Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

pedagogika

 

Odkryj kierunek pedagogika w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Młodzież jest przyszłością naszego narodu. To niezaprzeczalnie prawdziwe stwierdzenie udowadnia, jaką rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki, której efekty będą widoczne w późniejszym życiu, odgrywa środowisko wychowawcze. Najwybitniejsi pedagodzy są nie tylko nauczycielami, ale przede wszystkim wychowawcami, zdolnymi do wpojenia młodym ludziom najważniejszych wartości.

W świecie, w którym wątpliwości przewyższają pewność, Pedagogika należy do grona najważniejszych kierunków kształcenia. Jak to rozumieć? Pedagogika to kierunek studiów, którego zadaniem jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie pomocy i wsparcia kierowanego głównie ku najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom i młodzieży.

 

Czego się nauczysz na studiach

Liczba wszelakich specjalności poświadcza, że jest to dziedzina potrzebna i pojawiają się nowe obszary i dyscypliny, w których wspomniane wsparcie bywa niezbędne. Ideą studiów pedagogicznych jest przekazanie wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, będącą podstawą zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Kierunek Pedagogika w Poznaniu zakłada naukę pracy z dziećmi i dorosłymi. Studenci otrzymują możliwości wyboru, w którym obszarze zdobywać doświadczenie i kwalifikacje. Może to być: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, resocjalizacja, doradztwo zawodowe i personalne, czy edukacja elementarna.

Te, oraz inne specjalności zawierają swoje idee w realizowanych przedmiotach i tzw. grupach treści, które w przypadku studiów pedagogicznych dzielą się na podstawowe (np. filozofia, socjologia) i kierunkowe (np. teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna). 

Kierunek Pedagogika w Poznaniu to zrozumienie procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka, zagrożeń globalnych i lokalnych, zasad motywowania młodszych i starszych do działania.

 

Dla kogo te studia

Specyfika studiów na kierunku Pedagogika sprawia, że nie każdy jest zdolny do wypełniania w świadomy i odpowiedzialny sposób swojej przyszłej roli zawodowej po ukończeniu edukacji. W pracy pedagoga poza gruntownym wykształceniem kierunkowym, ważne są osobiste predyspozycje do pracy z najmłodszą częścią naszego społeczeństwa.

Jesteś empatyczny, a znajomi zawsze powtarzali ci, że doskonale wypełniasz rolę dobrego rozmówcy? Potrafisz zrozumieć i wczuć się w sytuację ludzi, których dotknęły różne problemy życiowe? Posiadasz tak zwane podejście do dzieci, a czas spędzany z nimi uważasz za cenny? Nigdy nie miałeś problemu z nauką przedmiotów humanistycznych, a swoją przyszłość wiążesz z naukami społecznymi?

Jeśli udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi na wszystkie a przynajmniej większą część powyższych pytań, to studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu?

     Na proces kwalifikacyjny składa się tzw. konkurs świadectw. W tym konkursie największe szanse mają kandydaci z bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianie, bądź, po prostu, różnić się w zależności od uczelni. Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania.
      
     Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: podstawy biologicznego rozwoju człowieka, emisja głosu, psychologia rozwoju człowieka, teoria i praktyka wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, psychologia społeczna, przedsiębiorczość.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Przyszli studenci pedagogiki mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia. Zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno stanowić punkt wyjścia dla każdej osoby, która chce rozpocząć studia w Poznaniu na kierunku pedagogika. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej w Polsce. Konkretne terminy, związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji i czasem składania dokumentów, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ich trzon pozostaje jednak podobny.

     Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych i to właśnie ona ogrywa decydujące znaczenie. To od nich zależy, czy dany kandydat ma szansę znaleźć się na listach osób przyjętych. Wyniki, kto zakwalifikował się na studia w Poznaniu na kierunku pedagogika, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

     Maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji. Nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzone studia podczas pierwszego etapu rekrutacji. W harmonogramach uczelni uwzględnione są także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Jeżeli zobaczyłeś swoje nazwisko na listach osób przyjętych na studia na kierunku pedagogika, to pamiętaj, by złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Jeżeli ten element zostanie przez ciebie zaniedbany, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na pierwszy rok kształcenia wyższego. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny zatem figurować:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Właściwie to terminowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest jednym z najważniejszych kroków, który powinien zostać przez ciebie wykonany w procesie rekrutacji. Pominięcie go sprawi, że twoja kandydatura na studia w Poznaniu na kierunku pedagogika w ogóle nie zostanie rozważona. W Polsce takie opłaty w zależności od kierunku wahają się od 85 do nawet 150 zł. Mogą one obejmować jeden lub pulę kierunków. Możesz ich dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, żeby opłatę rekrutacyjną uiścić odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej będziesz musiał dostarczyć także do dziekanatu wybranej uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia pedagogiczne mają charakter interdyscyplinarny i są przeznaczone dla osób, które czują prawdziwe powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela. Osoby, które chcą pracować w tej profesji, powinny bardzo dokładnie przygotować się do rekrutacji, choć w wymogach uwzględnionych jest wiele różnorodnych przedmiotów. Wśród przedmiotów maturalnych mogą się znaleźć: język polski, WOS, historia, geografia, wybrany język obcy nowożytny, czy nawet filozofia lub historia sztuki. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania zacznij już dziś!

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system ustalany przez każdą uczelnię w Polsce. Według niego są przeliczane wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy wyłącznie od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Ambitni uczniowie szkół średnich powinni pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Wiedza osób, które decydują się na start w takim prestiżowym konkursie powinna jednak znacznie wykraczać poza szkolne ławki. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów pedagogicznych rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
     • Olimpiada Geograficzna
     • Olimpiada Biologiczna;

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych, ponieważ to one stanowią twoją przepustkę na drodze do rekrutacji.

     Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

     Kierunki studiów w Poznaniu charakteryzują się różną specyfiką ze względu na ich różnorodność. Studia na kierunku Pedagogika należą do kanonu studiów społecznych, dlatego znaczna część zajęć będzie miała na celu ukształtowanie w przyszłych absolwentach ogromnych pokładów empatii i zrozumienia względem każdego człowieka.

     Podstawy psychologii, których będziesz musiał się nauczyć podczas kilku godzin zajęć i wykładów, dadzą ci doskonałą orientację w emocjonalności zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Dzięki temu staniesz się świadomym pracownikiem, zdolnym do obcowania z ludźmi borykającymi się z różnymi problemami każdego z etapów życia i rozwoju.

      

     Program studiów i przedmioty

     Zajęcia praktyczne, wpisane w codzienność nauki na studiach pedagogicznych, pozwolą ci na obserwację placówek oświatowych od wewnątrz oraz możliwość obcowania ze swoimi przyszłymi podopiecznymi

     Studia pedagogiczne w Poznaniu zapewnią każdemu ze studentów możliwość dopasowania szczegółowego programu zdobywanej edukacji do osobistych zainteresowań i predyspozycji. Pedagogika resocjalizacyjna wprowadzi cię w trudny świat naprawiania zaistniałych szkód emocjonalnych w psychice młodych ludzi.

     Pedagogika wczesnoszkolna to gruntowne przeszkolenie z zakresu psychologii rozwojowej, połączone ze zgłębianie praktycznej wiedzy o technikach szkolenia najmłodszych, aby cały proces edukacyjny był jak najbardziej efektywny, a jego efekty długotrwałe.

     Wykształcenie zdobyte w ramach studiów na kierunku Pedagogika w Poznaniu zagwarantują wszystkim abiturientom możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w niemal wszystkich placówkach oświatowych. Pomimo faktu, że nauka może okazać się wymagająca, a ukończenie studiów trudne, to ostateczne efekty z pewnością będą tego warte.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

     PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

      

     pedagogika studia Poznań

      

     Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

     Studia w Poznaniu na kierunku Pedagogika można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których każdy z nich charakteryzuje się różnym czasem trwania. Ukończenie pierwszego z nich zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata już po sześciu semestrach, czyli trzech latach nauki.

