Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Studia w Poznaniu

bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Odkryj studia bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

W dobie szerokiego dostępu do sieci internetowej, dynamicznego przepływu ogromnej ilości informacji i danych oraz rozwoju elektroniki, jesteśmy szczególnie narażeni na niepożądane wycieki tak zwanych danych wrażliwych oraz szereg wynikających z tego faktu nieprzyjemności. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych to propozycja, dzięki której zyskasz cenną wiedzę na temat działania organów państwowych w sytuacjach kryzysowych oraz staniesz się osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w świetle dynamicznie zmieniających się przepisów.

Jako że wykwalifikowani specjaliści, którzy nadążą za aktualnościami w świecie cyberbezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego są obecnie na wagę złota, po ukończeniu kształcenia na opisywanej propozycji kształcenia będziesz mógł pracować w niektórych jednostkach administracyjnych, placówkach związanych z obronnością państwa, służbach mundurowych, placówkach finansowych oraz własnej działalności gospodarczej, jeżeli zdecydujesz się na jej założenie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych to ścieżka kształcenia, która skierowana jest do osób zainteresowanych w szczególności m.in. sposobem funkcjonowania administracji publicznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. W programie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: przepisom prawnym regulującym działania organów porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne czy zasadom zarządzania informacją i organizacjami publicznymi w sytuacji kryzysowej.

Studia te pozwalają także studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania danymi osobowymi zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W trakcie nauki uczestnicy zajęć rozwijają również swoje kompetencje miękkie, związane np. z negocjacją, komunikacją społeczną lub zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów na bezpieczeństwie publicznym i ochronie danych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Ochrona danych osobowych (RODO)
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz organizacja i funkcjonowanie służb
  • System obronności państwa

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: zasad zarządzania kryzysowego; obowiązków oraz zakresu działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne; metod, technik oraz reguł związanych z ochroną danych osobowych.

Absolwenci bezpieczeństwa publicznego i ochrony danych są kompleksowo przygotowani do pracy np. w centrach zarządzania kryzysowego czy instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, odnajdują zastosowanie również m.in. w przedsiębiorstwach, agencjach ochrony danych osobowych, biurach doradczych czy jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent administracji bezpieczeństwa publicznego i ochrony danych może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • urzędach administracji rządowej i samorządowej
  • firmach prywatnych i państwowych
  • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
  • centrach zarządzania kryzysowego
  • agencjach ochrony danych osobowych
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja bezpieczeństwa publicznego i ochrony danych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Poznaniu

Administracja skierowana jest do osób, które interesują się np.: przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej; zasadami rachunkowości w przedsiębiorstwach i organizacjach; strukturą systemu podatkowego. W trakcie nauki studenci rozwijają m.in. swoje zdolności organizacyjne, analityczne lub kierownicze – dziedzina ta czerpie z takich nauk jak np.: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, socjologia, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne czy informatyka.

Absolwenci administracji mogą podjąć pracę np. w przedsiębiorstwie, korporacji, instytucji międzynarodowej, organizacji rządowej lub pozarządowej czy firmie ubezpieczeniowej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, są również cenione m.in. w biurach konsultingowych, agencjach związanych z kontrolą wewnętrzną, instytucjach finansowych czy agencjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych. Administracja przygotowuje absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)