RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Studia w Bydgoszczy

rachunkowość przedsiębiorstw

Odkryj studia rachunkowość przedsiębiorstw w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Rachunkowość przedsiębiorstw studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Czy w jednym miejscu można poznać zagadnienia rachunkowości budżetowej, konsolidacji sprawozdań finansowych i zintegrowanych systemów ewidencyjnych? Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko zdecydować się na Rachunkowość przedsiębiorstw.

Rachunkowość przedsiębiorstw to propozycja kształcenia, mająca na celu rozwijanie praktycznych umiejętności. Studenci uczą się stosowania krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji, sporządzania listy płac i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Ponadto, rozwijają umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń, naliczania świadczeń za czas choroby, wynagrodzeń za urlop, wynagrodzeń w walutach obcych.

Kształcenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Po ukończeniu nauki można znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego, komórkach audytu wewnętrznego, jak również strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Finansowo - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)