Technologie sieciowe

Studia w Warszawie

technologie sieciowe

Odkryj studia technologie sieciowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Technologie sieciowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Sieci komputerowe to inaczej zbiór urządzeń, które połączone są ze sobą kanałami komunikacyjnymi. A technologie? To inaczej technologie tworzenia sieci. Mają one zatem związek z routerami, które znajdują się w większości naszych domów. W praktyce oznacza to, że propozycja kształcenia jaką są technologie sieciowe stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i powszechny dostęp do Internetu.

Studenci, którzy ją wybiorą, otrzymają rozbudowaną wiedzę i umiejętności z teoretycznych zagadnień dotyczących architektury, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz umiejętności z zakresu projektowania i administrowania sieciami. Odnajdą oni w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: mobilne systemy informatyczne, programowanie w językach skryptowych, bezpieczeństwo systemów komputerowych, projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych (w tym bezprzewodowych).

Warto podkreślić również, że specjaliści do spraw technologii sieciowych nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia w branży informatycznej. Czekają na nich stanowiska: projektanta sieci komputerowych, czy programisty systemów informatycznych. Możesz mieć zatem pewność, że jeśli wybierzesz tę propozycję kształcenia, zadbasz o swoje wykształcenie!

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Technologie sieciowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci technologii sieciowych szkolą się w zakresie m.in.: projektowania i konfigurowania sieci komputerowych; programowania w językach skryptowych; administrowania sieciami komputerowymi oraz serwerami; zarządzania bezpieczeństwem w sieciach komputerowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in.: charakterystykę sieci lokalnych, rozległych i bezprzewodowych; poszczególne języki programowania; sposoby zapewniania bezpieczeństwa współczesnym użytkownikom sieci.

W programie technologii sieciowych znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: architekturze, technologii i bezpieczeństwu sieci komputerowych; technikom projektowania sieci; zasadom administrowania sieciami w systemach operacyjnych Windows i Linux/Unix. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są również m.in. do: zarządzania serwerami aplikacji baz danych, WWW czy poczty elektronicznej, a także programowania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych.

W programie studiów na technologiach sieciowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych (lokalnych i rozległych) w tym bezprzewodowych
 • Programowanie w językach skryptowych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi
 • Mobilne systemy informatyczne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad programowania i konfigurowania urządzeń sieciowych; metod projektowania sieci komputerowych; zasad zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowych.

Osoby, które ukończyły technologie sieciowe, wyróżniają się kompetencjami, które cenione są w takich zawodach, jak m.in.: projektant sieci komputerowych, administrator sieci lokalnych i rozległych, programista systemów informatycznych, developer, integrator rozproszonych systemów komputerowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Absolwent technologii sieciowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje edukacyjne
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy informatyczne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Technologie sieciowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które swoją przyszłość wiązać chcą m.in. z tworzeniem nowych technologii i narzędzi informatycznych. W zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, absolwenci informatyki mogą działać zawodowo np. przy: obsłudze rozbudowanych baz danych, projektowaniu stron internetowych, tworzeniu aplikacji mobilnych czy zarządzaniu projektami IT w różnorodnych dziedzinach.

Osoby, które ukończyły studia na informatyce, są przygotowane do pracy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Kompetencje informatyków cenione są w prywatnym i publicznym sektorze, dlatego też absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. w: działach administracji rządowej i samorządowej, nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych, firmach projektujących strony internetowe, korporacjach międzynarodowych, urzędach, instytucjach edukacyjnych lub zespołach projektowych IT. Ponadto mogą oni rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze nowoczesnych technologii komputerowych i sieciowych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)