RACHUNKOWOŚĆ

Studia w Poznaniu

rachunkowość

Odkryj studia rachunkowość w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Rachunkowość studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Umiejętność sprawnego operowania technikami obliczeniowymi, znajomość specyfiki działania sektorów finansowych przedsiębiorstw oraz posiadanie wiedzy ekonomicznej, prawnej i administracyjnej jest niezwykle cenne w wielu obszarach zatrudnienia. Dlatego absolwenci rachunkowości bez trudu znajdują wymarzoną pracę niedługo po ukończeniu kształcenia.

Rachunkowość to interdyscyplinarna propozycja, która zawiera w sobie zagadnienia z obszaru kilku pozornie niezależnych dziedzin, takich jak ekonomia, zarządzanie, prawo oraz finanse i rachunkowość. Wybierając tę ścieżkę kształcenia, nauczysz się wykonywania złożonych analiz finansowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zrozumiesz istotę działania struktur bankowych, a operacje na liczbach nie będą stanowić dla ciebie najmniejszego problemu.

Po ukończeniu rachunkowości zatrudnisz się w bankach, urzędach skarbowych, międzynarodowych przedsiębiorstwach, jednostkach związanych z księgowością i administracyjnych lub zdecydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na rachunkowości finansowej skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych np.: wpływem decyzji menedżerskich oraz pozostałych czynników na wartość podmiotu gospodarczego, współczesnymi problemami związanymi z działalnością finansową przedsiębiorstw czy nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w analizach ekonomiczno-finansowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: obecnym systemom rachunkowym i podatkowym, źródłom finansowania przedsiębiorstw czy zasadom przeprowadzania rewizji finansowej.

Studenci rachunkowości finansowej szkolą się w zakresie np.: analizowania i interpretowania wyników finansowych przedsiębiorstw, korzystania z wybranych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach (Sage Symfonia, SAP, itp.) czy oceniania sytuacji finansowej dowolnego podmiotu gospodarczego. Ponadto uczestnicy zajęć poznają m.in. uwarunkowania i formy ewidencjonowania działalności gospodarczej czy skuteczne techniki komunikacyjne stosowane w środowisku finansowo-biznesowym.

W programie studiów na rachunkowości finansowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Organizacja rachunkowości
 • Rozliczanie świadczeń pracowniczych
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rewizja finansowa
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania finansowymi aspektami przedsiębiorstwa; podstaw przeprowadzania profesjonalnej rewizji finansowej; sposobów budżetowania w działalnościach gospodarczych i instytucjach publicznych.

Rachunkowość finansowa pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które cenione są szczególnie na takich stanowiskach jak np.: młodszy księgowy, samodzielny księgowy, główny księgowy, kontroler finansowy czy menedżer w dziale audytu. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, mogą również aplikować np. na stanowisko biegłego rewidenta. Absolwenci rachunkowości finansowej mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia rachunkowość finansowa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość finansowa to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Finanse i rachunkowość to dziedzina o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci tego kierunku poznają m.in.: tajniki polskiej i światowej gospodarki, zagadnienia związane np. z rachunkowością i podatkami czy podstawy prawa i administracji. Studenci tego kierunku w trakcie zajęć m.in. dokonują oceny zjawisk gospodarczych, diagnozują sytuacje przedsiębiorstw oraz przygotowują dokumentację finansowo-księgową do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji.

Absolwenci tego kierunku charakteryzują się zdolnościami kierowniczymi i organizacyjnymi. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, są gotowe do pracy na stanowiskach m.in.: zarządczych, analitycznych, urzędniczych, eksperckich, doradczych czy związanych z komunikacją w biznesie, księgowością lub przeprowadzaniem kontroli i audytu wewnętrznego w komórkach finansowych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)