. zasady analizy ekonomicznej i finansowej; sposoby analizowania wyników finansowych lub inwestycyjnych; prawne regulacje rachunkowości w kraju; techniki komunikacyjne stosowane w biznesie; sposób działania oraz strukturę polskiego i europejskiego systemu podatkowego. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: rachunkowości, bankowości, zarządzania czy prawa.

Absolwenci tego kierunku właściwie gospodarują zasobami finansowymi podmiotów gospodarczych i umiejętnie dokonują rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi. Osoby, które ukończyły te studia, mogą liczyć na zatrudnienie na stanowisku np.: księgowego, analityka, doradcy finansowego, audytora czy skarbika. Finansiści chętnie zatrudniani są m.in. w: jednostkach sektora prywatnego i publicznego, bankach, firmach ubezpieczeniowych czy działach controllingu.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)