     Jednak nie warto spoczywać na laurach kończąc edukację na tym etapie ze względu na dużą konkurencję w branży twojego zainteresowania.

     Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika będzie wymagało od studentów poświęcenia kolejnych dwóch lat z życia, a uzyskany tytuł magistra w znacznym stopniu poszerzy możliwości zawodowe każdego z przyszłych pracowników.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

     PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

     Uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Pedagogika, pomimo faktu, że zapewniają podobne efekty ogólnego kształcenia, to szczegółowy program w ich obrębie jest nieco zróżnicowany. Dlatego każdy z przyszłych aplikantów powinien pamiętać o odpowiednio wczesnym zgłębieniu informatorów zamieszczonych na stronach internetowych wybranych placówek edukacyjnych.

     Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego bycie na bieżąco z najnowszymi ustaleniami zapewni przyszłym studentom poczucie względnego komfortu spowodowanego uniknięciem nieprzyjemnych niespodzianek.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Żeby dostać się na studia pedagogiczne pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w Poznaniu, należy wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, języka obcego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie podczas egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym – bowiem te przedmioty są wiodące dla Pedagogiki.

     Studenci chcący podjąć naukę na Pedagogice w ramach studiów drugiego stopnia zmierzą się z konkurencją podczas konkursu dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Dlatego ważne jest, aby oceny uzyskane na właśnie tym etapie były jak najlepsze.

     Swoistą przepustką na kierunek Pedagogika w Poznaniu będzie uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego, który zapewni szczęśliwcom odgórny stuprocentowy wynik z matury najczęściej na poziomie rozszerzonym.

     Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zagwarantować sobie szanse na zasilenie grona studentów Pedagogiki, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W ramach tego procesu staniesz przed koniecznością wypełnienia formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni, swoimi osiągnięciami. Należy działać w myśl zasady, że kłamstwo ma krótkie nogi i podawać wyłącznie prawdziwe informacje.

     Kiedy uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców, którzy będą mogli rozpocząć swoją naukę na Pedagogice już w październiku, pozostanie ci już tylko jedno – skompletowanie i dostarczenie kilku dokumentów. W ich skład wejdzie świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz formularz aplikacyjny.

     zasady rekrutacji na studia

      

     pedagogika studia Poznań

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Poznaniu? 

     Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Poznaniu? Taka, jakiej chyba każdy mógłby się spodziewać – w placówkach oświatowych, z dziećmi lub młodzieżą, a dla najodważniejszych – w placówkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych.

     Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jak najlepszego środowiska wychowawczego dla najmłodszych, aby stali się oni stabilnymi emocjonalnie dorosłymi.

      Praca w instytucjach wsparcia społecznego będzie wiązała się nie tylko z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie psychiczne, ale nawet i życie.

     Ponadto każdy z absolwentów Pedagogiki w poznaniu odnajdą zatrudnienie w:

     • przedszkolach,
     • szkołach,
     • zakładach opiekuńczych,
     • gabinetach specjalistycznych,
     • świetlicach opiekuńczych,
     • biurach karier. 

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu? 

     Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją, to prawda. Ale wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Poznaniu opinie?

      

     Aneta, studentka drugiego stopnia Pedagogiki mówi:

     „Zadaniem pedagogiki jest zaprowadzanie porządku, spokoju, harmonii. Dlatego studia pedagogiczne nie polegają wyłącznie na uczeniu się i poznawaniu nowych metod badawczych, czy historii istotnych myśli. To także wyprawa w głąb siebie, ćwiczenia własnej wrażliwości, empatii, siły. Pedagogika to bardzo ważna i potrzebna dziedzina, dlatego należy uczyć się jej od najlepszych. To jest odpowiedź, dlaczego studiuję w Poznaniu.”

     KIERUNKI PEDAGOGICZNE W POZNANIU

     POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE NIESTACJONARNE W POZNANIU

     POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

     23 Uczelnie w Poznaniu

     Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


      

     Studia na wydziale Studiów Edukacyjnych

      

     Komentarze (0)