PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Studia w Poznaniu

psychologia sytuacji kryzysowych

Odkryj studia psychologia sytuacji kryzysowych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia sytuacji kryzysowych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Sytuacje kryzysowe, będące wynikiem załamania psychicznego spowodowanego traumatycznymi wydarzeniami, czy zaburzeniami, wymaga podjęcia zdecydowanych kroków celem uratowania życia klientów. Wybierając psychologię sytuacji kryzysowych, wybierasz gruntowne przygotowanie do niezwykle odpowiedzialnego zadania, z którym zmierzysz się podczas pracy w zawodzie.

W trakcie nauki na psychologii sytuacji kryzysowych, zyskasz cenną wiedzę teoretyczną, odnoszącą się do historii psychologii, filozofii, socjologii oraz logiki, co będzie stanowiło solidną podstawę pod rozwój kompetencji praktycznych. Nauczysz się diagnozowania różnych przypadłości psychologicznych, a przede wszystkim zyskasz umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego osobom przeżywającym sytuacje kryzysowe.

Gabinety psychologiczne, poradnie zdrowia psychicznego, niektóre oddziały szpitalne, gabinety diagnostyczne to tylko niektóre propozycje zawodowe, które mogą rozważyć absolwenci psychologii sytuacji kryzysowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii sytuacji kryzysowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: badania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów charakterystycznych dla sytuacji kryzysowych; reagowania w sytuacjach wypadków, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, pożarów lub innych sytuacji zagrożenia; radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami osobistymi, w tym ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, ciężką chorobą czy rozwodem. Studia te poświęcone są np.: zasadom zarządzania kryzysowego; uwarunkowaniom psychologiczno-społecznym zagrożeń; procedurom działania służb interwencyjnych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zgłębić zagadnienia związane m.in. z: komunikacją interpersonalną w sytuacjach kryzysowych; pomocą i interwencją psychologiczną w sytuacji kryzysu; zasadami konstruowania komunikatów medialnych w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci psychologii sytuacji kryzysowych potrafią np.: obserwować i analizować podstawowe zagrożenia społeczne; oceniać skutki kryzysu i udzielać pomocy psychologicznej; analizować polskie akty prawne dotyczące zarządzania kryzysowego; podejmować interwencję psychologiczną w sytuacji kryzysowej.

W programie studiów na psychologii sytuacji kryzysowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia stresu i radzenia sobie
 • Psychologia wsparcia społecznego
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji straty i żałoby
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Instytucja zarządzania kryzysowego
 • Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: wpływu stresu na funkcjonowanie człowieka; rodzajów sytuacji kryzysowych; skutecznych strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów; prawnych, społecznych i etycznych aspektów zarządzania kryzysowego; funkcjonowania oraz organizacji pracy instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysem.

Absolwenci psychologii sytuacji kryzysowych mogą szukać zatrudnienia m.in. w: służbach mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych w działach zarządzania kryzysowego; instytucjach opiekuńczych; świetlicach środowiskowych i terapeutycznych; kuratoriach sądowych czy w ośrodkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych.

Absolwent psychologii sytuacji kryzysowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • służby mundurowe
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • domy opieki społecznej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia sytuacji kryzysowych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia pozwala studentom zrozumieć m.in. wpływ emocji i motywacji na zachowanie człowieka w jego życiu codziennym, a także poznać narzędzia oraz metody, które niezbędne są np. do prowadzenia terapii psychologicznych, udzielania porad czy interpretowania ludzkich decyzji. Absolwenci psychologii mogą podjąć pracę np. w jednostce badawczo-naukowej, poradni pedagogiczno-psychologicznej, szpitalu, klinice, agencji marketingowej, korporacji, przedsiębiorstwie, domu opieki społecznej, świetlicy środowiskowej czy ośrodku wychowawczym i resocjalizacyjnym.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)