Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

pedagogika

 

Odkryj kierunek pedagogika w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Młodzież jest przyszłością naszego narodu. To niezaprzeczalnie prawdziwe stwierdzenie udowadnia, jaką rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki, której efekty będą widoczne w późniejszym życiu, odgrywa środowisko wychowawcze. Najwybitniejsi pedagodzy są nie tylko nauczycielami, ale przede wszystkim wychowawcami, zdolnymi do wpojenia młodym ludziom najważniejszych wartości.

W świecie, w którym wątpliwości przewyższają pewność, Pedagogika należy do grona najważniejszych kierunków kształcenia. Jak to rozumieć? Pedagogika to kierunek studiów, którego zadaniem jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie pomocy i wsparcia kierowanego głównie ku najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom i młodzieży.

 

Czego się nauczysz na studiach

Ilość wszelakich specjalności poświadcza, że jest to dziedzina potrzebna i pojawiają się nowe obszary i dyscypliny, w których wspomniane wsparcie bywa niezbędne. Ideą studiów pedagogicznych jest przekazanie wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, będącą podstawą zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

Kierunek Pedagogika w Poznaniu zakłada naukę pracy z dziećmi i dorosłymi. Studenci otrzymują możliwości wyboru, w którym obszarze zdobywać doświadczenie i kwalifikacje. Może to być: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, resocjalizacja, doradztwo zawodowe i personalne, czy edukacja elementarna.

Te, oraz inne specjalności zawierają swoje idee w realizowanych przedmiotach i tzw. grupach treści, które w przypadku studiów pedagogicznych dzielą się na podstawowe (np. filozofia, socjologia) i kierunkowe (np. teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna). 

Kierunek Pedagogika w Poznaniu to zrozumienie procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka, zagrożeń globalnych i lokalnych, zasad motywowania młodszych i starszych do działania.

 

Dla kogo te studia

Specyfika studiów na kierunku Pedagogika sprawia, że nie każdy jest zdolny do wypełniania w świadomy i odpowiedzialny sposób swojej przyszłej roli zawodowej po ukończeniu edukacji. W pracy pedagoga poza gruntownym wykształceniem kierunkowym, ważne są osobiste predyspozycje do pracy z najmłodszą częścią naszego społeczeństwa.

Jesteś empatyczny, a znajomi zawsze powtarzali ci, że doskonale wypełniasz rolę dobrego rozmówcy? Potrafisz zrozumieć i wczuć się w sytuację ludzi, których dotknęły różne problemy życiowe? Posiadasz tak zwane podejście do dzieci, a czas spędzany z nimi uważasz za cenny? Nigdy nie miałeś problemu z nauką przedmiotów humanistycznych, a swoją przyszłość wiążesz z naukami społecznymi?

Jeśli udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi na wszystkie a przynajmniej większą część powyższych pytań, to studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu?

Na proces kwalifikacyjny składa się tzw. konkurs świadectw. W tym konkursie największe szanse mają kandydaci z bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianie, bądź, po prostu, różnić się w zależności od uczelni. Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania.
 
Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: podstawy biologicznego rozwoju człowieka, emisja głosu, psychologia rozwoju człowieka, teoria i praktyka wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, psychologia społeczna, przedsiębiorczość.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu charakteryzują się różną specyfiką ze względu na ich różnorodność. Studia na kierunku Pedagogika należą do kanonu studiów społecznych, dlatego znaczna część zajęć będzie miała na celu ukształtowanie w przyszłych absolwentach ogromnych pokładów empatii i zrozumienia względem każdego człowieka.

Podstawy psychologii, których będziesz musiał się nauczyć podczas kilku godzin zajęć i wykładów, dadzą ci doskonałą orientację w emocjonalności zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Dzięki temu staniesz się świadomym pracownikiem, zdolnym do obcowania z ludźmi borykającymi się z różnymi problemami każdego z etapów życia i rozwoju.

 

Program studiów i przedmioty

Zajęcia praktyczne, wpisane w codzienność nauki na studiach pedagogicznych, pozwolą ci na obserwację placówek oświatowych od wewnątrz oraz możliwość obcowania ze swoimi przyszłymi podopiecznymi

Studia pedagogiczne w Poznaniu zapewnią każdemu ze studentów możliwość dopasowania szczegółowego programu zdobywanej edukacji do osobistych zainteresowań i predyspozycji. Pedagogika resocjalizacyjna wprowadzi cię w trudny świat naprawiania zaistniałych szkód emocjonalnych w psychice młodych ludzi.

Pedagogika wczesnoszkolna to gruntowne przeszkolenie z zakresu psychologii rozwojowej, połączone ze zgłębianie praktycznej wiedzy o technikach szkolenia najmłodszych, aby cały proces edukacyjny był jak najbardziej efektywny, a jego efekty długotrwałe.

Wykształcenie zdobyte w ramach studiów na kierunku Pedagogika w Poznaniu zagwarantują wszystkim abiturientom możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w niemal wszystkich placówkach oświatowych. Pomimo faktu, że nauka może okazać się wymagająca, a ukończenie studiów trudne, to ostateczne efekty z pewnością będą tego warte.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

pedagogika studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Pedagogika można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których każdy z nich charakteryzuje się różnym czasem trwania. Ukończenie pierwszego z nich zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata już po sześciu semestrach, czyli trzech latach nauki.

Jednak nie warto spoczywać na laurach kończąc edukację na tym etapie ze względu na dużą konkurencję w branży twojego zainteresowania.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika będzie wymagało od studentów poświęcenia kolejnych dwóch lat z życia, a uzyskany tytuł magistra w znacznym stopniu poszerzy możliwości zawodowe każdego z przyszłych pracowników.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Pedagogika, pomimo faktu, że zapewniają identyczne efekty ogólnego kształcenia, to szczegółowy program w ich obrębie jest nieco zróżnicowany. Dlatego każdy z przyszłych aplikantów powinien pamiętać o odpowiednio wczesnym zgłębieniu informatorów zamieszczonych na stronach internetowych wybranych instytutów.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego bycie na bieżąco z najnowszymi ustaleniami zapewni przyszłym studentom poczucie względnego komfortu spowodowanego uniknięciem nieprzyjemnych niespodzianek.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Żeby dostać się na studia pedagogiczne pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w Poznaniu, należy wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, języka obcego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – bowiem te przedmioty są wiodące dla Pedagogiki.

Studenci chcący podjąć naukę na Pedagogice w ramach studiów drugiego stopnia zmierzą się z konkurencją podczas konkursu dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Dlatego ważne jest, aby oceny uzyskane na właśnie tym etapie były jak najlepsze.

Swoistą przepustką na kierunek Pedagogika w Poznaniu będzie uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego, który zapewni szczęśliwcom odgórny stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zagwarantować sobie szanse na zasilenie grona studentów Pedagogiki, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W ramach tego procesu staniesz przed koniecznością wypełnienia formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni, swoimi osiągnięciami. Należy działać w myśl zasady, że kłamstwo ma krótkie nogi i podawać wyłącznie prawdziwe informacje.

Kiedy uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców, którzy będą mogli rozpocząć swoją naukę na Pedagogice już w październiku, pozostanie ci już tylko jedno – skompletowanie i dostarczenie komisji rekrutacyjnej kilku dokumentów. W ich skład wejdzie świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

pedagogika studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Poznaniu? 

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Poznaniu? Taka, jakiej chyba każdy mógłby się spodziewać – w placówkach oświatowych, z dziećmi lub młodzieżą, a dla najodważniejszych – w placówkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jak najlepszego środowiska wychowawczego dla najmłodszych, aby stali się oni stabilnymi emocjonalnie dorosłymi.

 Praca w instytucjach wsparcia społecznego będzie wiązała się nie tylko z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie psychiczne, ale nawet i życie.

Ponadto każdy z absolwentów Pedagogiki w poznaniu odnajdą zatrudnienie w:

  • przedszkolach,
  • szkołach,
  • zakładach opiekuńczych,
  • gabinetach specjalistycznych,
  • świetlicach opiekuńczych,
  • biurach karier. 

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu? 

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją, to prawda. Ale wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Poznaniu opinie?

 

Aneta, studentka drugiego stopnia Pedagogiki mówi:

„Zadaniem pedagogiki jest zaprowadzanie porządku, spokoju, harmonii. Dlatego studia pedagogiczne nie polegają wyłącznie na uczeniu się i poznawaniu nowych metod badawczych, czy historii istotnych myśli. To także wyprawa w głąb siebie, ćwiczenia własnej wrażliwości, empatii, siły. Pedagogika to bardzo ważna i potrzebna dziedzina, dlatego należy uczyć się jej od najlepszych. To jest odpowiedź, dlaczego studiuję w Poznaniu.”

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W POZNANIU

 


 

Studia na wydziale Studiów Edukacyjnych

 

Komentarze (0)