Filologia angielska

Studia w Warszawie

filologia angielska

Odkryj studia filologia angielska w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Filologia angielska studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia filologia angielska pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności ściśle związane m.in. z językoznawstwem czy komunikacją w międzynarodowym środowisku – zarówno kulturalnym, jak i biznesowym. Uczestnicy zajęć praktycznych m.in. szkolą swoją biegłą znajomość języka angielskiego; poszerzają swoją znajomość o kulturze krajów anglojęzycznych; przygotowują się do pracy w wielokulturowym zespole.

W trakcie nauki studenci filologii angielskiej poznają np.: literaturę oraz społeczne normy charakterystyczne dla państw anglosaskich; zasady translatoryki i podstawy edukacji języka obcego; zastosowanie języka angielskiego w określonych branżach zawodowych. Ponadto niektóre uczelnie w Warszawie oferują studentom filologii angielskiej możliwość nauki drugiego języka obcego.

Absolwenci filologii angielskiej są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak np.: tłumacz, nauczyciel, pracownik wydawnictwa, redaktor, specjalista ds. komunikacji i integracji wielokulturowej, przedsiębiorca lub doradca. Kompetencje filologów angielskich cenione są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku filologia angielska

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na ścieżce kształcenia filologia angielska znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom skutecznie doskonalić swoją zawodową znajomość języka angielskiego. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz nowych mediów w pracy językowej; metody projektowe; podstawy zarządzania przedsiębiorczego; kulturę, historię i literaturę krajów anglosaskich.

Filologia angielska ściśle związana jest np. z językoznawstwem, dzięki czemu studenci zapoznają się ze wszystkimi najważniejszymi zasadami gramatycznymi wybranego języka. Ponadto uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in. komunikacji społecznej, antropologii, filozofii, przedsiębiorczości czy zarządzania.

W programie studiów na filologii angielskiej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wstęp do przekładu
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie ustne
 • Zarys literatury i kultury drugiego obszaru językowego
 • Narzędzia informatyczne w pracy tłumacza
 • Praktyczna nauka drugiego języka: mówienie/gramatyka/pisanie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: praktycznego zastosowania języka angielskiego; narzędzi technologicznych wspierających pracę tłumacza; kompetencji menedżerskich; sposobów nauczania języka obcego.

Absolwenci filologii angielskiej wyróżniają się kompetencjami, które niezbędne są do pracy na stanowiskach np.: tłumacza, lektora języka angielskiego, specjalisty ds. języka komunikacji, specjalisty ds. integracji międzykulturowej; samodzielnego przedsiębiorcy; rezydenta; eksperta językowego i kulturowego.

Absolwent filologii angielskiej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • branża turystyczna
 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • wydawnictwa
 • ośrodki kulturowe
 • szkoły, przedszkola
 • biura tłumaczeń
 • instytucje rządowe
   

Na jakim kierunku

Filologia angielska to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Warszawie

Studenci filologii angielskiej poznają m.in.: literaturę i kulturę państw anglosaskich; zasady translatoryki i podstawy edukacji języka angielskiego; zastosowaniom języka angielskiego w różnych branżach zawodowych. Uczelnie w Warszawie oferują studentom możliwość rozwoju w zakresie kilku ścieżek kształcenia, które poświęcone są poszczególnym aspektom języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

Absolwenci filologii angielskiej są przygotowani nie tylko do pracy tłumaczeniowej, ale również takiej, która związana jest np. ze środowiskiem kulturalnym, biznesowym lub doradczym. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku pracy – w Polsce i za granicą. Ponadto są one przygotowane do podjęcia własnej działalności gospodarczej, wydawniczej lub doradczej.

 

 

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)