Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Studia w Warszawie

psychologia dla licencjatów i magistrów

Odkryj studia psychologia dla licencjatów i magistrów w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia dla licencjatów i magistrów studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia dla licencjatów i magistrów to propozycja kształcenia zadedykowana osobom, które dość późno odkryły swoje zawodowe aspiracje. Na intelektualny rozwój nigdy nie jest za późno, więc uczelnie w Warszawie przygotowały ofertę, która pozwoli na naukę psychologii tym, którzy studia mają już za sobą.

Warto podkreślić, że studenci, wybierający psychologię dla licencjatów i magistrów, muszą posiadać na swoim koncie dyplom ukończenia kształcenia wyższego (I lub II stopnia). Dzięki temu będą mogli zdobyć tytuł magistra psychologii w znacznie krótszym czasie. Jednocześnie czekają na nich równe wysokie standardy nauczania. 

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: analiza statystyczna w badaniach psychologicznych, podstawy neuropsychologii, psychologia społeczna, psychologia sportu czy psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Słowem – studenci otrzymają pogłębione wykształcenie psychologiczne, dzięki czemu będą mogli w przyszłości prowadzić wszelkie czynności diagnostyczno-terapeutyczne, charakterystyczne dla zawodu psychologa.

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii dla licencjatów i magistrów realizują pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia, jednak mogą oni ukończyć studia szybciej niż w ciągu 5 lat. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: filozofii, pedagogiki, socjologii, zarządzania czy marketingu. Absolwenci rozumieją np.: biomedyczne podstawy zachowań ludzkich; podstawy metodologii badań psychologicznych; psychologię procesów poznawczych; klasyczne teorie osobowości; techniki komunikacyjne; sposoby diagnozowania psychologicznego.

Studia na psychologii dla licencjatów i magistrów umożliwiają studentom wybór jednej z wielu specjalności, które znajdują się w ofercie wskazanych uczelni. Dzięki temu absolwenci mogą wyróżniać się kompetencjami w zakresie np.: leczenia zaburzeń rozwoju psychicznego; diagnozy systemu rodzinnego; organizacji i zarządzania zespołem; prowadzenia badań marketingowych; badania zjawisk kryminalnych; przeprowadzania interwencji kryzysowej; rozpoznawania dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.

Na psychologii dla licencjatów i magistrów znajdziesz takie specjalności, jak np.:

 • Komunikacja wizerunkowa (PR, branding, reklama i social media)
 • HR i talent management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Neuromarketing
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia zwierząt
 • Psychologia społeczna
 • Neuropsychologia
 • Psychotraumatologia i profilaktyka
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia sportu
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia kliniczna

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw diagnozy psychologicznej; zastosowania psychologii w różnorodnych zawodach; prawnych, etycznych, kulturowych i społecznych aspektów zawodu psychologa.

W zależności od obranej ścieżki kształcenia, absolwenci psychologii dla licencjatów i magistrów mogą rozwijać się zawodowo np. jako: psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, trener biznesu, coach, specjalista ds. marketingu, seksuolog czy zwierzęcy behawiorysta. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów psychologii do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent psychologii dla licencjatów i magistrów może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • działy HR
 • przedsiębiorstwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia dla licencjatów i magistrów to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Uczestnicy zajęć na kierunku psychologia zdobywają wiedzę na temat m.in. emocji i motywacji, osobowości, zaburzeń czy psychopatologii. Studenci poznają nowoczesne technologie, a także badają ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie jednostki czy grupy. Absolwenci psychologii mają szeroką wiedzę psychologiczną połączoną z niektórymi naukami społecznymi , do których należą np.: socjologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy antropologia. Ponadto studenci tego kierunku poznaj również biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.

Uczelnie w Warszawie oferują studentom możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek kształcenia, które poświęcone są nie tylko np. psychologii klinicznej czy psychologii rodziny, ale również m.in. psychologii zdrowia, sportu i zwierząt czy psychologii resocjalizacyjnej, społecznej lub związanej z rozwojem seksualnym człowieka. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. w ośrodkach naukowych, instytucjach kultury czy nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)