PSYCHOLOGIA EMOCJI

PSYCHOLOGIA EMOCJI

PSYCHOLOGIA EMOCJI

Studia w Poznaniu

psychologia emocji

Odkryj studia psychologia emocji w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia emocji studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nauki psychologiczne są nierozerwalnie połączone z emocjami – ich powstawaniem, modyfikacją i wpływem na uczucia oraz zachowanie człowieka. Psychologia emocji to propozycja kształcenia, dzięki której lepiej zrozumiesz ludzką naturę. Jako że wielu badaczy z dziedziny nauk społecznych zaprezentowało różnorodne spojrzenie na emocjonalność, program kształcenia może okazać się rozbudowany.

Studenci psychologii emocji mogą liczyć na wszechstronne wykształcenie. Pomoże im ono w zrozumieniu wielu zjawisk psychologicznych i społecznych, a dzięki skupieniu szczególnej uwagi na kształtowaniu kompetencji interpersonalnych, przyszli absolwenci staną się ekspertami od diagnozowania i terapii przyszłych pacjentów.

Pozyskane umiejętności praktyczne, odnoszące się głównie do pomocy w zrozumieniu emocji klientów oraz naprowadzenie ich na ścieżkę pełni zdrowia psychicznego, przydadzą ci się podczas pracy w gabinetach diagnostycznych i psychologicznych, szpitalach, placówkach doradczych, czy placówkach oświatowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA EMOCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii emocji rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych, wywiadów, ankiet, obserwacji, testów projekcyjnych czy neuroobraozwania w celu zrozumienia powstawania emocji oraz ich roli w życiu oraz rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia. Uczestnicy zajęć zapoznają się z takimi aspektami psychologii, które dotyczą np.: pochodzenia emocji, sposobów ich przeżywania, wyrażania i regulowania oraz konsekwencji emocji pozytywnych lub negatywnych.

W programie psychologii emocji znajdują się przedmioty poświęcone np.: neuropsychologii, biologii, socjologii, filozofii lub antropologii. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zgłębić zagadnienia związane m.in. z: procesami poznawczymi człowieka; naturą emocji oraz ich uwarunkowaniami neurofizjologicznymi, związku motywacji z emocją, ekspresją emocjonalną w kształtowaniu osobowości czy inteligencji emocjonalnej.

W programie studiów na psychologii emocji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Ekspresja emocji
 • Emocje w procesie poznawczym
 • Neurobiologia emocji
 • Szantaż emocjonalny
 • Inteligencja emocjonalna
 • Mechanizmy wzbudzania emocji

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: naurobiologii emocji; zasad i narzędzi analizy oraz oceny ludzkiej aktywności lub zachowań; sposobów rozpoznawania mechanizmów emocjonalnych i procesów poznawczych; rodzajów różnych form ekspresji emocji; metod kształtowania, rozwijania i wzmacniania kompetencji emocjonalnych.

Absolwenci psychologii emocji mogą szukać zatrudnienia m.in. w: instytutach naukowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych gabinetach psychologicznych, ośrodkach socjoterapeutycznych i opiekuńczych czy w jednostkach systemu oświaty.

Absolwent psychologii emocji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • szpitale psychiatryczne
 • ośrodki psychoterapii
 • szpitale, kliniki
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia emocji to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek kształcenia, które poświęcone są nie tylko np. psychologii klinicznej czy psychologii rodziny, ale również m.in. psychologii zdrowia, sportu i zwierząt czy psychologii resocjalizacyjnej, społecznej lub związanej z rozwojem seksualnym człowieka. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. w ośrodkach naukowych, instytucjach kultury czy nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)