Bezpieczeństwo narodowe - Łódź

Bezpieczeństwo narodowe - Łódź

Bezpieczeństwo narodowe - Łódź

Studia w Łodzi

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo narodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Łodzi rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Uczelnie

W Łodzi bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejSpołeczna Akademia Nauk w Łodzi.
 

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to jedna z najważniejszych dziedzin, jaką powinny zajmować się struktury państwowe. Popyt na specjalistów jest duży – odpowiednie kwalifikacje można zdobyć, wybierając ten kierunek. Student ma szansę poznać specyfikę funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, czy nauczyć się rozpoznawać i opisywać zagrożenia oraz im zapobiegać. Absolwenci powinni wiedzieć, jakie podjąć działania w sytuacji kryzysowej.

 

Praca po studiach

Studia gwarantują wiedzę, którą można wykorzystać, pracując w administracji centralnej i samorządowej, czy centrach zarządzania kryzysowego. Absolwenci mogą również pracować w służbach mundurowych – np. Policji, czy Straży Granicznej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Studia w Łodzi obejmujące swoim zainteresowaniem bezpieczeństwo narodowy cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W ŁODZI?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Łodzi umożliwi Ci zgłębianie nauk społecznych, humanistycznych i prawnych. W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję poznać szczegółowo najnowszą historię polityczną, która jest istotna, by zrozumieć główne pojęcia odnoszące się do funkcjonowania państwa i społeczeństwa we współczesnym świecie.

Bardzo istotne są tu informacje obejmujące swoim zainteresowaniem międzynarodowe stosunki polityczne oraz stosunki wojskowe, a także współczesne systemy międzynarodowe, pojawiające się zagrożenia i możliwości zapobiegania im.

Studenci kształcący się w tym zakresie mają okazję zdobyć rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z bezpieczeństwem państwa i jego organów w XXI wieku, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku bezpieczeństwo narodowe możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie licencjatu. Trwają dwa lata, a ich ukończenie równoznaczne jest z tytułem magistra.

Poszczególne etapy edukacji rozwijane są poprzez specjalizacje, które w znaczący sposób wpływają na kreowane ścieżki kariery.

Propozycje kształcenia w zakresie nauk politycznych i społecznych realizowane są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci bezpieczeństwa narodowego w Łodzi zdobywają szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym i kulturowym.

Interpretują bezpieczeństwo także na poziomach globalnym, państwowym i regionalnym. W trakcie kształcenia zapoznają się z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zdobywają najistotniejsze kompetencje z zakresu zarządzania i logistyki, które są istotne w sytuacjach kryzysowych.

Propozycja kształcenia w tym zakresie ułatwi Ci zdobywanie wiedzy odnoszącej się do funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa, w tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji.

Rozwiniesz także bardzo ważne umiejętności odnoszące się do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W ŁODZI?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W ŁODZI?

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego zdobywają wszechstronną wiedzę, na którą składają się nauki społeczne, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki prawne i humanistyczne. Rzetelne wykształcenie i praktyczne umiejętności wykorzystywane w pracy zawodowej ułatwią zapobieganie zagrożeniom o charakterze wojskowym i cywilnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

  • administracja publiczna, państwowa i samorządowa
  • międzynarodowe organizacje międzyrządowe i pozarządowe
  • placówki dyplomatyczne i konsularne
  • szkoły
  • firmy, które zajmują się ocenianiem ryzyka działań komercyjnych
  • instytucje struktur ochronnych i obronnych państwa

Miejsce pracy bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Możesz pracować zarówno w służbach mundurowych, bezpieczeństwie antyterrorystycznym, bezpieczeństwie cyberprzestrzeni, jak i w wojsku i w ramach bezpieczeństwa militarnego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Łódź studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Łódź studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Łódź studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia