ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Studia w Łodzi

zarządzanie kryzysowe

 

Odkryj studia zarządzanie kryzysowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie kryzysowe studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia, która skupia się ściśle na zarządzaniu kryzysowym, stanowi doskonałe dopełnienie dydaktycznej przygody osób, które chcą pracować nie tylko w służbach mundurowych, ale również w administracji publicznej bądź gospodarczej. Co ważne zarządzenie kryzysowe umożliwi Ci szybką drogę awansu w pracy w służbach ochrony czy służbach mundurowych.

Program kształcenia obfituje w najważniejsze przedmioty, takie jak bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zwalczanie przestępczości, polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym, system ratownictwa w zarządzaniu kryzysowym, rozstrzyganie sporów w obrocie prawnym. Zapoznasz się także z systemami zarządzania kryzysowego RP lub sposobami kierowania zasobami ludzkimi i mieniem w tego typu sytuacjach.

Absolwent analizuje i stosuje procedury działań systemu zarządzania kryzysowego, reaguje na zaistniałe sytuacje, a także zgodnie z protokołem przeprowadza działania, które mają zredukować zagrożenie. Jest osobą zorganizowaną i potrafi działać logistycznie

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie kryzysowe w Łodzi to ścieżka kształcenia, która oferuje kształcenie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, zwalczania przestępczości, a także zasobów ludzkich. Celem tego kierunku jest przygotowanie studentów do zapobiegania zagrożeniom wraz z przygotowaniem do szybkiego reagowania w razie zagrożenia.

Program specjalności przybliża studentom koncepcje zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i współczesnych zagrożeń, dzięki czemu są oni przygotowani do właściwego reagowania na zaistniałe, potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Studenci zarządzania kryzysowego uczą się zasad negocjacji i mediacji, formułowania komunikatów prasowych, co pozwala im na przygotowanie się do wystąpień publicznych. W trakcie zajęć kładziony jest również nacisk na pracę zespołową, dzięki czemu absolwenci w przyszłości nie mają problemów m.in. z komunikacją, w kierowaniu małymi zespołami, a także w przetwarzaniu informacji.

W programie ścieżki zarządzanie kryzysowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • bezpieczeństwo państwa
 • konflikty współczesnego świata

W programie zarządzania kryzysowego, które oferowane jest przez uczelnie w Łodzi można znaleźć zajęcia poświęcone nowoczesnym technologiom informacyjnym oraz strategii militarnej państwa. Te zajęcia mają na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Studenci zarządzania kryzysowego, którzy ukończyli studia w Łodzi, mają niezbędną wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, dzięki czemu są przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.  

Absolwenci zarządzania kryzysowego w Łodzi są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak m.in. specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Policji, Straży Miejskiej
 • Straży Granicznej, Służbie Celnej
 • Służbie Więziennej
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • Straży Pożarnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • administracji publicznej
 • służbach specjalnych
 • instytucjach oświatowych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie kryzysowe to ścieżka kształcenia, którą można podjąć w ramach kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi. 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi umożliwia studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia te przeznaczone są do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi m.in. z: obronnością państwa, specyfiką przestępczości zorganizowanej, nowymi technologiami oraz zarządzaniem kryzysowym.

W trakcie zajęć studenci poznają funkcjonowanie organów państwowych, organizacji międzynarodowych oraz prywatnych przedsiębiorstw, dzięki czemu jako absolwenci są świetnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. 

W ofercie kierunku można znaleźć również wiele innych ścieżek kształcenia, które one zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranej specjalności.

Dodatkowo studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi mają szansę na zdobycie umiejętności praktycznych podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Łodzi

kierunki studiów w Łodzi

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Łodzi

Komentarze (0)