ANIMACJA ROZWOJU OSOBISTEGO- COACHING, MENTORING I TUTORING

ANIMACJA ROZWOJU OSOBISTEGO- COACHING, MENTORING I TUTORING

ANIMACJA ROZWOJU OSOBISTEGO- COACHING, MENTORING I TUTORING

Studia w Poznaniu

animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring

Odkryj studia animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Interesujesz się szeroko rozumianą psychologią, pedagogiką i innymi naukami społecznymi? Chciałbyś w przyszłości związać karierę zawodową z udzielaniem specjalistycznych porad ludziom, którzy są niezdecydowani w kwestii swojej pracy lub ścieżki kształcenia? Jeżeli tak, to animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring jest propozycją stworzoną dla ciebie!

Siatka kształcenia jest nastawiona na realizację podstawowych i specjalistycznych przedmiotów, dzięki którym zrozumiesz najważniejsze kwestie, które pomogą ci wywiązywać się z przyszłych ról zawodowych w możliwie najlepszy sposób. Pamiętaj, że zajęcie się szeroko rozumianym doradztwem i mentoringiem wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego przemyśl swoją decyzję.

Animatorzy rozwoju osobistego znajdą zatrudnienie w jednostkach doradczych, rozważą założenie własnej działalności gospodarczej, przemyślą rozpoczęcie kariery w jednostkach administracyjnych lub zajmą się oferowaniem wybranych usług jako niezależny freelancer.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ANIMACJA ROZWOJU OSOBISTEGO- COACHING, MENTORING I TUTORING

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci animacji rozwoju osobistego – coachingu, mentoringu i tutoringu uczą się m.in.: oceniania i interpretowania przekonań, poglądów, nawyków w myśleniu i działaniu, hierarchię wartości oraz odczuwanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym ludzi; odkrywania źródeł różnych zachowań; wspierania ludzkich zasobów i kompetencji; wzbudzania refleksji nad działaniem i stawianymi celami; prowadzenia programów, których celem jest pomaganie innym w dokonywaniu zmian w rozwoju osobistym; wzbudzania motywacji do działania z klientem.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: teorii coachingu, mentoringu i tutoringu; psychologicznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka; zadaniom, normom i procedurom stosowanym w animacji rozwoju osobistego; metodom skutecznego uczenia się oraz badaniu potencjału człowieka; mechanizmom oddziaływania coacha, mentora i tutora na odbiorcę; poszczególnym etapom procesu rozwoju osobistego oraz osiągania osobistych celów.

W programie studiów na animacji rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do coachingu
 • Motywacja i uczenie się
 • Praca z klientem w coachingu, mentoringu i tutoringu
 • Rozwój kompetencji coacha, mentora, tutora
 • Warsztaty pracy coacha
 • Warsztaty pracy mentora i tutora

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw coachingu, mentoringu i tutoringu; metod i narzędzi analizy problemów w animacji rozwoju osobistego, motywów i wzorów ludzkich zachowań; metod planowania i organizowania pracy związanej z animacją rozwoju osobistego; technik komunikacyjnych stosowanych w pracy w obszarze animacji rozwoju osobistego.

Absolwenci animacji rozwoju osobistego – coachingu, mentoringu i tutoringu mogą liczyć na zatrudnienie np. w: placówkach oświatowych; organizacjach odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników; placówkach sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy; firmach świadczących usługi mentorskie, coachingowe lub tutoringowe. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowiska takie, jak m.in.: nauczyciel, coach, mentor, szkoleniowiec. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie animacji rozwoju osobistego.

Absolwent animacji rozwoju osobistego – coachingu, mentoringu i tutoringu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowe
 • organizacje zajmujące się wspieraniem rozwoju osobistego i zawodowego pracowników
 • placówki sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy
 • firma świadcząca usługi z zakresu coachingu, mentoringu i tutoringu
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do pracy z dziećmi i młodzieżą lub z osobami wykluczonymi społecznie. W trakcie nauki uczestnicy zajęć zgłębiają zagadnienia poświęcone m.in.: systemowi oświaty w Polsce; tradycyjnym i alternatywnym metodom nauczania; współczesnym trendom kulturowym; zasadom zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę np. w szkole, przedszkolu, instytucji kulturalnej, organizacji społecznej, świetlicy środowiskowej, przedsiębiorstwie, korporacji czy biurze doradczym.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)